Denne modellen brukes til å øve på intubasjon hos nyfødte spedbarn. Dette er en robust og naturtro modell som gir en øvingssituasjon som tilsvarer kliniske forhold.

– Realistisk simulering av anatomien
– Oral og nasal intubasjon
– Ventilasjonsbag med maske
– Riktig tubeplassering kan kontrolleres med praktiske innblåsingstester