Gå til innhold

Laerdal Neonatal Intubation Trainer

Ferdighetstrener for å øve på intubasjon hos nyfødte spedbarn. En robust og naturtro modell som gir en øvingssituasjon som tilsvarer kliniske forhold.

Produktinformasjon

Ferdighetstrener for å øve på intubasjon hos nyfødte spedbarn. En robust og naturtro modell som gir en øvingssituasjon som tilsvarer kliniske forhold.

  • Realistisk anatomi tilsvarende en nyfødt
  • Oral og nasal intubasjon
  • Ventilasjonsbag med maske
  • Riktig tubeplassering kan kontrolleres med praktiske innblåsingstester

Spesifikasjoner

Kjønn, alder, størrelse

Nyfødte
Tilgjengelig

Luftveisfunksjoner

Intubasjon
Tilgjengelig
Overtrykksventilasjon
Tilgjengelig
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.