Øvre torso fra voksen mann med anatomisk nøyaktige peilemerker, utviklet for trening i 12-avlednings-EKG.

Luftveishåndtering med innføring av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei, manuelt generert carotispuls og mageauskultasjon for bekreftelse av korrekt posisjonering.

Lukkede thoraxkompresjoner. Hjerterelaterte ferdigheter, tilslutningssteder til fire ekstremitetselektroder og V1 - V6. Kompatibel med de fleste 3-, 4-, 12-avlednings defibrillatorer/monitorer. Defibrillering via hands-free kabler eller padler. Pacing med mulighet for respons eller manglende registrering.

Scenarier med opp til fem (5) EKG-valg kan registreres, med mulighet for å gå til neste rytme basert på brukerdefinert tidsramme eller enkeltknappaktivering.

Heimlich-manøver kan utføres.

* Defibrillator med 12-avlednings-EKG er ikke inkludert