Lydopplæringen tilrettelegger for læring av flere studenter i auskultasjon og gjenkjenning av over førti normale og unormale hjerte-,respirasjons-og tarmlyder.

  • Lungelyder med varierende respirasjonsfrikvens 0-60 (RR)
  • Herte lyder med variabel hjertefrekvens
  • Normale og unormale tarmlyder (se SimPad for full liste over lyder)

Lydopplæringen inkluderer: Fire auskultasjonshøytalere, en tilkoblingskabel og  en myk bæreveske