Przejdź do treści

SimPad Sounds Trainer

SimPad Sounds Trainer pozwala nauczyć wielu studentów osłuchiwania i rozpoznawania prawidłowych i anomalnych szmerów płuc, tonów serca i odgłosów perystaltyki jelit.

Informacje ogólne

Tony serca ze zmienną częstością akcji serca

 • Prawidłowe
 • Zwężenie aorty
 • Szmer Austina Flinta
 • Tarcie osierdziowe
 • Wypadanie zastawki mitralnej
 • Szmer skurczowy
 • Szmer rozkurczowy
 • Trzask otwarcia 70 ms
 • Szmer Stillsa
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)
 • Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
 • Zwężenie tętnicy płucnej

Szmery płucne ze zmienną częstotliwością oddechu 0–60 oddechów na minutę

 • Prawidłowe
 • Rzężenia grubobańkowe
 • Rzężenia drobnobańkowe
 • Tarcie opłucnowe
 • Zapalenie płuc
 • Rzężenie
 • Szorstki wysoki świst oddechowy
 • Świsty

Odgłosy perystaltyki jelit

 • Prawidłowe
 • Nadczynność
 • Burczenie w brzuchu
 • Obniżona aktywność
 • Tętno płodu normalne 140 uderzeń na minutę
 • Tachykardia płodowa 200 uderzeń na minutę
 • Bradykardia płodowa 100 uderzeń na minutę

Dźwięki z głośni (dorosły mężczyzna)

 • Kaszel
 • Wymioty
 • Krzyk
 • Jęczenie
 • Oddychanie z dusznościami
 • „Nie”
 • „Tak”

SimPad Sounds Trainer zawiera:

 • 4 głośniki do osłuchiwania
 • 1 przewód podłączeniowy
 • 1 miękki futerał
 • Instrukcja użytkowania

Informacje ogólne

 • System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi trenażera SimPad Sounds Trainer. System SimPad PLUS jest sprzedawany osobno. Dowiedz się więcej o SimPad PLUS
 • Trenażery Sounds Trainer z kolorowym przewodem podłączeniowym można wykorzystywać bezpośrednio z jednostką sterującą VitalSim Control Box. Aby wykorzystać ten trenażer z systemem SimPad PLUS, konieczny będzie przewód adapterowy – produkt: 200-30450.
 • Trenażery Sounds Trainer z czarnym przewodem podłączeniowym można wykorzystywać bezpośrednio z systemem SimPad PLUS (przewód adapterowy nie jest konieczny).
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.