Kommer snart!

Vår nyeste treningsdukke heter SimMan Vascular. Ved å implementere Mentice VIST® technology i SimMan 3G vil du i tillegg til SimMan 3G sine egenskaper få mulighet til endovaskulær intervensjonstrening. SimMan Vascular er designet for å kunne trene på hele behandlingskjeden fra skadested/akutt situasjon til cath.lab. og anestesi. Treningen vil kunne bedre kommunikajson mellom ulike behandlingsteam og individuelle tekniske ferdigheter.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon