I tillegg til scenario trening kan ALS Baby tilby svært realistiske treningsmuligheter i gjennoppliving for profesjonelle utøvere. Dette inkluderer sikring av frie luftveier, realistisk hjerte- lunge redning, vaskulær tilgang og EKG overvåking med 4 avledninger.

 Produktfordeler:

·        Bag maske ventilering

·        Hjerte- lungeredning (HLR). Ikke egnet til tradisjonell munn til munn pga. hygiene.

·        Mulighet for nedlegging av Laryngeal maske

·        Nasal eller oral intubasjon

·        Nedlegging av ventrikkelsonde

·        Intraosseous treningsfot, muliggjør realistisk etablering av intraosseøs tilgang

·        EKG overvåking med 4 avledninger  

·        Tilgjengelig Heartsim® 200 Rhythm Simulator