Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

672A8015.jpeg 672A8015.jpeg

3 nye produkter for mer realistisk simuleringstrening

Simuleringsbasert opplæring har gjennom flere ulike forskningsstudier vist seg å gi bedre læringsresultater og øke klinisk erfaring på tvers av helsetjenestene (se referanse neders på siden). Simuleringstreningen kan bidra til at overgangen fra trening til klinisk praksis oppleves enklere. Slik undervisning kan lette introduksjonsperioden til nye sykepleiere, styrke de profesjonelle treningsprogrammene og ikke minst bedre pasientsikkerheten.

In-situ simulering er en teambasert treningsteknikk som utføres på arbeidsplassen. Målet er å gjøre treningen så realistisk som mulig, ved å bruke utstyret og ressursene som er på avdelingen. Ved å trene in-situ kan feil påpekes i et trygt treningsmiljø. 

[Using in situ simulation] You can challenge the way students look at things and make mistakes in essentially a consequence-free environment.

Dr. Robert Anderson, Assistant Professor, Northern Ontario School of Medicine*

Evnen til å handle raskt og nøyaktig når du står overfor uventede situasjoner, er avgjørende for god pasientbehandling. På et sykehus kan det være stor variasjon av type utstyr fra avdeling til avdeling, hvordan dette lagres og hvordan det betjenes.   

Ved å trene in-situ kan teamet kartlegge hvilke oppgaver som må gjøres, hvem som skal gjør hva og få en klar oversikt over hvor utstyret lagres. Teamet vil bli bedre forberedt og være klar når det virkelig gjelder. I tillegg til å identifisere risiko er det også mulig å integrere avdelingens medisinske utstyr i simuleringstreningen. Lær hvordan du kan trene på:

 • Håndtering av en respirator pasient
 • Overvåking av pasientens vitale tegn
 • Å utføre ekte defibrillering på en pasientsimulator

Troverdig simulering av en respiratorpasient

Å håndtere en respiratorpasient kan være utfordrende, særlig på grunn av kompleksiteten til dagens respiratorer. In-situ simulering gir deg mulighet til praktisk trening, og gjennom å benytte en ekte respirator blir simuleringstreningen enda mer realistisk. Elevene kan justere parametre, se resultatene og lære å samarbeide med kollegaer - som om simulatoren var en ekte pasient.


SimMan 3G koblet til en respirator ved hjelp av ASL 5000TM Lung Solution

Se for deg at du kan bruke din SimMan til å utføre trening med en spontant pustende pasient koblet på en respirator.  Med ASL 5000 Lung Solution er dette mulig. Treningsløsningen er kompatibel med Laerdal Medicals SimMan 3G, SimMan Essential, SimMan Essential Bleeding og SimMan Trauma. (SimMan ALS og SimBaby i løpet av 2019)

Med ASL 5000 Lung Solution kan SimMan puste spontant mens den ventileres og holder PEEP på ønsket nivå. Motstand og lungenes evne til å endre volum ved trykkforandring er justerbart, slik at man kan simulere en rekke sykdomstilstander - med realistisk heving av thorax.

Overvåk din simulator på samme måte som du ville ha overvåket en pasient

Når det oppstår en kristisk situasjon er det viktig å sjekke vitale tegn for å oppdage, diagnostisere og behandle pasienten. På samme måte overvåker sykepleiere med jevne mellomrom vitale tegn for å bekrefte at en pasient er stabil. Sammen med pasientens fysiologiske parametre har kontinuerlig pasientovervåking vist seg å redde liv. 

Ved simulering hvor avdelingens pasientmonitor benyttes som en del av treningen, kan man forberede og lære sykepleiere og leger hvordan avdelingens pasientmonitor fungerer - noe som vil hjelpe de ansatte til å være trygg på avdelingens utstyr og derigjennom gjøre en bedre jobb. 

VitalsBridge gjør det mulig å koble SimBaby til en ekte pasientmonitor

Ved hjelp av VitalsBridge kan du koble en pasientsimulator til avdelingens pasientmonitor. En slik trening vil resultere i færre feil, økt effektivitet og tryggere helsepersonell.  VitalsBridge er kompatibel med de fleste moderne monitorer for vitale tegn (som er produsert de siste 20 årene) 

Øv på skarp defibrillering på en realistisk måte

Ved plutselig hjertestans teller hvert sekund. Når det virkelig gjelder har man ikke tid til å sette seg inn i hvordan en defibrillator fungerer, eller finne ut at den ikke er lett tilgengelig. In-situ simulering hjelper deg til å oppdage risikoelementer og rette opp eventuelle feil som dermed kan oppstå - før skaden skjer. 

Ved et amerikansk sykehus ble det utført en undersøkelse av virkningen av in-situ trening på en intensiv avdeling. Implementeringen av slik trening førte til at man oppdaget mer enn ett hundre skjulte feil som ellers ikke ville blitt oppdaget. Identifiseringen førte til at endringer ble gjort for å redusere risikoen for feil og forbedre pasientsikkerheten.

Team members on medical-surgical units need to be empowered with the knowledge and skill to avoid the classic trap: ‘The code team will do that when they arrive.’

National League for Nursing, Center for Innovation in Simulation and Technology**

For realistisk simuleringstrening ved defibrillering har vi utviklet SimMan ALS LiveShock. Her er Shocklink integrert i SimMan ALS sitt brystskinn, noe som gjør det mulig å benytte en skarp defibrillator med elektroder eller spader.

SimMan ALS LiveShock får sjokk av en  skarp defibrillator for realistisk simuleringstrening

Ved hjelp av SimMan ALS LiveShock kan det øves på å gjenopplive en pasient med tilgjengelig skarp defibrillator. Da det ikke er behov for å bytte til treningselektoder, kan læringsopplevelsen foregå i sanntid uten avbrudd. 

Produkt informasjon

Referanser

 1. Patterson, M.D., Geis, G.L., Falcone, R.A., LeMaster, T., & Wears, R.L. (2013). In situ simulation: detection of safety threats and teamwork training in a high-risk emergency department. BMJ Quality & Safety, 22, p. 468-477. DOI: 10.1136/bmjqs-2012-000942
 2. Spadaro, S., Karbing, D.S., Fogagnolo, A., Ragazzi, R., Mojoli, F., Astolfi, L., et al. (2017). Simulation training for residents focused on mechanical ventilations. Simulation in Healthcare, 12(6), p. 349-355. DOI: 10.1097/SIH.0000000000000249
 3. Ibid
 4. Ibid
 5. Steadman, R.H., Coates, W.H., Huang, Y.M., Matevosian, R., Larmon, B.R., McCullough, L., et al. (2006). Simulation-based training is superior to problem-based learning for the acquisition of critical assessment and management skills. Critical Care Medicine, 34(1), p. 151-7. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16374169
 6. Gandhi, T. (2018). Include simulation in your improvement plans. Institute for Healthcare Improvement. Retrieved from http://www.ihi.org/communities/blogs/simulation-as-an-essential-element-in-learning-and-improvement
 7. Drews, F.A. (2008). Patient monitors in critical care: Lessons for improvement. Agency for Healthcare Research and Quality. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43684/
 8. Lighthall, G.K., Poon, R., & Harrison, T.K. (2010). Using in situ simulation to improve in-hospital cardiopulmonary resuscitation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 26(5), p. 209-216. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155372501036034X
 9. Aebersold, M. & Tschannen, D. (2013). Simulation in nursing practice: The impact on patient care. The Online Journal of Issues in Nursing, 18(2). Retrieved from http://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-18-2013/No2-May-2013/Simulation-in-Nursing-Practice.html
 10. McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Petrusa, E. R., & Scalese, R. J. (2010). A critical review of simulation-based medical education research: 2003–2009. Medical education, 44(1), 50-63.

 

*Cohen, E. R., Feinglass, J., Barsuk, J. H., Barnard, C., O’Donnell, A., McGaghie, W. C., & Wayne, D. B. (2010). Cost savings from reduced catheter-related bloodstream infection after simulation-based education for residents in a medical intensive care unit. Simulation in Healthcare, 5(2), 98-102.

**Cason, M. (2017). Are your in situ simulations meaningful for all? NLN Center for Innovation in Simulation and Technology. Retrieved from https://nlnteq.org/2017/03/28/are-your-in-situ-simulations-meaningful-for-all/