Gå til innhold

Bygger beredskap med nødventilatorer

Sammen med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Servi Group bygger vi opp beredskap rundt covid-19. Nødventilatorene vil gi sykehusene større handlingsrom dersom behovet overstiger kapasiteten. 

Tid for samhandling

Med 1000 nødventilatorer kan norsk helsevesen omfordele og frigi mer avanserte respiratorer til dem som trenger det mest under COVID-19-pandemien.

Folkehelseinstituttet har i flere prognoser fortalt at det er fare for at antall alvorlig syke COVID-19 pasienter kan bli vesentlig større enn antall tilgjengelige respiratorer. Slike scenarier har vi sett utspille seg i flere andre steder. 

Laerdal Servi Ventilator er et av over 70 prosjekt på verdensbasis som har som ambisjon om å bidra til at færre liv går tapt på grunn av mangelen på respiratorer. Dette inkluderer prosjekter ved M.I.T, Oxford University og Imperial College.

Den 20. mars publiserte britiske myndigheter spesifikasjoner for hurtig fremtaking av ventilatorer som kan benyttes på COVID-19 pasienter. Ifølge spesifikasjonene må løsningen kunne brukes til stabilisering av pasienter i narkose for en kort tidsperiode, det vil si fra noen få timer til opptil et døgn.

Produktløsningen, Laerdal Servi Ventilator, vil ligge tett opptil disse spesifikasjonene. Fagpersoner fra norske intensivmiljø og Forsvarets sanitet har bistått oss med faglig veiledning i utviklingsfasen.

Laerdal Servi Ventilatoren har prioritert et enkelt og brukervennlig design med noen få pålitelige funksjoner for at opplæringen skal la seg gjennomføre på kort tid. Regjeringen garanterte finansiering av prosjektet, og bestilte 1000 nødventilatorer i mars 2020.

Utviklingen av pandemien i Norge har gjort det mindre presserende å få ferdigstilt apparatene enn først lagt til grunn. Arbeidet med å sikre CE-godkjenning av Laerdal Servi Nødrespiratorene foretas etter ønske fra Norsk Sykehusinnkjøp. En CE-merking er en tidkrevende prosess som ikke var tatt med i opprinnelig leveranse planlagt til 1. juni. Partene er helt enige om at en CE-merking sikrer en best mulig leveranse og prosjektet følger i dag et avtalt revidert tidsforløp.

- En egnet beredskapsløsning for norske helseforetak i en pandemisituasjon, sier FFI.

Rapporten "Hurtig innovasjonsløp for helsesektoren – utvikling av en nødrespirator i forbindelse med koronakrisen" ble utgitt av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), 29. mai 2020. Rapporten fastslår at nødrespiratoren kan brukes til å ventilere lungefriske intensivpasienter med ventilasjonsbehov, samt pasienter med lett til moderat respirasjonssvikt for slik å frigjøre intensivrespiratorer til bruk på pasienter med mer alvorlig respirasjonssvikt.

Om Laerdal Servi Ventilator

Laerdal Servi Ventilator er en nødventilator utviklet i et samarbeid mellom FFI, Servi og Laerdal. Noen kaller dette en nødrespirator. Begrepene ventilator og respirator brukes ofte om hverandre i Norge.

Utvikles med respiratorfaglig rådgivning fra norske sykehusmiljø og Forsvarets sanitet.

Produktløsningen vektlegger bruk over relativt kort tid og inkluderer typiske innstillinger for sederte pasienter med respirasjonsvikt.

 • Enkelt og brukervennlig design som gjør det mulig å trene opp helsepersonell på kort tid.
 • En høyteknologisk step-motor, levert av Servi, gjør at nødventilatoren kan programmeres til ønsket flowprofil med høy presisjon og pålitelighet.
 • Laerdal Silicone Resuscitator med O2-kit, trykkbegrensning- og PEEP ventil inngår som viktige deler av produktet.

Hensikten med de nye nødventilatorer er å bygge beredskap og supplere bruken av eksisterende respiratorer dersom det verst tenkelige inntreffer.

Bruk av nødventilatorer vil skje under ledelse av helsepersonell med anestesi- og intensivkompetanse på landets sykehus. Laerdal vil bistå Stavanger Universitetsykehus og SAFER i utvikling av relevant opplæring.

Datablad        Høyoppløselig bilde    

Tidslinje

13. mars  

 • Forsvaret Forskningsinstitutt (FFI) spurte om Laerdal kunne bidra til et norsk beredskapsprosjekt.  

14.-27.mars 

 • Prototype utvikles i samarbeid med Servi og Forsvarets Sanitet. Utviklet funksjonsprøver.  
 • Laerdal henvendte seg i samråd med FFI til Forsvarets Sanitet, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Oslo universitetssykehus (OUS) for respiratorfaglig veiledning rettet mot funksjonsprøver. 

20. mars  

 • Britiske myndigheter publiserte Guidelines for manufacturing of easily deployable ventilators for COVID-19 patients.  

27. mars  

 • Evalueringsmøte etter krav til fra FFI og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  
 • Fase 2 aktivisert. Pilotproduksjon for test og validering skal skje innen 15. april, og deretter fase 3; produksjon av til sammen 1000 nødventilatorer.  
 • FFI koordinerer Fase 2. Laerdal tar rolle som ansvarlig produsent ihht til vårt kvalitetsystem. Servi AS blir kontraktsprodusent og rigger produksjonslinje i Kristiansand. 

30. mars 

 • Regjeringen finansierte prosjektet ved å bestille 1000 nødventilatorer. Partene i denne avtalen er FFI, Servi og Laerdal Medical.  

3. April

 • Laerdal og Stavanger Universitetsykehus undertegner avtale om samarbeid om utvikling av nødventilator og utvikling av opplæring relatert til denne.

15. april  

 • Frist for fase 2, Test og validering av pilotproduksjon. 

5. mai

 • Første leveranse av Laerdal Servi Ventilator til den norske stat. 

1. juni  

 • Frist for fase 3, produksjon og sluttleveranse av totalt 1000 nødventilatorer.

 

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging