Gå til innhold

The Laerdal Silicone Resuscitators

Laerdal Silicone Resuscitators, eller Laerdalbagen, gjør det mulig for medisinsk personell å utføre ventilering av pasienter, før, under og etter sykehusopphold. Laerdalbagen finnes i tre ulike størrelser: voksen, barn og prematur.

Gå til seksjonen

Oversikt

Brukervennlig kvalitet

Laerdal Silicone Resuscitator er bygget opp av fem hoveddeler. Den gjennomsiktige masken med flerbruks maskeskjold gjør det lettere for medisinsk personell å se leppefargen til pasienten, eventuell væske og utpust fra pasienten.

Enveis-pasientventilen sikrer at luft kommer til pasienten, uten at luft (utpust) sendes tilbake til ventilasjonsposen. En bevegelig albuekobling gjør det mulig for medisinsk personell å ventilere med Laerdalbagen fra ulike posisjoner.

Den gjennomsiktige ventilasjonsposen av silikon utvides raskt etter sammentrykking og gir brukeren en realistisk følelse av hvordan lungene reagerer, dermed unngår man å overventilere og skade lungene.

Dersom det er behov for ekstern oksygen kan denne festes til den integrerte inntaks- og reservoarventilen. Denne kan så lagres i oksygenreservoarposen som er festet til ventilen.

Usikker på hvilken Laerdal Silicone Resuscitator som er rett for deg?

Laerdal Silicone Resuscitator finnes i tre ulike størrelser:

  • en voksen størrelse for pasienter som veier mer enn 20 kg

  • barnestørrelse for pasienter som veier mellom 2,5 og 25 kg

  • en prematurstørrelse for pasienter som veier mindre enn 2,5 kg

Barne- og prematur- Laerdalsbagene inkluderer også en overtrykksventil som forhindrer lufttrykket i å overskride 35 cm H2O, slik at man unngår overventilering av svake lunger.

Dersom en har behov for sterkere lufttrykk kan man lukke overtrykksventilen ved å dytte ventilen ned eller bruke en ventillås.

Pakket etter dine behov

Laerdal Silicone Resuscitator leveres i tre ulike forpakninger. En kompakt koffert for enkel transport, en utstillingskoffert slik at du enkelt kan gjenkjenne Laerdalbagen og en kartongeske for praktisk lagring. Hvilken forpakning passer deg best?