Gå til innhold

MegaCode Kelly Advanced

Dukken som er solid nok til å tåle avanserte livredningsøvelser i terrenget.

Gå til seksjonen

Oversikt

Produktinformasjon

MegaCode Kelly Advanced er en kostnadseffektiv treningsdukke for trening på et vidt spekter av avanserte livredningsferdigheter. Forutsetter bruk av SimPad™ PLUS Systemet (selges separat). Les mer om SimPad™ PLUS [HER]

Produktfordeler

 • MegaCode Kelly Advanced er en robust treningsdukke som tåler avanserte livredningsøvelser ute i terrenget.
 • Scenarier tilgjengelig i SimStore™ gir deg en standardisert opplæring. I tilegg er det fullt mulig å tilpasse disse scenariene for å møte den enkelte elevs behov*

Produktegenskaper

 • Intubasjon (gjennom nese og munn) med blokkerte luftveier
 • Innsetting av orofaryngeal og nasofaryngeal tube i luftveiene
 • Intubasjon med fiberoptikk og trachlight
 • Retrograd intubasjon
 • Krikotrakeotomi med nål eller kirurgisk inngrep
 • Mageauskultasjon
 • Brystkompresjon (medioklavikulært og medioaksillært)
 • Bevegelig blodtrykksarm
 • Bilateral karotispuls som palperes
 • Intravenøs behandling perifert
 • VitalSim™, EKG : Synkronisert, variabel rytme, abnormiteter og varighet. Programmerbare scenariobaserte algoritmer og ventende rytmer som kontrolleres av instruktøren. Mulighet for 3- eller 4- avlednings-EKG, pacing og defibrillering (25-360 j)
 • Lyder: Lydmeny med hjerte-, lunge- og mage/tarm-lyder. Vokallyder - datagenererte lyder blandet med tale (via mikrofon som selges separat). Blodtrykk som kan høres og føles, med brakial og radial pulskontroll. Bilateral karotispuls og brakial og radial puls i blodtrykksarmen avhengig av blodtrykket
 • Kontrollenheten kan kobles til en PC med USB-kabel for å laste opp og kjøre opp til ti scenarier. Disse programmeres ved hjelp av redigeringsverktøyet PC Scenario Editor. I etterkant kan en laste ned opp til 25 logger for gjennomgang.
 • Opplæringsmodul for kjernefysiske/biologiske/kjemiske forhold
 • Opplæringsmoduler for kopper

*Forutsetter bruk av SimPad™ PLUS Systemet (selges separat). Les mer om SimPad™ PLUS [HER]

SimCenter™, er vårt online ressurssenter som gir deg tilgang til et stort utvalg av hjelpemidler for hver fase i simuleringsprosessen. Alt fra å gi deg tilgang til ferdige validerte simulerings scenarier, til hjelpemidler for debrifing. Dette vil kunne gjøre hverdagen din vesentlig lettere, og gi deg mer tid til å fokusere på læringsmål og selve undervisningen.

SimCenter™ er et fullt integrert ressurssenter som i dag omfatter:

 • SimStore™
 • SimDeveloper™
 • SimManager™
 • SimView™