Gå til innhold

MegaCode Kelly Advanced

Dukken som er solid nok til å tåle avanserte livredningsøvelser i terrenget.

Produktinformasjon

MegaCode Kelly Advanced er en kostnadseffektiv treningsdukke for trening på et vidt spekter av avanserte livredningsferdigheter. Forutsetter bruk av SimPad™ PLUS Systemet (selges separat). Les mer om SimPad™ PLUS [HER]

Produktfordeler

 • MegaCode Kelly Advanced er en robust treningsdukke som tåler avanserte livredningsøvelser ute i terrenget.
 • Scenarier tilgjengelig i SimStore™ gir deg en standardisert opplæring. I tilegg er det fullt mulig å tilpasse disse scenariene for å møte den enkelte elevs behov*

Produktegenskaper

 • Intubasjon (gjennom nese og munn) med blokkerte luftveier
 • Innsetting av orofaryngeal og nasofaryngeal tube i luftveiene
 • Intubasjon med fiberoptikk og trachlight
 • Retrograd intubasjon
 • Krikotrakeotomi med nål eller kirurgisk inngrep
 • Mageauskultasjon
 • Brystkompresjon (medioklavikulært og medioaksillært)
 • Bevegelig blodtrykksarm
 • Bilateral karotispuls som palperes
 • Intravenøs behandling perifert
 • VitalSim™, EKG : Synkronisert, variabel rytme, abnormiteter og varighet. Programmerbare scenariobaserte algoritmer og ventende rytmer som kontrolleres av instruktøren. Mulighet for 3- eller 4- avlednings-EKG, pacing og defibrillering (25-360 j)
 • Lyder: Lydmeny med hjerte-, lunge- og mage/tarm-lyder. Vokallyder - datagenererte lyder blandet med tale (via mikrofon som selges separat). Blodtrykk som kan høres og føles, med brakial og radial pulskontroll. Bilateral karotispuls og brakial og radial puls i blodtrykksarmen avhengig av blodtrykket
 • Kontrollenheten kan kobles til en PC med USB-kabel for å laste opp og kjøre opp til ti scenarier. Disse programmeres ved hjelp av redigeringsverktøyet PC Scenario Editor. I etterkant kan en laste ned opp til 25 logger for gjennomgang.
 • Opplæringsmodul for kjernefysiske/biologiske/kjemiske forhold
 • Opplæringsmoduler for kopper

*Forutsetter bruk av SimPad™ PLUS Systemet (selges separat). Les mer om SimPad™ PLUS [HER]

SimCenter™, er vårt online ressurssenter som gir deg tilgang til et stort utvalg av hjelpemidler for hver fase i simuleringsprosessen. Alt fra å gi deg tilgang til ferdige validerte simulerings scenarier, til hjelpemidler for debrifing. Dette vil kunne gjøre hverdagen din vesentlig lettere, og gi deg mer tid til å fokusere på læringsmål og selve undervisningen.

SimCenter™ er et fullt integrert ressurssenter som i dag omfatter:

 • SimStore™
 • SimDeveloper™
 • SimManager™
 • SimView™
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsatt være pålogget?

Fortsett Logg ut