Gå til innhold

Nursing Kid

Treningsdukken forestiller et seks år gammelt barn til bruk for opplæring av sykehuspersonell på pediatriske avdelinger

Produktinformasjon

Tren på kjerneferdigheter innenfor behandling av pediatriske sykehuspasienter 

Nursing Kid er en treningsdukke som forestiller et seks år gammelt barn og er ideell til klinisk opplæring av sentrale ferdigheter for personell ved pediatriske avdelinger. Treningsdukken er svært mobil, og kan i tillegg til å trene kliniske ferdigheter brukes til å øve på sykehustransport. Dukken gir mulighet for effektiv opplæring i pleie og håndtering av en rekke vanlige og uvanlige tilstander hos pediatriske sykehuspasienter. En kan blant annet trene på følgende:

  • Sårvurdering og -pleie
  • Håndtering av mishandlede barn
  • Auskultasjon og diagnose av normale og unormale hjerte-, puste- og tarmlyder
  • Intravenøs kanylering, medikamentadministrasjon, pleie og stell av punksjonssted
  • Urinkateterisering på begge kjønn (med utskiftbare genitalia)
  • Luftveisferdigheter; Nasogastrisk og orogastrisk intubasjon, sug av trakea og innsetting, festing og stell av endotrakealtuber
  • Intramuskulær injeksjon i deltamuskel (tosidig), lår (tosidig) og glutealområdet

Tren på sårvurdering og sårpleie med tilleggsmodulen

Treningsdukkeplatformen til Nursing Kid kan bygges videre gjennom kjøp av en pediatrisk traumemodul. Med tilleggsmodulen kan man bytte ut normale kroppsdeler med kritisk skadde, slik at man kan trene på sårvurdering og -pleie.

Få mest mulig ut av treningen med SimPad PLUS

Ved bruk av SimPad PLUS sammen med treningsscenarier sikrer du at undervisningen er konsekvent. Dermed ivaretas korrekt pleieprosedyre. 

I tillegg til scenarieadministrasjon kan SimPad PLUS også brukes til å kontrollere den simulerte pasientens livstegn, overvåke 
simuleringsøkten og gi tilbakemeldinger på elevers prestasjoner ved at den loggfører alle hendelser i en treningsøkt. 

Les mer om SimPad PLUS her

Spesifikasjon

Egenskaper og funksjoner

Treningsdukken har normale og unormale hjerte-, puste- og tarmlyder, og kan kommunisere muntlig med pleierne.

Pasientpleie

•Skylling av øye og øre (simulert)
•Innsetting av nesetampong
•Stell av øye, nese og munn
•Stell av trakeostomi og sug av trakea
•Innføring, stell og fjerning av nesesonde
•Tarmskylling og kunstig ernæring
•Flere ulike prosedyrer for oksygentilførsel
•Manuelt generert halspuls
•Mulighet for intramuskulær injeksjon i låret (tosidig), deltamuskelen (tosidig) samt gluteal- og ventroglutealområdet
•Utskiftbare kvinnelige og mannlige genitalier med koblingsstykker og urin- og tarmreservoarer
•Fullstendig urinkateterisering
•Kan engangskateteriseres eller brukes med permanent urinkateter
Klysterprosedyrer kan gjennomføres
•Full bevegelighet gir realistisk håndtering av pasienter
•Mulighet for øving på forbindings- og bandasjeringsteknikker
•Mulighet før øving på pediatriske transportteknikker
•Innsetting, festing og stell av endotrakealtuber
•Innsetting i og sug av de orofaryngeale og nasofaryngeale luftveiene

Lyder

•Lungelyder synkronisert med pusterytme, 0–60 slag i minuttet
•Valg av individuell eller tosidig lungelyd
•Normale og unormale tarmlyder
•Forhåndsinnspilte stemmelyder eller overføring av stemme i sanntid via mikrofon

Logging/scenariefunksjoner

•VitalSim-styreenheten kan kobles til en PC med en USB-kabel
•PC-redigeringsverktøyet gjør det mulig å opprette og redigere scenarier
•VitalSim-styreenheten kan lagre opptil 10 scenarioer
•Logger kan lastes ned og lagres for gjennomgang på et senere tidspunkt
•25 logger kan lagres før nedlasting er nødvendig
•Opplæring i intravenøs kanylering
•Bevegelig arm der huden kan skiftes ut og væske tilføres i venene, slik at man kan øve på intravenøs kanylering og stell av punksjonssted
•Venepunksjon kan utføres i antecubital-området og på håndbaken
•Tilgjengelige vener: vena medialis, vena basilica og vena cephalica

Nursing Kid leveres med: treningsdukke, glidemiddel, kunstig blod, sykehuskjortel og bruksanvisning. SimPad PLUS kjøpes separat.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging