Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

AT Kelly Torso

AT Kelly Torso brukes til å øve på håndtering av luftveier og innlegging av venekanyle i sentrale vener.