Gå til innhold

AED Trainer 2

AED trainer 2 er en treningsdefibrillator som ser ut og fungerer som en HeartStart FR2 til bruk under opplæring av helsepersonell og ufaglærte i bruk av hjertestarter. Den gir en realistisk treningsopplevelse uten å gi sjokk.

Gå til seksjonen

Oversikt

Produktfordeler

 • AED Trainer 2 samsvarer med retningslinjene
 • Har alle viktige funksjoner for å trene på å bruke en hjertestarter
 • En realistisk trener som ser ut og fungerer som en HeartStart FR2
 • Fjernkontrollen (ekstrautstyr) gir instruktøren mulighet til å styre og kontrollere opplæringsscenariene
 • Ved bruk av programmeringssettet (ekstrautstyr) for Laerdal AED Trainer 2 kan brukeren;  konfigurere de forskjellige parameterne i treneren, skifte språk på meldingene og lage, redigere og hente opp tre spesialkonstruerte scenarier
 • Benytter seks utskiftsbare C-celle batterier

Produktfunksjoner

 • Leveres med 10 forhåndsprogrammerte opplæringsscenarier som simulerer realistiske episoder ved plutselig hjertestans. Scenariene er utviklet slik at de passer med anbefalingene fra Norsk Resuscitasjonsråd og tilsvarende internasjonale organisasjoner
 • Fjernkontrollen (ekstrautstyr) kan brukes for å velge scenarier, volumkontroll, indikere lavt batteri,  feil ved tilkobling av elektroder og at elektrodene må skifes. Støtbare og ikke støtbare rytmer og X i statusvindu som indikerer feil
 • Kan brukes sammen med treningsdukkene Little Anne AED og Resusci Anne AED med LINK teknologi, for realistisk trening og tilbakemelding på riktig plassering av elektrodene. Den kan også brukes sammen med andre treningsdukker, men da uten tilbakemelding på elektrodeplassering
 • Når den brukes sammen med treningsdukkene Little Anne AED og Resusci Anne AED er det viktig at elektrodene plasseres riktig, hvis ikke vil ikke scanariene kunne følges
 • Batterisettet i HeartStart Fr2 treneren ligner det som finnes i HeartStart FR2. Det settes inn og tas ut på samme måte, men batterisettet i treneren har plass til 6 utskiftbare C-celle batterier
 • Statusvindu simulerer statusdisplay på HeartStart FR2. Det kan veksles mellom timeglasssymbol og X
 • Leveres i solid og praktisk bæreveske

Valgfritt programmeringssett for AED Trainer 2

Med et AED Trainer 2 programmeringssett (ekstrautstyr) kan du:

 • Omprogrammere til alle tilgengelige språk for Laerdal HeartStart FR2
 • Opprette, redigere og laste opp egendefinerte scenarier
 • Konfigurere forskjellige parametere for å matche innstillingene på HeartStart FR2

For å oppdatere HLR-varsler på enheten må AED Trainer software brukes.  På hovedskjermen under HLR pause, velges HLR varsel; kort. For programmeringssoftware, se artikkel #94055 Programming Kit.