Siirry sisältöön
Avaa navigointi
1

Fasilitoitu oppimiskeskustelu

Fasilitoitu oppimiskeskustelu tarjoaa keinon oppia simulaatioharjoituksesta ja mahdollisuuden jäsennellyn kehittämissuunnitelman tekemiseen oman oppimisen edistämiseksi. Palautekeskustelun aikana käydään ohjatusti läpi simulaatiotapahtumia ja pohditaan onnistumisia sekä kehitettäviä asioita. Tavoitteena on luoda positiivinen oppimistilanne.

2

In situ -kertauskoulutus

Lyhyiden ja toistuvien työpaikalla järjestettyjen harjoittelusessioiden (low-dose high-frequency training) on osoitettu ylläpitävän osaamista ja myös parantavan suoritusta. 

3

Simulaatioharjoitukset osana koulutusta

Oppimisen kannalta on tärkeää, että koulutukseen sisältyy simulaatioharjoituksia vähintään yhtenä päivänä. Simulaatiokoulutusta voidaan järjestää tarpeen mukaan milloin ja missä tahansa.

4

Integrointi opetusohjelmaan

Parhaat tulokset simulaatiokoulutuksella saadaan, kun se on integroitu olennaiseksi osaksi opetussuunnitelmaa tai koulutusohjelmaa. Simulaatiokoulutus tulisi sisällyttää nykyiseen opetusohjelmaan eikä tehdä sitä erillisenä lisäharjoituksena.

5

Kliinisten hoitotilanteiden vaihtelu

Erilaisten kliinisten tilanteiden vaihtelu eri potilasskenaarioiden myötä auttaa opiskelijaa harjoittelemaan sellaisia kliinisiä hoitotyön tilanteita, joista voi muuten olla vaikeaa saada kokemusta. 

6

Vaikeusasteen vaihtelu

Kokonaisvaltaisen oppimisen edistämiseksi tehtävien vaikeusasteessa tai monimutkaisuudessa tulee olla vaihtelua.

7

Räätälöity oppiminen

Koulutuksen tulee vastata yksilöllisiin oppimistarpeisiin, joita voidaan muuttaa suorituksen perusteella.

8

Useita oppimisstrategioita

Oppimisen tukemiseksi tulee käyttää useita opetusstrategoita, kuten potilastapaukset, keskustelut, palaute, tehtävien tavoitteellinen ketjuttaminen ja vaihtelu. Oppimisen kehää voidaan käyttää systemaattisena menetelmänä useiden oppimisstrategioiden integroinnissa.

9

Määritellyt tulokset

Odotetut tulokset tulee määritellä ja arvioida selkeästi - samoin kehitysmittarit. Arvioinnissa on mitattava erikseen harjoittelijoiden oppimistuloksia (assessment) ja kurssin tai ohjelman tuloksia (evaluation).

10

Asianmukainen simulaattori

Laadukkaan simulaatiopohjaisen koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan asianmukainen simulaattori, joka tukee oppimistavoitteita.