Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

10 najlepszych praktyk w symulacji

1

Wspomagane podsumowanie

Wspomagane podsumowanie to sposób, aby uczyć się na podstawie konkretnych wydarzeń i stworzyć ustrukturyzowany plan samokształcenia. Informacja zwrotna przekazywana przez instruktora obejmuje omówienie wydarzeń, wnioski i nabycie umiejętności, co zapewnia długotrwały efekt szkolenia. Informacja zwrotna na temat jakości pracy może być przekazana przez instruktora, współpracownika lub komputer podczas symulacji lub po niej. 

2

Szkolenie przypominające in situ

Wykazano, że możliwość odbycia ćwiczeń w miejscu pracy w ramach krótkich, powtarzalnych sesji szkoleniowych nie tylko pozwala zachować kompetencje, lecz także podnieść jakość pracy. 

3

Praktyka rozłożona w czasie

Szkolenie powinno być prowadzone przez pewien czas – minimum stanowi ponad jeden dzień aktywności symulacyjnej. Praktyka symulacyjna w formie immersyjnej jest dostępna na życzenie zawsze i wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

4

Włączenie do programu nauczania

Symulacja daje najlepsze wyniki, gdy jest systematycznie stosowanym elementem programu nauczania lub szkolenia. Symulacja powinna stać się częścią istniejącego programu nauczania, nie zaś dodatkowym, osobnym ćwiczeniem. 

5

Zmienność kliniczna

Zmienność w kontekście klinicznym (na przykład scenariusze z udziałem wielu pacjentów) umożliwia zdobycie doświadczenia klinicznego, które trudno jest uzyskać w inny sposób. 

6

Zakres trudności

Stopień trudności lub złożoności zadań powinien być różny.

7

Indywidualizacja nauki

Szkolenie powinno odpowiadać na potrzeby poszczególnych uczestników i być dostosowywane w zależności od ich wyników.

8

Różne strategie nauki

Aby ułatwić uczestnikom naukę, należy stosować różne strategie instruktażowe, m.in. przypadki pacjentów, dyskusje, informacje zwrotne, celowe sekwencjonowanie lub zróżnicowanie zadań. Krąg nauki może zostać wykorzystany jako metoda systematyczna, aby połączyć różne strategie edukacyjne.

9

Określone wyniki

Oczekiwane wyniki powinny zostać wyraźnie zdefiniowane i ocenione. Należy także zdefiniować wskaźniki umożliwiające zmierzenie uzyskanej poprawy. Ocena jest miarą wyników uzyskanych przez uczestnika, zaś ewaluacja jest miarą wyników kursu lub programu.

10

Odpowiedni symulator

Odpowiedni symulator dopasowany do zadań szkoleniowych jest niezbędny w edukacji symulacyjnej na wysokim poziomie.