Siirry sisältöön

Nursing Anne Simulator Geriatric

Geriatrisen potilaan hoitoon liittyvä kompleksisuus vaatii hyvää kliinistä tietämystä ja kliinisiä taitoja - samoin hoitotilanteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittely vaatii hyviä viestintätaitoja, joita sairaanhoitajan on tärkeää harjoitella turvallisen potilaan hoidon toteuttamiseksi. Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori tuo realismia simulaatioon ja auttaa geriatrisen potilaan hoitoon liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 

Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori on saatavana valmiiksi koottuna geriatrisena simulaattorina tai lisämoduulina Nursing Anne Simulator -simulaattoriin.

Siirry osioon

Tutustu Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattoriin

Investoi realistiseen simulaatiokoulutukseen

Geriatrisen moduulin avulla Nursing Anne Simulator (Medium) –simulaattorin voi muuntaa vanhukseksi, ja näin luoda mahdollisuus geriatristen potilaiden hoidon harjoitteluun.

Vie simulaatiokoulutusta askel eteenpäin

Nursing Anne Simulator -simulaattoria voi käyttää osana kattavampaa koulutusratkaisua kliinisten taitojen harjaannuttamisessa.

Yleistä