Gå til innhold

Nursing Anne Simulator Geriatric

Det kreves god klinisk kunnskap og gode kommunikasjonsferdigheter for å håndtere kompleksiteten i å behandle geriatriske pasienter. Nursing Anne Simulator Geriatrics gjør simuleringstreningen realistisk - alt fra grunnleggende vurderinger og kristisk tenkning til avansert pasientbehandling.

Nursing Anne Simulator Geriatric er tilgengelig som en ferdigmontert geriatrisk simulator eller som en geriatrisk tilleggsmodul for Nursing Anne Simulator.

Gå til seksjonen

Introduserer Nursing Anne Simulator Geriatric

Invester i realistisk simuleringstrening

Modulene til Nursing Anne Simulator Geriatric gjør det enklere å endre   Nursing Anne Simulator (Medium) til en eldre pasient som dermed kan representere en helt ny pasientgruppe. 

“AACN rapporterer at innen 2030 vil nesten 20 prosent av amerikanerne være 65 år og eldre. I tillegg representerer denne aldersgruppen halvparten av alle sykehusopphold, nesten to tredjedeler av alle polikliniske behandlinger og nesten tre fjerdedeler av alle hjemmebesøk. Statistikken tatt i betraktning, så vil det være et stort behov for geriatriske sykepleiere de neste tiårene.”

Sources: American Association of Colleges of Nursing; Nurse Week; American Nurses Association; American Nurses Credentialing Center; U.S. Bureau of Labor Statistics 2018-19 Occupational Outlook Handbook

Ta simuleringstreningen et steg videre

Nursing Anne Simulator kan bli brukt som en del av en større treningsløsning, for å forbedre de kliniske ferdighetene. 

Oversikt