Overslaan en naar inhoud
Open navigatie
9-27-17-WCC-Nursing-School---human-simulator-07.jpg 9-27-17-WCC-Nursing-School---human-simulator-07.jpg

SimMan® 3G: Toen & Nu

Een tijdlijn voor patiëntveiligheid

Initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid hebben de afgelopen 20 jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt. Bij elke mijlpaal in het verbeteren van de patiëntveiligheid hebben enkele van de beste organisaties in de gezondheidszorg ter wereld simulatie als trainingsmethode gebruikt. Eén trainingsoplossing is er altijd al geweest voor studenten, zozeer zelfs dat zowel studenten verpleegkunde als studenten geneeskunde die oplossing bij naam kennen: Laerdals SimMan.

SimMan is nu niet meer de oplossing waar veel praktiserende verpleegkundigen en artsen oorspronkelijk mee zijn opgeleid. Tegen de achtergrond van enkele belangrijke mijlpalen op het gebied van patiëntveiligheid, volgen we onze weg terug vanaf de nieuwste ontwikkelingen van SimMan tot zijn ontstaan.

2021

De COVID-19 pandemie heeft onder andere opnieuw de aandacht gevestigd op het terugdringen van gezondheidsverschillen in de VS. Van diegenen die besmet zijn met het coronavirus, hebben niet-blanke, sociaal-economisch achtergestelde en niet-Engelssprekende bevolkingsgroepen een onevenredig zware last te dragen.1 Ongelijke behandeling in de zorg is al lang een reden tot bezorgdheid en COVID-19 heeft het probleem extra onder de aandacht gebracht.

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en studenten te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om diverse patiëntenpopulaties te behandelen, heeft Laerdal de SimMan 3G PLUS uitgebracht.  Deze modulaire en duurzame oplossing biedt verwisselbare gezichtshuiden en een reeks huidtinten om de diversiteit van echte patiënten te weerspiegelen – en dat allemaal met slechts één simulator.

2018

Een groot voordeel van simulatie is dat studenten de kans krijgen om gespecialiseerde zorg uit de praktijk te oefenen – iets wat soms maar moeilijk te trainen is. Laerdal erkent de behoefte aan multidisciplinaire teamtraining voor endovasculaire specialisten, katheterisatieteams en pre-hospitale zorgverleners en heeft daarom SimMan Vascular ontwikkeld. SimMan Vascular is gebouwd op het SimMan 3G-platform van Laerdal met daarin de VIST® endovasculaire simulatietechnologie van Mentice. Het is een geïntegreerde simulator voor spoedpatiënten en endovasculaire procedures.

2016

In 2016 heeft Laerdal SimMan ALS ontwikkeld, een mobiele en duurzame oplossing die voldoet aan de behoeften van spoedhulpverleners buiten en in het ziekenhuis. SimMan ALS kan worden gebruikt in combinatie met de Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution, LiveShock of ShockLink om aan de specifieke trainingsvereisten van een klant te voldoen.

2015

In 2016 berekende een Johns Hopkins-studie dat elk jaar meer dan 250.000 sterfgevallen in de VS te wijten zijn aan medische fouten.2 Die bevindingen waren baanbrekend omdat dit dodental medische fouten de op twee na belangrijkste doodsoorzaak maakte, na hartziekten en kanker.3 Een jaar eerder publiceerde de National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) een studie waaruit blijkt dat simulatie met succes tot 50% van de traditionele, klinische praktijkuren in het curriculum voor verpleegkundigen kan vervangen.4


Na deze twee studies werd het duidelijk dat organisaties en zorgprofessionals in die organisaties stappen ondernamen om het tij te keren. Op dat moment begon ook het grote publiek zich bewust te worden van de problemen die op hen en hun gezondheid zouden kunnen beïnvloeden.

2014

In 2014 bracht Laerdal de SimMan 3G Trauma uit. Deze simulator werd speciaal ontworpen om het verzorgen van een patiënt met ernstige trauma’s te trainen, in het bijzonder in militaire en civiele spoedeisende hulpscenario's. De SimMan 3G Trauma biedt klanten de mogelijkheid om de behandeling van geamputeerde ledematen, sternumtoegang voor intra-osseuze infusie (IO) en het controleren van bloedingen te simuleren. Deze en vele andere mogelijkheden helpen bij het vormgeven van een realistisch noodscenario voor trauma's.

2013

Initiatieven voor patiëntveiligheid vonden steeds meer ingang in ziekenhuizen. Tegelijk werden ook in het leger stappen ondernomen om de reikwijdte en het realisme van trainingen te verbeteren. In 2013 introduceerde Laerdal de SimMan 3G Mystic, een simulator voor het Amerikaanse leger. SimMan 3G Mystic is speciaal ontworpen om te voldoen aan de opleidingsbehoeften voor Tactical Combat Casualty Care (TCCC). SimMan 3G Mystic is alleen beschikbaar voor klanten in de VS. Laerdal is trots dat wij onze militaire zorgverleners in staat stellen om te trainen volgens de best mogelijke normen.

2012

In 2012 introduceerde de Leapfrog Group de Hospital Safety Score, waarbij aan meer dan 2.500 ziekenhuizen een initiële letterscore werd toegekend om de veiligheid van hun zorgpraktijken te beoordelen.5 In datzelfde jaar introduceerde de instelling Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) het Accountable Care Organizations (ACO)-model. Met dit model wilde het de middelen die in gezondheidszorg worden geïnvesteerd verstandiger besteden en tegelijk ook zorgverleners opleggen om kwaliteitszorg te verlenen.6

Deze twee bewegingen voor patiëntveiligheid toonden aan dat het publiek en de overheid behoefte hadden aan meer transparantie. Ook stelden zij zorgprofessionals en de organisaties waarin ze actief zijn meer verantwoordelijk voor gemaakte medische fouten.

2010

In 2010 introduceerde Laerdal de SimMan Essential. SimMan Essential biedt uitgebreide klinische functies om essentiële vaardigheden voor luchtweg-, beademings-, hart- en bloedsomloopmanagement aan te leren. Dankzij het uitgebreid portfolio van simulators konden de klanten van Laerdal een gerichte oplossing voor hun behoeften kiezen. Al snel werd SimMan Essential beschouwd als een algemeen onderdeel van trainingen voor spoedeisende hulpdiensten, het leger en spoedafdelingen.

2009

Toen Laerdal besefte dat er behoefte was aan een simulator met natuurgetrouwe fysiologische reacties en die bovendien in-situ kon worden gebruikt – d.w.z. in een echte klinische omgeving – ontwikkelde het bedrijf de SimMan 3G . Dit lid van de SimMan-familie kan zowel neurologische als fysiologische symptomen vertonen en kan gemakkelijk mobiel worden gemaakt met draadloze technologie. SimMan 3G biedt docenten de flexibiliteit om elementaire en gevorderde vaardigheden te trainen in teamverband.

2004 - 2007

The Human Factor (2004) wierp een licht op het belang van teamwerk en communicatie.7 Aanbevelingen om fouten te verminderen waren onder meer het gebruik van het SBAR-instrument (situatie, achtergrond, beoordeling, aanbeveling) en communicatietactieken met gesloten circuit.

In 2006 bracht het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de benadering Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS) uit. Deze inzichten werden ontworpen als nationale norm voor teamtraining in de gezondheidszorg.8 Kort daarna, in 2007, creëerde de instelling Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) de QSEN-competenties. Deze competenties kunnen in een groot aantal settings worden toegepast om verpleegkundigen de kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren die nodig zijn om de kwaliteit van de gezondheidszorg voortdurend te verbeteren.9

Elk van deze initiatieven maakte duidelijk dat de gezondheidszorg begon in te spelen op bedreigingen van de patiëntveiligheid.

2001

In 2001 publiceerde het Institute of Medicine (IOM) het baanbrekende rapport "Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century". Als reactie op de naar schatting 98.000 sterfgevallen per jaar in Amerikaanse ziekenhuizen als gevolg van medische fouten, definieerde het IOM zes doelstellingen voor het leveren van kwaliteitszorg. Het IOM stelt dat gezondheidszorg veilig, effectief, patiëntgericht, tijdig, efficiënt en gelijkwaardig moet zijn.10 Door de kwestie van patiëntveiligheid bij beleidsmakers in de gezondheidszorg nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen, heeft het IOM plannen in gang gezet.

Welke SimMan-simulator is voor u de juiste?

Laerdal heeft de SimMan door de jaren heen verder ontwikkeld om zorgverleners te helpen nieuwe en unieke trainingsuitdagingen aan te gaan. Vandaag kunt u kiezen uit een compleet SimMan-portfolio, waarbij elke simulator een specifiek doel dient. Weet u niet zeker welke SimMan-simulator het beste aan uw behoeften voldoet, neem dan zeker contact met ons op.

 

Meer informatie opvragen

Ik wil graag antwoord per...

We verwerken uw persoonlijke gegevens met zorg en zoals beschreven in Laerdals Privacyverklaring.

We verwerken uw persoonlijke gegevens met zorg en zoals beschreven in Laerdals Privacyverklaring.

Literatuur:

  1. Van Beusekom, M. (2020). Studies spotlight covid racial health disparities, similarities. Center for Infectious Disease Research and Policy. Retrieved from https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/09/studies-spotlight-covid-racial-health-disparities-similarities
  2. Makary, M.A. & Daniel, M. (2016). Medical error – the third leading cause of death in the US. BMJ, 353(2139). Retrieved from ttps://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139.full
  3. Ibid.
  4. Alexander, M., Durham, C.F., Hooper, J.I., Jeffries, P.R., Goldman, N., Kardong-Edgren, S, et al. (2015). Journal of Nursing Regulation, 6(3).  Retrieved from https://www.ncsbn.org/11494.htm
  5. The Leap Frog Group. (n.d.) Defining moments from our first 15 years. Retrieved from http://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/2015%20Leapfrog%20Timeline.pdf
  6. Centers for Medicare & Medicaid Services. (2017). Pioneer ACO model frequently asked questions. Retrieved from https://innovation.cms.gov/initiatives/Pioneer-ACO-Model/Pioneer-ACO-FAQs.html
  7. Leonard, M., Graham, S., & Bonacum, D. (2004). The human factor: The critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. BMJ Quality & Safety, 13(1). Retrieved from https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_1/i85.info
  8. Baker, D.P., Battles, J.B., & King, H.B. (2017). New insights about team training from a decade of teamstepps. Patient Safety Network. Retrieved from https://psnet.ahrq.gov/perspectives/perspective/218/New-Insights-About-Team-Training-From-a-Decade-of-TeamSTEPPS
  9. QSEN Institute. (2019). QSEN competencies. Retrieved from http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/
  10. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (n.d.). Crossing the quality chasm: The IOM health care quality initiative. Retrieved from http://www.nationalacademies.org/hmd/Global/News%20Announcements/Crossing-the-Quality-Chasm-The-IOM-Health-Care-Quality-Initiative.aspx