Gå vidare till
Öppna vägledning
9-27-17-WCC-Nursing-School---human-simulator-07.jpg 9-27-17-WCC-Nursing-School---human-simulator-07.jpg

SimMan 3G: Då och nu

En tidslinje för patientsäkerhet

Arbetet med att öka patientsäkerheten har utvecklats avsevärt under de senaste 20 åren. Vid varje milstolpe i arbetet mot att förbättra patientsäkerheten, har några av de bästa hälso- och sjukvårdsorganisationerna i världen börjat använda simulering som en utbildningsmetod. En utbildningslösning har funnits på plats hela vägen – till den grad att sjuksköterskestuderande och medicinstuderande har lärt känna den vid namn: Laerdals SimMan.

SimMan är inte idag vad många praktiserande sjuksköterskor och läkare en gång använde i sin utbildning. Mot bakgrund av några viktiga milstolpar inom patientsäkerheten, följer vi utvecklingen bakåt, från SimMans senaste framsteg till dess första början.

Laerdal-stills-1222-600x450-491dfb2.jpg

2021

Covid-19-pandemin har bland annat bidragit till ett förnyat fokus på att minska hälsovårdsklyftorna i USA. Av dem som smittas av coronaviruset, så bär den icke-vita och socioekonomiskt missgynnade och icke-engelsktalande befolkningen en oproportionerligt stor börda.1 Ojämlikheten inom vården har länge varitett problem inom hälso- och sjukvården och Covid-19 har skapat en större medvetenhet om problemet.

För att förbättra sjukvårdskvaliteten och för att hjälpa elever att utveckla nödvändiga färdigheter med att behandla olika patientpopulationer, har Laerdal lanserat SimMan 3G PLUS.  Denna modulära och hållbara lösning erbjuder utbytbara ansiktshud och en rad olika hudtoner för att återspegla mångfalden hos riktiga patienter – samtidigt som man bara använder en simulator.

2018

En stor fördel som simulering erbjuder, är att eleverna ges möjlighet att få en verklig och specialiserad bildningn – något som annars vore svårt att praktisera. Med tanke på behovet av tvärvetenskaplig samarbetsutbildning för endovaskulära specialister, team inom kateteriseringslabb och för vårdgivare för patienter före sjukhusvistelse, utvecklade Laerdal SimMan Vascular. SimMan Vascular har skapats på Laerdals SimMan 3G-plattform och där Mentices VIST®-endovaskulära simuleringsteknik ingår. SimMan Vascular är en integrerad simulator inom akutvård och för endovaskulära procedurer.

2016

2016 utvecklade Laerdal SimMan ALS, en mobil och hållbar lösning för att tillgodose behoven hos vårdgivare inom vård före sjukhusvistelse och akutvård. SimMan ALS kan användas tillsammans med Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution, LiveShock eller ShockLink för att uppfylla kundens specifika utbildningskrav.

2015

År 2016 beräknades i en Johns Hopkins-studie, att mer än 250 000 dödsfall varje år i USA härrör från medicinska fel.2 Dessa resultat var banbrytande eftersom dödssiffran gjorde medicinska fel till den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.3 Året innan publicerade National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) en studie som visar att simulering framgångsrikt kan ersätta upp till 50 % av traditionella kliniska timmar för alla kursplaner för sjuksköterskor innan legitimering.4


Efter dessa två studier stod det klart att organisationer och deras hälso- och sjukvårdspersonal vidtog åtgärder för att åtgärda problemet. Vid denna tidpunkt började även allmänheten att få en ökad medvetenhet om de problem som kan påverka dem och deras hälsa.

2014

År 2014 lanserade Laerdal SimMan 3G Trauma. Den utvecklades med hänsyn till stora utbildningsbehov inom trauma – särskilt för de inom militärsjukvård och vård innan-sjukhusvistelse. SimMan 3G Trauma ger användarna förmågan att simulera amputerade extremiteter, intraosseösa infusioner (IO) och blödningskontroll. Dessa funktioner, bland många andra, hjälper till att skapa ett realistiskt akut traumascenario för eleverna.

2013

Efter hand då initiativ för patientsäkerheten ökade på sjukhus, arbetade även militären med att förbättra omfattningen och realismen i deras utbildning. 2013 introducerade Laerdal SimMan 3G Mystic – en simulator särskilt framtagen för den amerikanska armén. SimMan 3G Mystic är särskilt framtagen för att uppfylla utbildningsbehoven inom TCCC (Tactical Combat Casualty Care). SimMan 3G Mystic är endast tillgänglig för amerikanska kunder. Laerdal är stolta över vetskapen om att vi gör det möjligt för våra militärer som räddar liv att utbildas till bästa möjliga standarder.

2012

År 2012 introducerade Leapfrog Group säkerhetspoäng för sjukhusldär de första bokstavsklasserna tilldelades över 2 500 sjukhus med bedömning av säkerheten inom vårdpraxisen.5 Samma år lanserade Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ACO-modellen (Accountable Care Organizations). Man strävade efter att spendera hälso- och sjukvårdspengar på ett klokare sätt samtidigt som kvalitetsvård tillämpades bland vårdgivarna.6

Dessa två insatser för patientsäkerheten, innebar att allmänheten och regeringen ställde större krav på transparens. De höll också hälso- och sjukvårdspersonal och de organisationer inom vilka de arbetade mer ansvariga för medicinska fel.

2010

År 2010 introducerade Laerdal SimMan Essential. SimMan Essential erbjuder omfattande klinisk funktionalitet för utbildning inom grundläggande kunskaper av hanteringen av luftvägar, andning, hjärta och blodcirkulation. Genom att erbjuda en utökad simulatorportfölj gav Laerdal kunderna möjligheten att välja en lösning skräddarsydd för deras behov. Det dröjde inte länge innan SimMan Essential ansågs varaett allmänt inslag i utbildning inom EMS, militären och akutmottagningar.

2009

Efter att ha insett behovet av högkvalitativa fysiologiska responser i en simulator som skulle kunna användas i en miljö på plats, dvs. en riktig klinisk miljö, utvecklade Laerdal SimMan 3G. Den här medlemmen i SimMan-familjen kan visa neurologiska symtom såväl som fysiologiska symtom och kan enkelt göras mobil med trådlös teknik. SimMan 3G ger lärare flexibilitet att lära ut grundläggande och avancerade färdigheter i en samarbetsbaserad miljö.

2004-2007

Den mänskliga faktorn (2004) belyste vikten av samarbete och kommunikation.7 Rekommendationer för att reducera fel innefattade användning av SBAR-verktyget (situation, bakgrund, bedömning, rekommendation) och kommunikation genom feedback.

År 2006 lanserade Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) samarbetsstrategier och verktyg för att förbättra prestandan och patientsäkerheten (TeamSTEPPS)). Dessa insikter utformades för att fungera som en nationell standard för samarbetsutbildning inom sjukvården.8 Strax därefter år2007, skapades QSUEN-kompetenser av Quality and Safety Education for Nurses (QSEN). Kompetenserna kan användas i en rad olika miljöer för att ge sjuksköterskor den kunskap, de färdigheter och attityder som krävs för att kontinuerligt förbättra kvaliteten inom vården.9

Vart och ett av dessa initiativ bevisade att hälso- och sjukvårdsgemenskapen hade börjat åtgärda hot mot patientsäkerheten.

2001

År 2001 publicerade Institute of Medicine (IOM) den banbrytande "Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century." Som svar på den estimerade dödssiffran på 98 000 per år på amerikanska sjukhus på grund av medicinska fel, definierade IOM sex mål för att leverera kvalitetsvård. IOM deklarerar att hälso- och sjukvård ska vara: säker, effektiv, patientcentrerad, tidsenlig, ändamålsenlig och rättvis.10 IOM tog upp frågan om patientsäkerhet för hälso- och sjukvårdspolitiker och satte planen i verket.

Vilken SimMan-simulator är rätt för dig?

Laerdals SimMan har utvecklats genom åren för att hjälpa vårdgivare att hantera nya och unika utbildningsutmaningar. Idag finns det en komplett SimMan-portfölj att välja ifrån där varje simulator tjänar ett visst syfte. Om du är osäker på vilken SimMan-simulator som bäst uppfyller dina behov, var vänlig och komplettera denna korta bedömning.

Hämta bedömning

19-17323-simman-checklist.png

Källor:

  1. Van Beusekom, M. (2020). Studies spotlight covid racial health disparities, similarities. Center for Infectious Disease Research and Policy. Hämtad från https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/09/studies-spotlight-covid-racial-health-disparities-similarities
  2. Makary, M.A. & Daniel, M. (2016). Medical error – the third leading cause of death in the US. BMJ, 353(2139). Hämtad från ttps://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139.full
  3. Ibid.
  4. Alexander, M., Durham, C.F., Hooper, J.I., Jeffries, P.R., Goldman, N., Kardong-Edgren, S, et al. (2015). Journal of Nursing Regulation, 6(3).  Hämtad från https://www.ncsbn.org/11494.htm
  5. The Leap Frog Group. (n.d.) Defining moments from our first 15 years. Hämtad från http://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/2015%20Leapfrog%20Timeline.pdf
  6. Centers for Medicare & Medicaid Services. (2017). Pioneer ACO model frequently asked questions. Hämtad från https://innovation.cms.gov/initiatives/Pioneer-ACO-Model/Pioneer-ACO-FAQs.html
  7. Leonard, M., Graham, S., & Bonacum, D. (2004). The human factor: The critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. BMJ Quality & Safety, 13(1). Hämtad från https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_1/i85.info
  8. Baker, D.P., Battles, J.B., & King, H.B. (2017). New insights about team training from a decade of teamstepps. Patient Safety Network. Hämtad från https://psnet.ahrq.gov/perspectives/perspective/218/New-Insights-About-Team-Training-From-a-Decade-of-TeamSTEPPS
  9. QSEN Institute. (2019). QSEN competencies. Hämtad från http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/
  10. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (n.d.). Crossing the quality chasm: The IOM health care quality initiative. Hämtad från http://www.nationalacademies.org/hmd/Global/News%20Announcements/Crossing-the-Quality-Chasm-The-IOM-Health-Care-Quality-Initiative.aspx