Gå vidare till

SimMan 3G PLUS

Verklighetstrogna övningar i akutvård
Gå till avsnittet

Nu lanserar vi SimMan 3G PLUS

Världens mest tillförlitliga patientsimulator blir ännu bättre

Med många årtionden av erfarenhet i ryggen erbjuder SimMan 3G PLUS en ytterst verklighetstrogen simuleringsupplevelse.

SimMan 3G PLUS är utformad för att hjälpa användarna att förbereda sig för verkligheten genom en rad olika patientscenarion och erbjuder därför både utbytbara ansikten för ökad mångfald och en fullt ledad simulator för realistisk patienthantering. Nu kan ni dessutom öva med er vanliga kliniska utrustning, helt i enlighet med de senaste riktlinjerna.

Oavsett om övningen sker enskilt eller i team får användarna träna viktiga färdigheter som beslutsfattande, patientvård och kommunikation inom arbetslaget. Tack vare de förbättrade och realistiska funktionerna kan kursdeltagarna öva på komplexa patientfall i en riskfri miljö. SimMan 3G PLUS gör dem redo för verkligheten.

 

Begär mer information

Nya funktioner i SimMan 3G PLUS

Utbytbara ansikten
Främja mångfald och inkludering i simuleringsövningarna. Ändra simulatorns utseende snabbt och enkelt för ökad realism.

Fullt ledade armar
Realistisk patienthantering och fler dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård i ALS- och ACLS-scenarion.

Icke-invasiv blodtrycksmätning
Få kliniskt korrekta värden med en vanlig blodtrycksmanschett. 3G PLUS har dessutom förbättrad pulsfunktion.

Pulsoximetri
Mät syrgasmättnad med samma pulsoximeter som används till vanliga patienter. Ingen extra utrustning tillkommer för SpO2-övervakning.

IO-infart i humerus och IM-stick i deltoideus
Ge intramuskulära och intraosseösa läkemedel med riktig utrustning och vätska.

LiveShock  
Flexibla defibrilleringsalternativ gör det möjligt att öva med vanliga elektroder eller paddlar och en riktig defibrillator.

Livslång kunskap 

Utformad för verklighetstrogna övningar

Gör SimMan 3G PLUS till basen i simuleringsverksamheten. Forskning har visat att verklighetstrogna simuleringsövningar befäster kunskaperna bättre, ger bättre beslutsfattande och höjer teamprestationen.

Specifikation

 • Helt trådlös och fristående
 • Inbyggt el- och tryckluftssystem
 • Kompletterande nätverksanslutning och strömförsörjning via kabel
 • Trådlös integration med befintliga datornätverk
 • Utbytbara, uppladdningsbara batterier
 • Cirka fyra timmars oavbruten användning i trådlöst läge
 • Robust och tillförlitlig konstruktion som kan användas i olika miljöer

Flera luftvägsmoment/-funktioner:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg; automatiskt eller manuellt styrd
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Ventilering med andningsballong
 • Orotrakeal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Combitube, LMA och andra luftvägstekniker
 • Intubering med endotrakeal tub
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal jetventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel lungtänjbarhet (4 lägen)
 • Variabelt luftvägsmotstånd (4 lägen)
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Bukdistention

Luftvägskomplikationer:

 • Registrering av korrekt huvudposition
 • Kan inte intubera/kan ventilera
 • Kan inte intubera/kan inte ventilera
 • Tungödem
 • Faryngeal svullnad
 • Laryngospasm
 • Begränsad nackrörlighet
 • Trismus

Andningsfunktioner:

 • Simulerad spontanandning
 • Dubbel- och enkelsidig höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och onormala andningsljud (5 auskultationsplatser framifrån, 6 auskultationsplatser bakifrån)
 • Syrgasmättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning – dubbelsidig
 • Dubbel- och enkelsidig bröstkorgsrörelse
 • Dubbel- och enkelsidiga samt lobspecifika andningsljud
 • Införande av toraxdrän – dubbelsidigt

Hjärtfunktioner:

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – 4 auskultationsplatser framifrån
 • Övervakning av EKG-rytm (4-avledning)
 • EKG med 12-avledning
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Extern stimulering (pacing)

Cirkulationsfunktioner:

 • Oscillometrisk blodtrycksmätning
 • Carotis-, femoralis-, brakialis-, radialis-, dorsalis pedis-, popliteal- och posterior tibialispuls synkroniserade med EKG
 • Varierbar pulsstyrka via blodtrycket
 • Pulspalpation upptäcks och registreras

Kärltillgång:

 • Bilaterala IV-infarter
 • Bilaterala IO-infarter i humerus
 • Intraosseös infart (skenben)
 • Bilaterala IM-injektionsställen i deltoideusmuskeln

HLR:

 • Följer riktlinjerna från 2020
 • HLR-kompressionerna genererar kännbara pulser, blodtryckskurva och EKG-detaljer
 • Realistiskt kompressionsdjup och motstånd
 • Registrering av kompressionsdjup, -avslut och -frekvens
 • Realtidsåterkoppling på HLR-prestationens kvalitet

Ögon:

 • Blinkning – långsam, normal, snabb och oregelbunden
 • Öppna, delvis öppna och slutna
 • Pupillreaktioner:
  • synkron/asynkron
  • normalt och långsamt svar på stimuli

Övriga funktioner:

 • Krampanfall/fascikulation
 • Blödning
  • Simulering av blödning på flera platser
  • Arteriell och venös blödning
  • Vitala tecken svarar automatiskt på blodförlust och behandling
  • Kompatibel med olika sårmoduler och moulagesatser
 • Urinavgång (variabel)
 • Urinkateterisering
 • Utsöndringar
  • Ögon, öron, näsa, mun
  • Blod, slem, cerebrospinalvätska m.m.
 • Diafores
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Egeninspelade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Flera instruktörer kan kommunicera via integrerad IP-telefoni
 • Ledade armar
 • Bilateral mätning av SpO2
 • Utbytbara huvudskinn

Farmakologi:

 • Omfattande läkemedelsförteckning
 • Automatiska eller programmerbara fysiologiska svar

Systemfunktioner:

 • Styr flera dockor via samma användargränssnitt
 • Styr simuleringen från valfri plats i nätverket
 • Flera gränssnitt kan styra/observera en och samma simulering
 • Manuellt läge
  • Detaljerad styrning "i farten"
  • Utforma och programmera egna scenarion
  • Skapa egna händelser
  • Använd förprogrammerade scenarion
 • Automatiskt läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förprogrammerade simuleringar
  • Unika, enkla kontroller ökar/minskar svårighetsgrad och tempo
 • Simuleringskontroller:
  • Spola framåt
  • Paus
  • Spola tillbaka
  • Spara/återställ
  • Profilredigerare
  • Visa prognos och patientutfall
  • Integrerad video för avrapportering
  • Dataloggning
  • Kommentarer från instruktören

Patientmonitor:

 • Trådlös
 • Flera konfigurationsmöjligheter
 • Innehåller:
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (inre och yttre)
  • Ytterligare och programmerbara parametrar
 • Visa röntgenbild
 • EKG med 12-avledning
 • Visa egen anpassad bild
 • Visa egen anpassad video

Certifieringar:

 • UL, CE, FCC, CSA
   
   

Ta simuleringsutbildning till en ny nivå

SimMan 3G PLUS kan användas som en komponent i en mer omfattande lösning för att ytterligare förbättra er utbildning i kliniska färdigheter.

SimCapture

En helhetslösning för administration av simulering och utbildning i vården.

Med SimCapture kan du effektivt hantera, registrera och utvärdera simuleringsträning, både på och utanför kliniken. Lagra ljud, video, kommentarer, patientmonitorer och simulatordata i ett enda webbaserat gränssnitt.

Läs mer

Global service

Där ni finns, finns vi

När ni väljer Laerdal får er organisation tillgång till det största sortimentet av medicinska simulatorer och simulatortillbehör. Om ni vill skala upp och utvidga er simuleringsverksamhet är Laerdal er partner för framtiden.

Tjänster

Laerdal offices worldwide

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Översikt