Gå vidare till

SimMan 3G Trauma

Emergency Care & Trauma

SimMan 3G Trauma har utvecklats för att träna militär och akutmedicinsk personal i traumasituationer, som bland annat blödningskontroll. Den hållbara konfigurationen är baserad på SimMan 3G och den möjliggör flexibel simuleringsträning i den miljö som du väljer, oavsett om det är i klassrummet eller på slagfältet . 

Gå till avsnitt

Lösningen för träning av militär och civil räddningstjänst

Vi har skräddarsytt SimMan 3G för specialiserad användning som traumapatientsimulator särskilt utvecklad för militär och civil akutsjukvård.

SimMan 3G Trauma är väl lämpad för träning av snabb bedömning av akuta olycksfall. Den simulerar också nödvändiga interventioner som blödningskontroll och luftvägshantering.

Slittålig för användning i realistiska situationer

SimMan 3G Trauma har några nödvändiga funktioner, som amputerade extremiteter och sternum-IO-access, för att ge optimal övning av trauma- och olycksfallssituationer.

Produktegenskaperna, den nya "Rugged PC", den trådlösa konfigurationen samt den slitstarka förvaringsväskan gör SimMan 3G Trauma till ett gott val när det gäller realistisk simuleringsträning i ansträngd miljö - oavsett om det innebär träning på sjukhus, i ambulans eller ute på fältet.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Översikt

Specifikationer

Luftvägsfunktioner:

 • Kontrollerbar luftväg. Öppnas och stängs automatiskt eller manuellt.
 • Ledad käke. Möjliggör haklyft. 
 • Sug (oralt och nasafaryngealt)
 • Ventileras med oxygenmask
 • Orotrakeal intubation
 • Nasotrakeal intubation
 • Intubation i höger huvudbronk
 • Kombiintub, Larynxmask och andra luftvägshjälpmedel
 • Retrograd intubation
 • Fiberoptisk intubation
 • Transtrakeal jetventilation
 • Koniotomi med kanyl
 • Kirurgisk koniotomi
 • Varierat lungmotstånd - fyra olika lägen
 • Varierat luftvägsmotstånd - fyra olika lägen
 • Luftfylld buk

Luftvägskomplikationer:

 • Upptäck korrekt huvudposition
 • Kan inte intuberas/kan inte ventileras
 • Kan intuberas/kan ventileras
 • Tungödem
 • Pharyngial svullnad
 • Laryngospasm
 • Minskad rörelseförmåga i ryggraden
 • Trismus

Andningsfunktioner:

 • Spontanandning
 • Bröstkorgen höjs/sänks bilateralt och unilateralt
 • CO2-utandning
 • EtCO2 vågformad kurva
 • Normala och onormala andningsljud
  • 5 auskultationspunkter fram
  • 6 auskultationspunkter bak
 • Visar syremättnad och vågformskurvor

Andningskomplikationer:

 • Cyanosis
 • Thorakocentes med kanyl – bilateralt
 • Ensidig/tvåsidig höjning/sänkning av bröstkorgen
 • Ensidig/tvåsidig och lungrelaterade andningsljud
 • Dubbelsidig thoraxdränering

Hjärtrelaterade funktioner

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud på fyra olika punkter på ryggen
 • Simulerad övervakningav EKG-rytmen, fyra avledningar
 • EKG-övervakning, tre och fem ledningar
 • Visar 12 EKG-ledningar
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Pacing

 Circulationsegenskaper: 

 • Blodtrycksmätning manuellt, auskultation av Korotkoffs ljud
 • EKG-synkronisering av puls i hals-, lår-, arm-, hand-, fot- och benartärer.
 • Pulsstyrka i samspel med blodtryck
 • Palpering av puls registreras

 Vaskulär access:

 • IV access (höger arm)
 • Intraosseous access (tibia och sternum)

 HLR:

 • Enligt Guidelines 2010
 • HLR-kompressioner genererar påtaglig puls, EKG-kurvor och artefakter
 • Realistiskt motstånd och kompressionsdjup
 • Detektion/registrering av djup och frekvens
 • Detektion/registrering av tryck
 • Realtidsfeedback av kvalitén på utförd HLR

 Ögonfunktioner:

 • Blinking - snabb, långsam och normal
 • Öppna, slutna och halvt slutna
 • Pupillfuntioner:
 • Synkron/icke synkron
 • Nedsatt/normal responstid

 Andra egenskaper:

 • Blödning
  • Simulerad blödning vid flera ställen
  • Arterial och venös
  • Automatiska vitala reaktioner vid blodförlust och behandling 
  • Kompatibel med olika skademoduler
 • Reglerbar urinmängd
 • Sekretering:
  •  Ögon, öron, näsa och mun
  • Blod, slemhinnor, cerebrospinalsvätska etc.
  • Svettningar
 • Tarmljud, fyra kvadranter
 • Patientröst:
  • Förinspelade ljud
  • Egensinspelad röst
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörkommunikation:
 • Flera instruktörer kan kommunicera med varandra med integrerad "Voice Over Internet Protocol" (VOIP)

 Amputeringar:

 • Amputerad vänsterarm
 • Amputerat vänsterben
 • IM-hud på höger ben
 • Amputerad högerarm
 • Hud för amputerad högerfot

 Systemegenskaper:

 • Fjärrstyra simulatorn via en trådlös och slitstark läsplatta
 • Fjärrstyra flera dockor samtidigt
 • Kontrollera dockorna varsomhelst ifrån i ditt nätverk
 • Möjlighet att styra/observera en simulering i flera enheter samtidigt
 • Instruktörsinställningar:
  • Precis och exakt kontroll även i akut läge
  • Designa och programmera egna scenarios
  • Skapa egna händelser
  • Använda förhandsprogrammerade scenarier
 • Automatiska inställningar:
  • Förprogrammerade fysiologiska och farmakologiska reaktioner
  • Enkelt att öka/minska svårighetsgrad och tid
 • Simuleringskontroller:
  • Möjligt att spola framåt, bakåt, pausa, spara och starta om
 • Profilredigeringsverktyg:
 • Skärm för prognoser och resultat
 • Display för trender
 • Integrerad video för utvärdering
 • Datalogg
 • Lägga till instruktörskommentarer

 Patientmonitorens egenskaper:

 • Trådlös
 • Lätt att konfigurera
 • Inkluderar:
 • ECG (tvåavledning)
 • SpO2
 • CO2
 • ABP
 • CVP
 • PAP
 • PCWP
 • NIBP
 • TOF
 • Tillförsel av anestesimedel
 • pH
 • PTC
 • ICP
 • Hjärtminutvolym
 • Temperatur
 • Ytterligare fler parametrar kan läggas till och programmera
 • X-Ray display
 • 1Visar 12 EKG-avledningar
 • Anpassningsbar bild- och videouppspelning

 Certifikat:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR