Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

SimMan® na przestrzeni lat

Systematyczny wzrost bezpieczeństwa pacjentów

W ostatnich 20 latach nastąpił znaczny wzrost ilości projektów oraz inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Wraz ze zmianą wytycznych, zmianiał się również towarzyszący studentom medycyny w ich podróży ku wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji SimMan firmy Laerdal. Zobacz jakie ulepszenia i dlaczego wprowadzano w tym najczęściej wybieranym symulatorze pacjenta w ciągu ostatnich 2 dekad. 

Laerdal-stills-1222-600x450-491dfb2.jpg

2001

W 2001 r. Instytut Medycyny (IOM) opublikował przełomową książkę „Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century”. Publikacja była reakcją IOM na wzrost zgonów w amerykańskich szpitalach, wynikających z błędów medycznych. W książce określono sześć celów zapewnienia wysokiej jakości opieki, która powinna być: bezpieczna, skuteczna, skoncentrowana na pacjencie, terminowa, wydajna i sprawiedliwa1. Najważniejszym z wymienionych czynników jest bezpieczeństwo pacjentów, które powinno stanowić bazę tworzenia i wdrażania wszelkich algorytmów postępowania i polityki jednostek ochrony zdrowia.

2004 - 2007

Publikacja z 2004 roku The Human Factor rzuciła nowe światło na znaczenie pracy zespołowej i komunikacji2. Wskazane w niej zalecenia mające na celu ograniczenie błędów, obejmowały użycie narzędzia SBAR (sytuacja, tło, ocena, zalecenia) i komunikacji w pętli zamkniętej.

W 2006 r. Agencja ds. Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) wydała Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS). Spostrzeżenia zawarte w publikacji miały służyć jako krajowy standard szkolenia zespołów w opiece zdrowotnej3. Wkrótce potem, w 2007 r., Instytut Jakości i Bezpieczeństwa Edukacji dla Pielęgniarek (QSEN) stworzył kompetencje QSEN, które służą rozwojowi wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do ciągłej poprawy jakości opieki zdrowotnej u pielęgniarek4.

Każda z tych inicjatyw udowadnia, że środowisko medyczne zaczęło reagować na zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów.

2009

W związku z rosnącym zapotrzebowania na symulatory pacjenta z wysokiej wierności reakcjami fizjologicznymi, które mogą być używane w warunkach in situ – tj. w prawdziwym środowisku klinicznym; firma Laerdal opracowała SimMan 3G. Nowy członek rodziny SimMan wykazywał objawy neurologiczne oraz fizjologiczne. Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej był również w pełni mobilny. SimMan 3G zapewniał nauczycielom elastyczność w szkoleniu z podstawowych i zaawansowanych umiejętności w środowisku zespołowym.

2010

W 2010 roku firma Laerdal wprowadziła symulator pacjenta SimMan Essential. Nowy symulator wyróżniał się swoją wszechstronnością i funkcjonalnością kliniczną wspierającą nauczanie podstawowych umiejętności w zakresie opieki w stanach nagłych, w tym zarządzania drogami oddechowymi, oddychaniem, sercem i krążeniem. Oferując rozszerzone portfolio symulatorów, firma Laerdal dała klientom możliwość wyboru rozwiązania dostosowanego do ich potrzeb. Wkrótce SimMan Essential stał się jednym z rozwiązań szeroko wykorzystywanych podczas szkoleń zespołów wojskowych, ratowniczych oraz pracowników SOR na całym świecie.

2012

W 2012 r. Grupa Leapfrog wprowadziła ocenę bezpieczeństwa szpitalnego, pierwszą ocenę przyznawaną ponad 2 500 szpitalom, oceniającą bezpieczeństwo stosowanych przez nich praktyk5. W tym samym roku Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) uruchomił model Accountable Care Organizations (ACO), który pomaga lepiej wydawać pieniądze na opiekę zdrowotną, jednocześnie wymuszając świadczenie wysokiej jakości usług6.

Te dwa ruchy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów oznaczały, że społeczeństwo i rząd mają większe wymagania dotyczące przejrzystości. Pracownicy ochrony zdrowia i organizacje, w ramach których pracują, pociągnięte zostały do większej odpowiedzialności za popełnione błędy medyczne.

2013

W miarę wzrostu popularności inicjatyw dotyczących wzrostu bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach; wojsko również pracowało nad poprawą zakresu i realizmu swoich szkoleń. W 2013 roku firma Laerdal wprowadziła SimMan 3G Mystic – symulator zaprojektowany specjalnie dla armii amerykańskiej z myślą o potrzebach szkolenia w zakresie Tactical Combat Casualty Care (TCCC). SimMan 3G Mystic jest dostępny tylko dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Firma Laerdal szczyci się faktem, że umożliwia ratownikom wojskowym szkolenie zgodnie z najlepszymi możliwymi standardami.

2014

W 2014 roku firma Laerdal stworzyła SimMan 3G Trauma. Symulator został opracowany z myślą o potrzebach szkolenia dla wojskowych i cywilnych służb ratowniczych, w zakresie ciężkich urazów. SimMan 3G Trauma zapewnia możliwość symulacji amputowanych kończyn, ćwiczenia dostępu doszpikowego (piszczel i mostek) oraz tamowania krwawienia. Dzięki tym cechom można stworzyć realistyczne scenariusze symulacji z zakresu postępowania w przypadku ciężkich urazów.

2015

W 2016 r. Uniwersytet Johns Hopkins przeprowadził badanie z którego wynikało, że każdego roku z powodu błędów medycznych w Stanach Zjednoczonych umiera ponad 250 000 osób7. Odkrycie to było przełomowe, gdyż udowodniło, że ​​błędy medyczne były trzecią najczęstszą przyczyną zgonów po chorobach serca i nowotworach8. Rok wcześniej National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) opublikował badanie wykazujące, że symulacja może z powodzeniem zastąpić do 50% czasu poświęconego na tradycyjne ćwiczenia praktyczne organizowane w ramach programu nauczania pielęgniarstwa przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu9.

Po tych dwóch badaniach stało się jasne, że organizacje i ich pracownicy służby zdrowia muszą podjąć działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Również w tym momencie opinia publiczna zaczęła uświadamiać sobie problemy, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie.

2016

W 2016 r. firma Laerdal opracowała SimMan ALS, mobilne i trwałe rozwiązanie spełniające potrzeby służb ratowniczych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych. SimMan ALS może być używany w połączeniu z rozwiązaniem do oceny i diagnostyki USG Laerdal-SonoSim lub rozwiązań umożliwiających pracę z defibrylatorami: LiveShock lub ShockLink; spełniając specyficzne wymagania szkoleniowe klienta.

2018

Główną korzyścią symulacji jest umożliwienie uczącym się ćwiczenie algorytmów postępowania oraz posiadanych umiejętności praktycznych w pełni bezpiecznym środowisku. Zauważywszy brak rozwiązań do szkolenia wielodyscyplinarnych zespołów opiekujących się pacjentami po udarze lub zawale serca, firma Laerdal opracowała SimMan Vascular. Zbudowany na platformie SimMan 3G z technologią symulacji wewnątrznaczyniowej VIST® firmy Mentice, SimMan Vascular umożliwia szkolenie w zakresie opieki przedszpitalnej, poprzez pracownię hemodynamiki do opieki pozabiegowej. Pomaga usprawniać protokoły i poprawiać wyniki przyszłych pacjentów.

2021

Aby poprawić jakość opieki i pomóc uczącym się rozwijać umiejętności niezbędne do leczenia  pacjentów z różnych grup etnicznych, firma Laerdal stworzyła SimMan 3G PLUS. To modułowe i trwałe rozwiązanie posiada między innymi wymienne skóry, w tym skóry twarzy, odzwierciedlające różnorodność prawdziwych pacjentów.

Literatura źródłowa:

  1. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (n.d.). Crossing the quality chasm: The IOM health care quality initiative. Dostępne na http://www.nationalacademies.org/hmd/Global/News%20Announcements/Crossing-the-Quality-Chasm-The-IOM-Health-Care-Quality-Initiative.aspx 
  2. Leonard, M., Graham, S., & Bonacum, D. (2004). The human factor: The critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. BMJ Quality & Safety, 13(1). Dostępne na https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_1/i85.info 
  3. Baker, D.P., Battles, J.B., & King, H.B. (2017). New insights about team training from a decade of teamstepps. Patient Safety Network. Dostępne na https://psnet.ahrq.gov/perspectives/perspective/218/New-Insights-About-Team-Training-From-a-Decade-of-TeamSTEPPS
  4. QSEN Institute. (2019). QSEN competencies. Dostępne na http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/
  5. The Leap Frog Group. (n.d.) Defining moments from our first 15 years. Dostępne na http://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/2015%20Leapfrog%20Timeline.pdf
  6. Centers for Medicare & Medicaid Services. (2017). Pioneer ACO model frequently asked questions. Dostępne na https://innovation.cms.gov/initiatives/Pioneer-ACO-Model/Pioneer-ACO-FAQs.html
  7. Makary, M.A. & Daniel, M. (2016). Medical error – the third leading cause of death in the US. BMJ, 353(2139). Dostępne na https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139.full
  8. Ibid.
  9. Alexander, M., Durham, C.F., Hooper, J.I., Jeffries, P.R., Goldman, N., Kardong-Edgren, S, et al. (2015). Journal of Nursing Regulation, 6(3).  Dostępne na https://www.ncsbn.org/11494.htm

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.