Realistisk anatomi og klinisk funksjonalitet ved behandling av spedbarn

Åndedrettshåndtering

Opplæring av alle aspekter ved håndtering av spedbarns luftveier inkludert overtrykksventilasjon, innsetting av LMA- og ET-tuber. Anatomien kan endres dramatisk for å eksemplifisere forhold som tungeødem, hevelse av svelg, og laryngospasmer.

Pust

SimBaby kan simulere spontane pustebevegelser med variasjoner i dybde og hastighet, og komplikasjoner som sammentrekninger og paradoksal respirasjon. Kritiske forhold som spennings-pneumothorax kan simuleres og håndteres gjennom pleuraeffusjon med nål og innsetting av brysttube. Ved hypoksiske forhold framviser SimBaby cyanose i munnregionen.

Sirkulasjon

Blodtrykket kan justeres og måles manuelt ved auskultasjon av Korotkoffs lyder. Puls kan vurderes på radialis- og brachialis- og femoralpulspunktene.

Defibrillering

SimBaby tillater defibrillering i sanntid, pulsmåling og elektrokonvertering.

Vaskulær tilgang

SimBaby har en IV-arm og bilaterale IO-/IV-ben, som kan kobles til reservoarer for å tillate voluminfusjon og å ta blodprøver.

Anatomi

Med naturtro egenskaper slik som en fontanell som kan justeres til normal eller svulmende og torsobevegelser som simulerer anfall, hjelper SimBaby helsepersonell å gjenkjenne og behandle pedriatriske nødssituasjoner.

Tren med pediatriske scenarier utviklet av de ledende innenfor industrien

Et bredt spekter av opplæringsscenarier kan utvikles og kjøpes fra SimCenter.

Mange scenarier er knyttet direkte til standarder slik som Advanced Life Support (PALS) og American Heart Associations retningslinjer for 2010, og inkluderer simuleringshjelpemidler som for eksempel:

  • En saksoversikt
  • Formuler og forbered sjekklister
  • Læringsmål
  • En pasienthistorie
  • En debriefingsguide.

Du kan finne et bredt spekter av scenarier som er utviklet spesielt for SimBaby på www.mysimcenter.com.

    

Enkel betjening med LLEAP

SimBaby bruker LLEAP-programvare som er enkel å betjene og tillater brukere å konstruere sine egne scenarier eller benytte seg av validert SimStore-innhold.

LLEAP programvare kommuniserer direkte med dukken for å automatisk generere en hendelseslogg i sanntid. Dette synkroniseres med pasientmonitoren og "i rommet"-videoen for å optimalisere simuleringen og hjelpemiddeldebriefingen.

En pasientmonitor med berøringsskjerm har 12-ledet EKG, SpO2, Hemodynamisk trykk, minuttvolum og flere andre parametre. Angi kurveparametere, alarmfunksjoner og skjermoppsett. Røntgen, Lab-resultater og videoer kan også vises på pasientmonitoren.