Gå til innhold

SimBaby

Bidrar til å forbedre intensivpleie på pediatriske pasienter

Avansert opplæring innenfor alle aspekter ved pediatrisk pleie

SimBaby er en trådløs simulator som er designet for å hjelpe helsepersonell med raskt å oppdage og respondere på alvorlig syke pediatriske pasienter. SimBaby-simulatoren representerer en 9 måneder gammel pediatrisk pasient, og er en svært naturtro treningsdukke som oppfyller spesifikke læringsmål med fokus på innledende vurdering og behandling.

Øv deg på tidlig vurdering, diagnose og intervensjon

Sammenlignet med voksne, kan barn ha forskjellig fysiologisk respons på traume. Hvis man lærer seg å raskt oppdage og respondere på nødssituasjoner som omfatter åndedrett, sjokk og hjertestans, kan det forbedre helsepersonellets evne til å respondere på en tryggere måte i en nødssituasjon.

Vurdere den kapillære påfyllingstiden

Teste pupillens lysrefleks

Sjekke de bilateralepulsene

Bidra til å forbedre teamets kommunikasjonsferdigheter og pleiekontinuitet

Vi forbedret SimBaby slik at helsepersonell kan øve seg i et trygt og realistisk teamsentrert miljø som forbereder dem på å ta viktige avgjørelser. Uavhengig om det gjelder en nødssituasjon, intensivpleie eller opplæring på pleieenheten, som f.eks. hjemmesykepleie, kan man bidra til å forbedre pasientresultatene ved å lære effektiv kommunikasjon og å respondere som et team med etablert selvtillit og kompetanse.

Ettersom man har en trådløs simulator kan man øve på tverrfaglig teamarbeid og transport, slik at man sikrer at kryssfunksjonelle team unngår svikt i kommunikasjon og pleiekontinuitet.

Tiltak for å forbedre kvaliteten på gjenopplivingen

For effektiv overvåking og forbedring av HLR-ytelser har SimBaby tatt i bruk kvalitets HLR-teknologi.

Hoveddata som måles omfatter:

  • Riktig kompresjonsdybde
  • Riktig kompresjonsfrekvens
  • Full frigjøring
  • Tilstrekkelig praktisk opplæring
  • Tilstrekkelig ventilasjon

Realistisk anatomi sikrer at en elev utfører riktig hodevinkling, hakeløft og opplever riktigbrystmotstand og brystheving.

Nå læringsmålene dine med brukervennlige scenarier

Scenarier basert på pensumet til American Heart Associations Pediatric Advanced Life Support hjelper brukerne med å forberede seg på alvorlige situasjoner som gjenspeiler reelle alvorlige hendelser, før de utsettes for en virkelig nødssituasjon.

Laerdal tilbyr også hjelp til utvikling av skreddersydde scenarier etter deres spesifikke behov. Våre opplæringseksperter kan utvikle scenarier i samarbeid med deres egne kliniske fageksperter som støtter standardisert utøvelse, slik at man får bedre opplæringsresultater og klinisk effekt. Vi vil også støtte implementeringen av disse scenariene ved institusjonen deres.

Operasjons- og debriefingsvalg

SimPad PLUS

Med sitt intuitive grensesnitt, berøringsskjerm, mobile design og scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg, bidrar SimPad PLUS til at dere enklere oppnår læringsmålene deres.

LLEAP Instruktør-PC

LLEAP-programvaren samler kontrollen av alle PC-drevne Laerdal-simulatorer og hjelper deg med å utføre simuleringstrening og utvikle nye scenarier, slik at du enklere kan nå læringsmålene dine.

Integrert rapportering

Spill inn, del og debrief treningsøktene ved hjelp av synkronisert lyd, video og simuleringsinformasjon fra ett av Laerdals debriefingsalternativer.

Utvid opplæringsmulighetene i henhold til dine opplæringsbehov

Bruk SimBaby for å øve på vurdering av pasienter som trenger intensivpleie, samt overføringssituasjoner for en 9 måneder gammel simulert pasient i et trygt og svært realistisk opplæringsmiljø.

Spesifikasjon

Airway

Airway opening acquired by head tilt, chin lift and jaw thrust
Oropharyngeal and nasopharyngeal airways
Bag-Valve-Mask ventilation
Orotracheal and nasotracheal intubation
Sellick Maneuver
LMA insertion
Endotracheal tube insertion
Fiberoptic intubation
Gastric tube insertion
Variable lung compliance
Variable airway resistance
Tongue edema
Laryngospasm
Pharyngeal swelling
Decreased lung compliance
Right mainstem intubation
Gastric distention

Simulated Patient Monitor

Highly configurable patient monitor
Simulate several parameters including: ECG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF, and others
Multimedia capability: Radiology files, Media files, Lab results
Touch screen operation
Multi-level alarm

Pulmonary System

Spontaneous breathing with variable rate, depth and regularity
Bilateral and unilateral chest rise and fall
Normal and abnormal breath sounds – bilateral
Lung Sounds: Normal, course crackles, fine crackles, stridor, wheezes and rhonchi
Oxygen saturation
See-saw respiration
Retractions
Pneumothorax
Unilateral chest movement
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis mid-clavicular
Unilateral chest tube insertion

Cardiovascular System

Extensive ECG library with rate from 20-360
CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure waveform, and generate artifacts on ECG
Heart Sounds:Normal, systolic murmur, holosystolic murmur, diastolic murmur, continuous murmur and gallop
Blood pressure (BP) simulated on patient montior
Pulses: Unilateral brachial pulse and bilateral femoral pulses synchronized with ECG
Pulse strength variable with BP
Display of cardiac rhythms via 4-lead ECG monitoring
12-lead dynamic ECG display
Live defibrillation, pacing, and cardioversion

Vascular Access

Venous access antecubital fossae, dorsum of the hand and long saphenous vein
Bilateral IO/IV insertion legs
IV bolus and infusion
Simulated blood flashback upon venous cannulation

Software Features

Easy to operate software
Manual control over all parameters
Scenarios, including Trends and Handlers, can be pre-programmed by user or downloaded on SimStore
Web-camera recording
Review event log together with synchronized recording of patient monitor and in-room video

Other Features

Reactive eyes with pupillary response, normal, dilated, constricted
Fontanel can present as normal, or bulging
Torso motion
Vocal sounds: Crying, content, coughing, and hiccup
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging