Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_BRO7090.jpg _BRO7090.jpg

Simulering som metode

Trening gir mestring

Få mest mulig ut av treningen din

Simulering er en etablert metode for kvalitet og sikkerhet i mange bransjer. Forsvaret, fly-og offshorebransjen har drevet med simulering i mange år. I helsesektoren har denne læringsmetoden hatt en økning fra midten av 2000-tallet. 

Dagens opplærings- og helseinstitusjoner står overfor samme utfordring: hvordan skal man oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensende ressurser, men samtidig har pasientomsorg og pasientsikkerhet høyeste prioritet. 

Simulering kan hjelpe deg med å nå dine mål med de midlene du har. Pasientene byttes ut med treningsdukker, ferdighetstrenere eller markører. Det kan trenes på alt fra å forstå samt utføre en prosedyre til en fullskalasimulering hvor målet er å effektivisere kommunikasjon og samhandling i et team.

Tren etter behov

Kompetansemål kan ofte være omfattende og ambisiøse. For å gjøre kompetansemålene nyttige i bruk kan det ofte være hensiktsmessig å utforme læringsmål på forskjellige nivåer. Læringsmålene vil være til hjelp i planlegging av hvilken simuleringsform som vil være passende.

Det finnes en passende treningsløsning for alle kompetansemål, alt fra å trene på hjerte-og lungeredning, nedleggelse av sonde, grunnleggende vurdering til kritisk tenkning og avansert behandling. 

Lær sammen, peer-to-peer

Formalisert opplæring sammen med medstudenter er en effektiv og virkningsfull måte for å lære eller øve på viktige ferdigheter og prosedyrer. I en tid hvor ressursene er få og kravene til de ansatte øker, gir peer-to-peer simulering studentene muligheten til å bruke en verdifull ressurs, hverandre.

Denne metoden gir anledning til mer øvelse enn tradisjonelle undervisnings- og læringsmetoder, ettersom den ikke er avhengig av å ha en veileder for opplæring i simulering og debriefing tilstede. Peer-to-peer er ikke en erstatning for tradisjonell undervisning, men utfyller og forbedrer kvaliteten på den generelle opplæringen.

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i .Laerdal's Privacy Policy.

Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i .Laerdal's Privacy Policy.