Gå til innhold

SimView Mobile

SimView Mobile er en bærbar løsning for et integrert opptaks- og debriefingssystem. SimView Mobile kan enkelt transporteres og settes opp slik at du kan ta opp tre videostrømmer, bilde fra pasientmonitoren, og lyd i én debriefingsfil
Du kan øke undervisningseffekten av å debriefe dine in-situ simuleringer, gjennom å inkludere synkronisert lyd-, video og simuleringsinformasjon. SimView Mobile er en bærbar løsning for et integrert opptaks- og debriefingssystem.
  • Enkelt å ta med SimView Mobiles ryggsekk for å gjøre opptak i ulike omgivelser
  • Lett å bære, enkel å bruke
  • Monter kameraene og lyden raskt og enkelt
  • Kjør LLEAP-programvare via SimView Mobile for å administrere simuleringen samtidig med at du gjør opptak
  • Del filer med kolleger og studenter
  • Gratis Session Viewer programvare lar ansatte og studenter se filene om igjen og redigere/kommentere begivenhetsloggen
  • Last opp filer fra SimView Mobile til SimView-serveren for lagring og/eller avspilling
  • Debrief på stedet umiddelbart etter din simulering, eller lagre filen for senere visning
  • Noter i begivenhetsloggen om kommentarer, medisinering, korrekte/feil avgjørelser
  • Beveg deg frem og tilbake langs tidslinjen for å markere spesielle hendelser for gjennomgang
You must be logged in to submit the form.