Gå til innhold

SimView Mobile

SimView Mobile er en bærbar løsning for et integrert opptaks- og debriefingssystem. SimView Mobile kan enkelt transporteres og settes opp slik at du kan ta opp tre videostrømmer, bilde fra pasientmonitoren, og lyd i én debriefingsfil
Du kan øke undervisningseffekten av å debriefe dine in-situ simuleringer, gjennom å inkludere synkronisert lyd-, video og simuleringsinformasjon. SimView Mobile er en bærbar løsning for et integrert opptaks- og debriefingssystem.
  • Enkelt å ta med SimView Mobiles ryggsekk for å gjøre opptak i ulike omgivelser
  • Lett å bære, enkel å bruke
  • Monter kameraene og lyden raskt og enkelt
  • Kjør LLEAP-programvare via SimView Mobile for å administrere simuleringen samtidig med at du gjør opptak
  • Del filer med kolleger og studenter
  • Gratis Session Viewer programvare lar ansatte og studenter se filene om igjen og redigere/kommentere begivenhetsloggen
  • Last opp filer fra SimView Mobile til SimView-serveren for lagring og/eller avspilling
  • Debrief på stedet umiddelbart etter din simulering, eller lagre filen for senere visning
  • Noter i begivenhetsloggen om kommentarer, medisinering, korrekte/feil avgjørelser
  • Beveg deg frem og tilbake langs tidslinjen for å markere spesielle hendelser for gjennomgang
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.