Przejdź do treści

SimView Mobile

SimView Mobile to przenośny produkt do zintegrowanego systemu rejestracji i podsumowania. SimView Mobile można z łatwością przenieść i skonfigurować, aby następnie zarejestrować dźwięk, trzy strumienie wideo oraz strumień monitora pacjenta w pojedynczym pliku podsumowania.

Podsumowanie przenosi się z sali szpitalnej na ulicę

Można zwiększyć edukacyjny wpływ podsumowania symulacji in-situ przez włączenie do nich zsynchronizowanych informacji audio, wideo oraz danych z symulacji. SimView Mobile to przenośny produkt do zintegrowanego systemu rejestracji i podsumowania. SimView Mobile można z łatwością przenieść i skonfigurować, aby następnie zarejestrować dźwięk, trzy strumienie wideo oraz strumień monitora pacjenta w pojedynczym pliku podsumowania.

Przechwytywanie

  • Praca w trybie Grab-n-Go dzięki plecakowi SimView Mobile pozwala na rejestrację symulacji w różnych środowiskach
  • Stworzony z naciskiem na przenośność i prostotę
  • Szybka i łatwa konfiguracja kamer i dźwięku
  • Z poziomu SimView Mobile można uruchomić oprogramowanie LLEAP, aby sterować symulacjami w czasie nagrywania

Udostępnianie

  • Udostępnianie plików dla wydziału i uczestników szkolenia
  • Darmowe oprogramowanie Session Viewer pozwala personelowi i uczestnikom szkolenia odtwarzać pliki i edytować/dodawać adnotacje do dziennika zdarzeń
  • Wysyłanie plików z SimView Mobile na SimView Server w celu przechowywania lub odtwarzania

Podsumowanie

  • Podsumowanie można przeprowadzić na miejscu bezpośrednio po zakończeniu symulacji lub zapisać plik do przejrzenia później
  • W dzienniku zdarzeń można dodawać adnotacje dotyczące komentarzy, leków, zdarzeń, prawidłowych/nieprawidłowych działań
  • Wzdłuż linii czasu można poruszać się do przodu i wstecz, aby wyróżnić określone obszary do sprawdzenia
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.