Gå til innhold

ShockLink

Med ShockLink kan du koble skarpe defibrillatorer til treningsdukker for å skape en mer realistisk basal- og defibrilleringstrening.

For å starte treningen, kobler du ShockLink til et sett treningselektroder og en defibrillator. Støtet fra defibrillatoren uskadeliggjøres i ShockLink kabelen.

ShockLink gir deg muligheten til å trene på de fleste treningsdukker, uten behov for spesialtilpassede treningsdukker med brystknotter for hjertestartere eller kraftbokser for å absorbere støtet.

Gå til seksjonen

Oversikt

Pediatriske rytmer på ShockLink

Rytmer og scenarier er nå tilgengelig for voksen, barn og baby i ShockLink appen. 

Effektiv og økonomisk hjertestartertrening

ShockLink kobler de fleste vanlige hjertestarterne til majoriteten av treningsdukkene eller simulatorene i dagens marked. Dette gir en altomfattende løsning på realistisk og standardisert trening.

I en situasjon kan ulike lag enkelt trene sammen, da du effektivt kan bytte mellom ulike hjertestartere. Med ShockLink trenger du ikke lenger å kjøpe hverken en spesifikk treningsmodell for hjerestarteren eller en ny treningsdukke til førstehjelpstrening. Dette reduserer kostnadene knyttet til ekte trening med hjertestartere.

ShockLink Adapters

Du kan bruke ShockLink sammen med de fleste defibrillatorer. Hvis du ikke har en Phillips defibrillator så trenger du en adapter Les mer

Følgende adaptere er tilgengelige:

Tren slik kliniske prosedyrer utføres

Tren med realistiske elektroder (ikke studs) på de viktigste læringsmålene innen DHLR. For å endre hjerterytmescenariet kan ShockLink fjernkontroll eller SimPad Skillreporter benyttes.

Trening og hjerterytme kontrolleres ved hjelp av en av følgende:

ShockLink Remote

ShockLink Remote

   

ShockLink App

 

SimPad PLUS med SkillReporter
Få kvalitetstilbakemelding  på treningen via SimPad PLUS styringsenhet., som er kompatibel med blant annet ShockLink. 

TeamReporter App
Mobil appen laget for HLR opplæring med intelligent videodebriefing