RQI - Resuscitation Quality Improvement

En banebrydende ny metode til undervisning i genoplivning

     

     

Udfordringer ved undervisning i genoplivning i dag

Kvalitet

En stor del af sundhedspersonalet udfører ikke hjerte-lungeredning (HLR) som en fast del af deres kliniske arbejde, og nogle udfører sjældent HLR ud over et årligt eller halvårligt kursus (1). Forskning viser, at færdigheder i HLR-kompression og -ventilation forringes på grund af manglende brug/erfaring, og det påvirker den overordnede HLR-kvalitet. Allerede efter 3 måneder siden sidste træning kan man se et fald i HLR-kvaliteten (2).

Overensstemmelse

Hvordan kan sundhedsinstitutioner sikre en høj kvalitet af hjerte-lungeredning og yderligere også dokumentere overholdelse af procedurer? I øjeblikket tilbringer travlt sundhedspersonale utallige timer med at udføre, bekræfte og dokumentere deltagelse, som påkræves til ekstern og intern rapportering.

Omkostninger

Traditionel HLR-træning af personalet har ikke blot en direkte omkostning i form personale, der skal tages ud af vagtplanen for at deltage i træning, samt betaling af instruktører. Der er også indirekte omkostninger, som f.eks. mistet tid på afdelingen eller ved sengen, som medfører mindre tid til patientpleje.

     

RQI-programmet er udarbejdet til at imødegå disse udfordringer

Hyppig træning af kortere varighed – til vedligeholdelse af kompetencer

     

RQI-station med visning af elev-feedback (klik for at forstørre)
 

     

RQI giver sundhedsinstitutioner mulighed for hyppig træning af kortere varighed (også kendt som low dose, high frequency). Træningsstationer installeres på selve institutionen, hvor de er let tilgængelige – f.eks. i nærheden af den daglige arbejdsplads. Stationerne anvendes til kvartårlige træningssessioner, som kan udføres på alle tider af døgnet. En træningssession tager gennemsnitligt 10 minutter. Eleven får øjeblikkelig feedback, både verbal og visuel, mens de udfører kompression og ventilation. Sessionen slutter med en samlet bedømmelse af kvaliteten af den udførte HLR, og eleven får tildelt en procentvis score.

En undersøgelse inden for pædiatri viste, at korte, men hyppige træningssessioner, under navnet "low-dose, high-frequency training", mere end fordoblede bibeholdelsen af HLR-færdigheder af høj kvalitet (3).

   

Laerdal Analytics - 

en hjælp til vedligeholdelse af kompetencer og kvalitetsforbedringer

     

Se resultater af enkeltpersoners færdigheder og en organisatorisk oversigt (klik for at forstørre)

     

   

RQI leveres med programmer til dataadministration, som for eksempel overskuelige moduler til administration af undervisning  samt effektive analysefunktioner. Foruden feedback på præstationen i realtid til eleven gives der også en visuel analyse af hele organisationen. Præstationsdata for afdelinger og for enkeltpersoner kan registreres over tid. Disse rapporter vil også identificere mål for kvalitetsforbedring, hvilket er yderst værdifuldt i forbindelse med revisions- og ledelsesrapportering.

    

Træning på stedet – for at reducere omkostninger og øge tiden til patientpleje

     

Registrerede data viser, at RQI-stationer bliver brugt døgnet rundt
 

     

Med RQI er undervisningen selvinstruerende og tæt på eleven. Dette holder sundhedspersonalet på arbejdspladsen og muliggør, at træningen finder sted, når det er mest bekvemt og praktisk i forhold til vagtplanen. Data fra allerede implementerede RQI-programmer viser, at træningen nu udføres døgnet rundt med størst hyppighed ved vagtskifte.

Dette frigør også tid og penge til instruktører og undervisere, så de kan bruge ressourcerne på team-træning og risikoområder i stedet for de grundlæggende HLR-færdigheder.

Forestil jer, at i fik trænet 1000 medarbejdere om året i tre og en halv time, hver i basal genoplivning. Ved at implementere RQI-programmet kan i reducere træningen med mindst én time pr. person. Det er en reduktion på 1000 timer – om året.

1000 timer mere til patientpleje.

    

RQI i praksis

Texas Health Resources, USA

To år efter implementeringen af RQI-programmet på hospitalet Texas Health Resources i Dallas, Texas, har hospitalet opnået:

  • 98% kursusgennemførelse pr. kvartal
  • En reduktion på USD 250.000 i omkostninger til HLR-undervisning
  • 21% stigning i overlevelsesraten

De ansatte på Texas Health Resources har nu taget RQI-programmet til sig og udtrykker intet ønske om at gå tilbage til klasseværelsesbaseret undervisning. Programmet lever fuldt op til deres behov for kvalitetsforbedring af HLR.

Cabrini Health, Australia

For at leve op til National Safety and Quality Health Service (NSQHS)-standarder introducerede Cabrini Health i Australien RQI programmet for alle sundhedsansatte i deres arbejdsstyrke.

100% af de ansatte gennemførte træning, og dataene viste, at træningen foregik døgnet rundet med størst hyppighed omkring vagtskifte.

Takket være RQI har de fået udmærkelsen "Met with Merit" i deres akkreditering.

 

    

     

    

Da vi startede programmet, var det på baggrund af data, der viste, at kun 25% af personalet var i stand til at udføre brystkompression og -ventilationer med de krævede intervaller. Det kostede os mere end USD 500.000 om året, og registrering af compliance var besværlig. Nu overgår 90% af de ansatte standarden, og vi ved, at 100% af vores ansatte har gennemført træningen.

Matt Johnson

Director of Education
Cabrini Health, Australia

    

Refereret forskning:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.
  2. Afsnit 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933
  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151