Gå til indhold
Åben navigation
_8LR3989.jpg _8LR3989.jpg

Hvorfor peer-to-peer-læring er effektiv

Udvikling af færdigheder gennem peer-to-peer-læring

I en typisk forelæsningsklasse er kun 40% af eleverne aktivt opmærksomme.1 70% af eleverne husker det, de hører i de første 10 minutter af en forelæsning, og kun 20% af eleverne husker det, de hører i de sidste 10 minutter.2 For undervisere kan dette være nedslående. For sygeplejestuderende udgør det et alvorligt problem. Elever, der skal dimittere med livreddende færdigheder og viden, kan ikke huske en stor del af stoffet.

"Men mens vi underviser, lærer vi," sagde den romerske filosof Seneca. I tusinder af år er uddannelse vendt tilbage til dette aksiom. Den succes, undervisere har haft ved at tildele elever at undervise andre, er kendt som Protege-effekten. Og inden for brugen af simulation til at blive kompetent til at udføre kliniske opgaver, præsenterer det en ideel mulighed for at tage en gammeldags læringsmetode og gøre den nutidig.

Under peer-to-peer-læring oplever den tildelte lærer, protegen, en langt større motivation for at lære, hvilket betyder, at eleverne generelt gør en større indsats for at lære for dem, de skal undervise, end de gør for sig selv.3 Og der er også fordele for den ikke-protégé. Læring bliver en social bestræbelse, da alle elever involveret vil samarbejde for at konstruere deres forståelse af stoffet.4

I sygeplejeskoler, hvor der næsten enstemmigt er et pres for at gøre mere med færre ressourcer, er peer-to-peer-læring blevet en fremherskende tendens. Peer-to-peer learning, nogle gange kaldet peer-undervisning eller peer-mentoring, indebærer, at elever i en lignende situation lærer af og med hinanden gennem deres interaktioner. I denne artikel fremhæver vi, hvordan denne uddannelsesmetode kan hjælpe dig med at træne nye sygeplejersker mere effektivt.

_8LR3884_screen.jpeg

Skab flere kvalitetsmæssige kliniske oplevelser med færre ressourcer

På sygeplejestudiet er klasserne ofte store og præget af klasseundervisning. Det begrænsede antal en-til-en eller små gruppe interaktioner til at udvikle færdigheder kan have en negativ indvirkning på eleverne. Og idet man anerkender den betydelige tidsforpligtelse og kognitive overbelastning, er sygeplejestuderende mindre tilbøjelige til at bruge deres fritid på ekstra øvelse af færdigheder.

Peer-to-peer-læring kan hjælpe med at imødekomme elevernes behov for simulationstræning af færdigheder. En undersøgelse viste, at elever, der brugte peer-ledet bevidst øvelse, oplevede øget selvtillid og støtte til at udføre psykomotoriske færdigheder.5 En anden undersøgelse antydede, at præstationsresultaterne for dem, der lærte gennem peer-undervisning, ville være markant bedre end dem, der blev uddannet af assistentundervisere i traditionelle kliniske sessioner.6 Begge resultater peger på peer-to-peer-læring som en metode til at forbedre elevernes resultater.

Hvis din organisation kæmper med få fakultets-ressourcer, kan peer-to-peer-læring være en alternativ metode, der kan hjælpe. Som en del af denne metode spiller fakultetet rollen som facilitatorer ved at fastsætte forventninger, tildele hold og overvåge elevernes interaktioner. Dog er det eleverne (specifikt protégéerne), der leder færdighedstræningen, observerer andre elever og giver detaljeret feedback og vejledning gennem scenariet.

Vil du vide, hvordan du kan få succes med peer-to-peer-læring?

DO's & DON'Ts checkliste

I hvilken grad peer-to-peer-læring gavner dine studerende afhænger af din tilgang. Ved at bruge denne tjekliste kan du sikre, at din organisation og fakultet skaber det bedst mulige miljø for at maksimere fordelene ved peer-to-peer-læring.

Se checklisten (eng. version)

19-17305_Checklist_cover-1.png

Engagér eleverne gennem teamwork, kommunikation og feedback

Det siges ofte, at millennials er limet fast til deres telefoner - og en nylig undersøgelse fandt, at det er sandt! 39% af millennials (født mellem 1981 og 1996) indrømmer, at de interagerer mere med deres smartphones end med deres ægtefæller, forældre, venner eller kolleger.7 I en tid med øget skærmtid kan elever opleve mindre ansigt til ansigt tid med andre elever og deres instruktører. Tiden til diskussion og gruppeøvelser kan være begrænset, og elever kan begynde at føle sig isolerede i deres studier.

Peer-to-peer learning  kan give det personlige engagement, som millennials ønsker. Forskningsresultater viser fordele ved peer-samarbejde, der støtter overgangen fra studie til  klinisk praksis, herunder forberedelse af studerende til at være mentorer i det kliniske miljø og reduktion af manglende selvtillid.8 Eksperter mener også, at peer-to-peer-læring giver en følelse af tilhørsforhold, der kan hjælpe eleverne med at håndtere akademisk stress. Elever vil ofte søge råd og vejledning hos deres jævnaldrende, især når de bliver præsenteret for nye koncepter. Og en sådan socialisering er blevet bevist at styrke læringsprocessen.9

Udover de psykologiske fordele ser eleverne også kognitiv forbedring med peer-to-peer-læring. En undersøgelse fandt, at peer-læring blandt sygeplejestuderende førte til øget klinisk nøjagtighed og færre praktiske fejl.10

Fordi peer-to-peer-læring gør eleverne ansvarlige for deres egen præstation samt en anden elevs, er deres engagement højt. Eleverne føler en øget forpligtelse til det aktuelle emne.

Med peer-to-peer-læring er der ingen tvivl om, hvorvidt din elev er dedikeret til klinisk excellence. Han eller hun kan gentage en færdighed eller scenarie igen og igen og vende tilbage til svage områder i deres træning, indtil de udfører en opgave perfekt.

GettyImages-936366844.jpg

Forbedr ROI for din organisation og dine elever

I dag søger mange læreanstalter supplerende tilgange til den traditionelle klasseundervisning. Årsagerne varierer fra budgetnedskæringer, store elevpopulationer og stigende krav til personalet.11 En primær fordel ved simulation, som eksperter fremhæver, er et højt afkast af investeringen (ROI). Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er high-fidelity simulation, der kan skabe ROI - færdighedstræning giver også en mulighed.

Peer-to-peer-læring kan resultere i tidsbesparelser. Ved at give eleverne mulighed for at vurdere hinandens færdighedspræstationer - i stedet for at stole på en enkelt instruktør - kan der gennemføres flere træninger samtidigt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Faktisk erklærede sygeplejestuderende, der har øvet sig med peer-læringsteknikker, at feedbacken, de modtog fra deres jævnaldrende, var mere nyttig end feedbacken fra deres kliniske instruktør. 12

Derudover kan peer-to-peer-læring give en besparelse i ressourcer. Omkostningerne ved high-fidelity simulatorer og det personale, der skal betjene dem, kan være ret høje, hvilket er grunden til, at det ofte er mere fordelagtigt at introducere færdighedstræning separat først. Ved hjælp af peer-to-peer-læring kan eleverne opnå deres grundlæggende færdigheder og viden. Dette kan hjælpe dig med at time en investering i fuldskala-simulation indtil det virkelig er nødvendigt.

Der er også ROI involveret for eleverne. En undersøgelse viste, at peer-læring bidrog til udviklingen af professionelle færdigheder, såsom feedbackteknikker, lederegenskaber og autonomi i læring.13 Elever investerer meget i deres uddannelse, og det kan afspejle sig meget positivt i en organisation, hvis de mener, at deres oplevelse var positiv og gav dem ROI.

Budgetbegrænsninger er en realitet for mange studieforløb i dag, men heldigvis kan ROI komme i mange former. Inden for simulation kan peer-to-peer-læring give rig mulighed for ROI med minimal risiko.

Hvordan kan peer-to-peer-læring hjælpe?

Det Internationale Råd for Sygeplejersker (ICN) forudser, at der vil være behov for over 13 millioner sygeplejersker på verdensplan for at dække det kommende sygeplejemangel inden 2030. Da denne alvorlige mangel nærmer sig, er sygeplejeskoler ikke i stand til at acceptere kvalificerede ansøgere på grund af mangel på ressourcer. Da de kæmper for at udvide deres fakultet og klassestørrelser, er der simpelthen ikke nok nyuddannede til at genopfylde arbejdsstyrken.

Peer-to-peer-læring er én måde, hvorpå din organisation kan imødekomme den kommende udfordring. Selvom det ikke er meningen, at det skal erstatte traditionel klasseundervisning eller high-fidelity simulation, tilbyder det en supplementær og meget værdifuld træningsmulighed. Dit fakultet kan maksimere deres begrænsede tid, mens eleverne (og deres fremtidige patienter) nyder fordelene ved gentagen og sikker færdighedstræning.

References:

 1. Cameron P., Giuntoli D. (1972). Consciousness sampling in the college classroom or is anybody listening? Intellect 101, 63–64.
 2. Ibid
 3. Billett, S. (2011). Learning in the circumstances of work: The didactics of practice. Education & Didactique. Retrieved from https://journals.openedition.org/educationdidactique/1251
 4. Dreon, O. (2016). The protégé effect. The 8 Blog. Retrieved from https://the8blog.wordpress.com/2016/03/08/the-protege-effect/
 5. DeBourgh, G.A. & Prion, S.K. (2017). Student-directed video validation of psychomotor skills performance: A strategy to facilitate deliberate practice, peer review, and team skill sets. International Journal of Nursing education Scholarships, 14(1). DOI: 10.1515/ijnes-2016-0020
 6. El-Sayed, S.H. (2013). Effect of peer teaching on the performance of undergraduate nursing students enrolled in nursing administration course. Journal of Nursing Education and Practice, 3(9). Retrieved from http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/view/2822
 7. Hill, C. (2016). Millennials engage with their smartphones more than they do actual humans. Market Watch. Retrieved from https://www.marketwatch.com/story/millennials-engage-with-their-smartphones-more-than-they-do-actual-humans-2016-06-21
 8. Carey, M.C., Kent, B., & Latour, J.M. (2016). The role of peer-assisted learning in enhancing the learning of undergraduate nursing students in clinical practice: A qualitative systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 14(7), 117-123. Retrieved from https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=3629808&Journal_ID=3425880&Issue_ID=3629148
 9. Stone, R., Cooper, S., & Cant, R. (2013). The value of peer learning in undergraduate nursing education: A systematic review. International Scholarly Research Notices: Nursing. DOI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649279/
 10. Ravanipour, M., Bahreini, M., & Ravanipour, M. (2015). Exploring nursing students’ experience of peer learning in clinical practice. Journal of Education and Health Promotion, 4. DOI: 10.4103/2277-9531.157233
 11. Ahmad, I.M. & Mohamed, H.E. (2018). The effect of peer learning vs. traditional learning on knowledge and clinical performance of critical care nursing students. Journal of Education and Practice, 9(8). Retrieved from https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/41661/42885
 12. Ibid
 13. Burgess, A., McGregor, D., Mellis, C. (2014). Medical students as peer tutors: A systematic review. BMC Medical Education, 15, 115. DOI: 10.1186/1472-6920-14-115
 14. International Council of Nurses. ICN; Geneva: 2021. ICN Policy Brief- the Global Nursing Shortage and Nurse Retention. [Internet] https://www.icn.ch/system/files/2021-07/ICN%20Policy%20Brief_Nurse%20Shortage%20and%20Retention.pdf
 15. Kavilanz, P. (2018). Nursing schools are rejecting thousands of applicants – in the middle of a nursing shortage. CNN Business. Retrieved from https://money.cnn.com/2018/04/30/news/economy/nursing-school-rejections/index.html