Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LR3989.jpg _8LR3989.jpg

Dlaczego peer-to-peer jest skuteczne?

Rozwój kompetencji w trybie P2P

Podczas klasycznego wykładu jedynie 40% studentów zachowuje skupienie i aktywnie słucha omawianych treści.1 70% słuchaczy zapamięta to, co usłyszy w ciągu pierwszych 10 minut wykładu, a tylko 20% słuchaczy zapamięta materiał z ostatnich 10 minut.2 Dla wykładowców te dane mogą być demotywujące, a w przypadku programów pielęgniarskich stanowią poważny problem. Uczniowie, którzy muszą ukończyć studia z umiejętnościami i wiedzą ratującymi życie, mogą nie pamiętać dużej części materiału.

"Nauczając innych, uczymy się sami" - powiedział rzymski filozof Seneka. Przez tysiące lat edukacja wciąż powracała do tego aksjomatu. Sukces, jaki odnieśli nauczyciele, wyznaczając uczniów do nauczania innych, znany jest jako efekt protegowanego. W kontekście wykorzystania symulacji do rozwoju kompetencji i umiejętności poprawnego wykonywania procedur klinicznych, stanowi to idealną okazję do wykorzystania tej starej metody nauczania i częstszego korzystania z korzyści, które niesie.

Podczas nauki w trybie peer-to-peer student, który został wyznaczony na nauczyciela, jest bardziej zmotywowany do nauki i zazwyczaj podejmuje większy wysiłek, aby jak najlepiej zrozumieć omawiane zagadnienie.3 Studenci, którzy nie zostali wyznaczeni na nauczycieli również odnoszą korzyści. Nauka staje się przedsięwzięciem społecznym, ponieważ wszyscy uczniowie angażują się i współpracują, aby wspólnie zrozumieć materiał.4

W szkołach pielęgniarskich, gdzie niemal jednogłośnie wymaga się, aby robić więcej przy mniejszym nakładzie środków, nauczanie w trybie peer-to-peer stało się nowym trendem. Nauczanie w trybie peer-to-peer nazywane również nauczaniem rówieśniczym, obejmuje studentów wchodzących w ciągłe interakcje, uczących się od siebie nawzajem i ze sobą. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób to podejście może pomóc w skuteczniejszym szkoleniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

_8LR3884_screen.jpeg

Większa jakość doświadczeń klinicznych przy mniejszym nakładzie środków

W programach pielęgniarskich stosunek liczby studentów do liczby wykładowców jest często wyższy niż na innych wydziałach . Ograniczona liczba interakcji jeden do jeden lub w małych grupach umożliwiających rozwój umiejętności może mieć negatywny wpływ na uczniów i ich kompetencje.  Dodatkowo biorąc pod uwagę znaczne zaangażowanie czasowe i przeciążenie poznawcze, studenci pielęgniarstwa rzadziej poświęcają swój wolny czas na dodatkowe ćwiczenia umiejętności.

Uczenie się od rówieśników może pomóc zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie symulowanego treningu umiejętności. Jedno z badań wykazało, że studenci, którzy korzystali z celowej praktyki prowadzonej przez rówieśników, wykazali większą pewność siebie i skuteczny rozwój umiejętności psychomotorycznych.5 Inne badanie sugerowało, że wyniki osób, które uczyły się poprzez nauczanie rówieśnicze, będą znacznie lepsze niż wyniki osób szkolonych przez asystentów podczas tradycyjnych sesji klinicznych.6 Oba badania wskazują na uczenie się peer-to-peer jako metodę poprawy wyników uczniów.

Jeśli organizacja nie posiada wystarczającej ilości wykładowców i pracowników, którzy nadzorują ćwiczenia praktyczne, można zastosować nauczanie w trybie peer-to-peer. W ramach tej metody instruktorzy i eksperci od symulacji odgrywają rolę moderatora, ustalając oczekiwania, przydzielając zespoły i nadzorując interakcje między uczniami. Jednak to uczestnicy (a konkretnie protegowani) prowadzą sesję rozwoju umiejętności, obserwują innych uczestników i zapewniają szczegółowe informacje zwrotne oraz wskazówki podczas przeprowadzania całego scenariusza.

Chcesz wiedzieć, jak odnieść sukces w nauce peer-to-peer?

Lista dobrych i złych praktyk

Stopień, w jakim uczenie się peer-to-peer przynosi korzyści studentom, zależy od przyjętego podejścia. Korzystając z tej listy kontrolnej, możesz upewnić się, że Twoja organizacja i wykładowcy wspierają najlepsze możliwe środowisko, aby zmaksymalizować korzyści płynące z uczenia się peer-to-peer.

Lista kontrolna 

19-17305_Checklist_cover-1.png

Angażowanie uczniów poprzez pracę zespołową, komunikację i informacje zwrotne

Mówi się, że millenialsi są przyklejeni do swoich telefonów - a ostatnie badanie wykazały, że to prawda! 39% millenialsów (urodzonych w latach 1981-1996) przyznaje, że ma więcej interakcji ze swoimi smartfonami niż bliskimi, rodzicami, przyjaciółmi czy współpracownikami.7 W dobie coraz większej ilości czasu spędzanego przed ekranem, uczniowie mniej czasu spędzają twarzą w twarz z innymi uczniami i instruktorami. Czas na dyskusje i ćwiczenia grupowe może być ograniczony, a uczniowie mogą zacząć czuć się odizolowani podczas nauki.

Nauczanie w trybie peer-to-peer może zapewnić osobiste zaangażowanie, którego oczekują millenialsi. Wyniki badań pokazują korzyści płynące z nauczania w trybie peer-to-peer takie jak łatwiejsze przejście z uniwersytetu do praktyki pielęgniarskiej, przygotowanie studentów do bycia mentorami w środowisku klinicznym i zmniejszenie obaw studentów.8 Eksperci uważają również, że uczenie się od rówieśników zapewnia poczucie przynależności, które może pomóc uczniom radzić sobie ze stresem akademickim. Uczniowie często zwracają się do swoich rówieśników po porady i wskazówki, zwłaszcza gdy są narażeni na nowe koncepcje. Udowodniono, że taka socjalizacja wzmacnia proces uczenia się.9

Oprócz korzyści psychologicznych, uczący się zauważają poprawę zdolności poznawczych dzięki uczeniu się od siebie nawzajem. Jedno z badań wykazało, że nauczanie rówieśnicze wśród studentów pielęgniarstwa doprowadziło do zwiększenia dokładności klinicznej i zmniejszenia liczby błędów praktycznych.10 Ponieważ uczenie się peer-to-peer nakłada na uczniów odpowiedzialność za własne wyniki, a także za wyniki innych uczniów, ich zaangażowanie jest wysokie. Uczniowie odczuwają zwiększony poziom zaangażowania w omawianą tematykę.

Dzięki nauce peer-to-peer nie ma wątpliwości, że Twój uczeń zaangażowany jest w osiągnięcie doskonałości klinicznej. Może powtarzać daną umiejętność lub scenariusz raz za razem, powracając do obszarów w których nie osiąga zadowalających wyników, aż wykona zadanie perfekcyjnie.

GettyImages-936366844.jpg

Lepszy zwrot z inwestycji dla organizacji i uczniów

Obecnie wiele uniwersytetów poszukuje dodatkowego podejścia do tradycyjnych zajęć. Powody są różne: cięcia budżetowe, duża liczba studentów i rosnące wymagania wobec personelu.11 Podstawową zaletą symulacji, którą chwalą się eksperci, jest wysoki zwrot z inwestycji (ROI). Przypominamy, że nie tylko symulacja wysokiej wierności może pozytywnie wpływać na ROI – szkolenie umiejętności również oferuje taką możliwość.

Nauczanie w trybie peer-to-peer może skutkować oszczędnością czasu, dzięki umożliwieniu uczniom wzajemnej ocenu swoich umiejętności. Zamiast polegać na jednym instruktorze, który może przeprowadzić w danym czasie tylko jedno szkolenie, dzięki nauczaniu w trybie P2P można przeprowadzać wiele szkoleń jednocześnie, bez utraty jakości. W rzeczywistości studenci pielęgniarstwa, którzy ćwiczyli przy użyciu technik uczenia się od rówieśników, zgodzili się, że informacje zwrotne otrzymane od rówieśników są bardziej pomocne niż informacje zwrotne od instruktorów.12

Ponadto nauka w trybie peer-to-peer może zapewnić oszczędność zasobów. Koszt symulatorów wysokiej wierności i personelu do ich obsługi może być wysoki, dlatego często bardziej korzystne jest oddzielne wprowadzenie najpierw szkolenia z zakresu rozwoju danych umiejętności. Korzystając z nauczania równieśniczego, uczniowie mogą zdobyć podstawowe umiejętności i wiedzę. Może to pomóc w lepszym zaplanowaniu inwestycji w pełnowymiarową symulację, dopóki nie będzie to naprawdę konieczne.

Jedno z badań wykazało wzrost ROI dla uczących się. Nauka w trybie peer-to-peer pomogło rozwinąć umiejętności zawodowe, takie jak techniki przekazywania informacji zwrotnych, cechy przywódcze i autonomię w uczeniu się.13 Uczący się inwestują wiele w swoją edukację i może to bardzo pozytywnie wpłynąć na organizację, jeśli uznają, że ich doświadczenie było pozytywne i przyniosło im zwrot z inwestycji.

Ograniczenia budżetowe są dziś rzeczywistością dla wielu programów pielęgniarskich, ale na szczęście zwrot z inwestycji może przybierać różne formy. W dziedzinie symulacji uczenie się peer-to-peer może zapewnić szerokie możliwości zwrotu z inwestycji przy niewielkim ryzyku.

Jak peer-to-peer może pomóc?

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) przewiduje, że do 2030 r. potrzeba będzie ponad 13 milionów pielęgniarek na całym świecie, aby wypełnić lukę w niedoborze pielęgniarek.1 Jednak  już terazi szkoły pielęgniarskie nie są w stanie przyjmować wykwalifikowanych kandydatów z powodu braku zasobów .15 Ponieważ mają one trudności ze zwiększeniem liczby wykładowców i liczebności klas, po prostu nie ma wystarczającej liczby nowych absolwentów, aby uzupełnić powiększającą się lukę.

Nauka peer-to-peer to jeden ze sposobów, w jaki organizacja może podejść do czekającego ją wyzwania. Chociaż nie ma na celu zastąpienia tradycyjnej nauki  lub symulacji wysokiej wierności, oferuje dodatkowe i bardzo cenne możliwości szkoleniowe. Twoi wykładowcy mogą zmaksymalizować swój ograniczony czas, podczas gdy uczniowie (i ich przyszli pacjenci) czerpią korzyści z wielokrotnego i bezpiecznego ćwiczenia umiejętności.

Bibliografia:

 1. Cameron P., Giuntoli D. (1972). Consciousness sampling in the college classroom or is anybody listening? Intellect 101, 63–64.
 2. Ibid
 3. Billett, S. (2011). Learning in the circumstances of work: The didactics of practice. Education & Didactique. Retrieved from https://journals.openedition.org/educationdidactique/1251
 4. Dreon, O. (2016). The protégé effect. The 8 Blog. Retrieved from https://the8blog.wordpress.com/2016/03/08/the-protege-effect/
 5. DeBourgh, G.A. & Prion, S.K. (2017). Student-directed video validation of psychomotor skills performance: A strategy to facilitate deliberate practice, peer review, and team skill sets. International Journal of Nursing education Scholarships, 14(1). DOI: 10.1515/ijnes-2016-0020
 6. El-Sayed, S.H. (2013). Effect of peer teaching on the performance of undergraduate nursing students enrolled in nursing administration course. Journal of Nursing Education and Practice, 3(9). Retrieved from http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/view/2822
 7. Hill, C. (2016). Millennials engage with their smartphones more than they do actual humans. Market Watch. Retrieved from https://www.marketwatch.com/story/millennials-engage-with-their-smartphones-more-than-they-do-actual-humans-2016-06-21
 8. Carey, M.C., Kent, B., & Latour, J.M. (2016). The role of peer-assisted learning in enhancing the learning of undergraduate nursing students in clinical practice: A qualitative systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 14(7), 117-123. Retrieved from https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=3629808&Journal_ID=3425880&Issue_ID=3629148
 9. Stone, R., Cooper, S., & Cant, R. (2013). The value of peer learning in undergraduate nursing education: A systematic review. International Scholarly Research Notices: Nursing. DOI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649279/
 10. Ravanipour, M., Bahreini, M., & Ravanipour, M. (2015). Exploring nursing students’ experience of peer learning in clinical practice. Journal of Education and Health Promotion, 4. DOI: 10.4103/2277-9531.157233
 11. Ahmad, I.M. & Mohamed, H.E. (2018). The effect of peer learning vs. traditional learning on knowledge and clinical performance of critical care nursing students. Journal of Education and Practice, 9(8). Retrieved from https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/41661/42885
 12. Ibid
 13. Burgess, A., McGregor, D., Mellis, C. (2014). Medical students as peer tutors: A systematic review. BMC Medical Education, 15, 115. DOI: 10.1186/1472-6920-14-115
 14. International Council of Nurses. ICN; Geneva: 2021. ICN Policy Brief- the Global Nursing Shortage and Nurse Retention. [Internet] https://www.icn.ch/system/files/2021-07/ICN%20Policy%20Brief_Nurse%20Shortage%20and%20Retention.pdf
 15. Kavilanz, P. (2018). Nursing schools are rejecting thousands of applicants – in the middle of a nursing shortage. CNN Business. Retrieved from https://money.cnn.com/2018/04/30/news/economy/nursing-school-rejections/index.html