Gå til innhold

Buy One Gift One

Laerdal Global Health

Samarbeid med partnere er den beste måten å bidra til å redde liv

Sammen med The National League for Nursing deler vi et felles mål: å styrke helsevesenet for å redde liv. Vårt partnerskap har bidratt til utvikling av mange løsninger som støtter aktiv læring.  Læring hvor studentene får mulighet til å trene på å tenke som sykepleiere, trene på prosedyrer og forbedrede seg i et trygt miljø. 

For å fremme vårt felles oppdrag om å forbedre utdanningen for helsepersonell i hele verden, er vi glad for å kunne tilby programmet Buy One, Gift One. Gjennom dette initiativet vil MamaNatalie og MamaBirthie -simulatorene brukes til å trene tusenvis av fødselshjelpere i lavressurs-land. 

Buy One, Gift One

For hver fødselssimulator som blir kjøpt gjennom Laerdal Medical og brukt i høyressurs land blir en donert til Helping Mother Survive programmet i lavressurs land. De donerte simulatorene brukes for å innføre Helping Mothers Suvive programmet i mer enn 40 land.

Les mer om hvordan de donerte produktene blir brukt:
www.laerdalglobalhealth.com

For mer informasjon om programmene og produktene:
www.helpingmotherssurvive.org

Hver år dør nesten 300. 000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Nærmere 3 millioner barn dør under eller like etter fødsel. De fleste av disse dødsfallene forekommer i lav-ressursland.  Disse kunne vært forhindret dersom den fødende hadde hatt hjelp av en fødselshjelper som hadde de nødvendige ferdighetene og kompetansen som skal til for å håndtere livstruende komplikajsoner, i forbindelse med fødsel.*

Vi tror du kan hjelpe. La treningen din gjøre en forskjell

Sammen har vi en mulighet til å sikre at kvinner og nyfødte over hele verden får god behandling i forbindelse med graviditet og fødsel. Ved å trene og utstyre helsepersonell og fødselshjelpere kan flere mødre og barn overleve. Ønsker du mer informasjon om våre produktløsninger eller hvordan treningsprogrammet Buy One, Gift One fungerer, fyll ut skjemaet nedenfor. 

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

* World Health Organization (WHO) Maternal Mortality, Nov 2016