Gå til innhold

Obstetrisk løsning
SimMom og MamaBirthie

Forbedre kvaliteten på obstetrikkpleie

SimMom og MamaBirthie gir deg en komplett simuleringsløsning som kan brukes i de ulike stadiene av læringssirkelen. 

En av de viktigste faktorene i løpet av fødselen er å gjenkjenne potensielle risikomomenter for både mor og barn. Gjennom å utvikle et godt trent team som er trygge på å takle alle typer hendelser, samtidig som de evner å  holde en god dialog med mor, sikrers best mulig utfall for både mor og barn. 

 

 

 

 

SM_MB_Skillstraining.jpg

Alltid tilgjengelig for å øve på ferdigheter

MamaBirthies enkle oppsett er ideell for trening, når elevene har tid og muligeht.  La studentene få praktisk erfaring med standardprosedyrer fra første dag.

 • Øv på vaginalundersøkelser og mageundersøkelser
 • Bruk livmorhalsinnleggene for utvidnings- og modningsvurdering, så vel som identifisering av plassering
 • Kjenn på babyens posisjon med anatomiske kjennetegn
 • Undervis effektivt om komplekse fødsler som vakuumassistert forløsning, sete- og skulderdystoci
 • Få taktil tilbakemelding fra BabyBirthies følbare fontaneller

Mor og barn

Den ideelle løsningen når du skal ta vare på to samtidig

SImMom_Solution.jpg

SimMom 

 • En avansert helkroppssimulator tilgjengelig med både manuelle og automatiske leveringsmoduser
 • Dekker alle fødselsstadier – fra antepartum til postpartum
 • Ideell til in-situ trening med tverrfunksjonelle team
 • Tren på alt fra normal fødsel til fødsel med høy risiko
 • Lær studentene å kjenne igjen og respondere på potensielle fødsler med høy risiko og komplikasjoner etter fødselen, som PPH
 • Styres trådløst med LLEAP, Laerdals simuleringsprogramvare

MamaBirthie_Solution.jpg

MamaBirthie

 • Enkel simulator som kan brukes som en ferdighetstrener eller bæres på kroppen for scenariotrening
 • Perfekt for å øve på ferdigheter alene eller peer-to-peer trening sammen med kolleager
 • Tren på ferdigheter, inkludert mage- og vaginalundersøkelser, normal fødsel, vakuumassistert forløsning, skulderdystoci og setefødsel
 • Tren på kommunikasjon og samarbeid med mor gjennom rollespill
 • Bruk MamaBirthie som en ferdighetstrener for å forberede studenter på simulering med SimMom

Ta simuleringstreningen din ett skritt videre

Sammen med våre partnere har vi en rekke løsninger for effektiv og realistisk simuleringstrening. 

 • LLEAP – simuleringsprogramvare
 • SimCapture
 • VitalsBridge FM
 • Laerdal-SonoSim ultralydløsning
 • vSim for sykepleie – føde- og pediatrisk avdeling
 • Scenarier

LLEAP – simuleringsprogramvare

Laerdal Learning Application (LLEAP)

LLEAP forener kontrollen over alle PC-baserte Laerdal simulatorer, simuleringer med standardiserte pasienter og ferdighetstrenere. LLEAP gjør det enkelt å administrere simuleringstreningen og utvikle scenarier. 

LLEAP vil gjøre det enklere for deg å nå dine læringsmål, for deltakere på alle nivåer.

LLEAP

SimCapture

SimCapture

SimCapture er en integrert debriefing- og vurderingsløsning hvor lyd, video, kommentarer, pasientmonitor og simuleringsdata er samlet i en løsning. 

SimCapture er brukervennlige, automatiserte og integrerte rapporteringsløsning lar deg overvåke og spore fremdrift og effektivitet. 

SimCapture

VitalsBridge FM

VitalsBridge 

VitalsBridge bygger en bro mellom simuleringsmonitorer og ekte pasientmonitorer. Ved å bruke samme pasientmonitor som brukes i klinisk praksis, kan du nå gjøre det mulig for elever å tolke vitale tegn på samme måte som de ville gjort i en virkelig klinisk situasjon. Dette bidrar til å gjøre simuleringen mer realistisk. 

VitalsBridge

Laerdal-SonoSim ultralydløsning


Laerdal-SonoSim ultralydløsning
En valgfri ultralydløsning er integrert i gravid- og 'flat mage' skinn for å bidra til å gi bedre opplæring i dignostikk på stedet, og visuelt fastslå tilstanden til mor og foster. 

Ultralydløsning

Laerdal-SonoSim-prosedyretrener
En unik opplæringsløsning for ultralydstyrte prosedyreteknikker for sentrallinje-kanylering. 

Prosedyretrener

vSim for sykepleie – føde- og pediatrisk avdeling

vSim for sykepleie – føde- og pediatrisk avdeling

vSim inneholder 10 forhåndsprogramerte scenarier av virtuelle pasienter innen  obstetrikk og pediatri, fra National League for Nursing (NLN) Simulation in Nursing Education. 

vSim er utviklet av Laerdal Medical og Wolters Kluwer og lar studenter samhandle med pasienter i et trygt og realistisk læringsmiljø.

vSim for sykepleie – fødeavdeling

Scenarier

SimMom-scenarier

Egendefinerte scenarier og sanntids instruktørkontroll muliggjør at scenarier kan tilpasses og utvikles i henhold til dine unike læringsmål. 

Forhåndsprogrammerte scenarier utviklet spesielt for SimMom i samabeid med PROMPT og NLN inkluderer normal og operativ vaginalfødsler, vaginal fødsel med skulderdystosi og setefødslel.

For bruk med automatisk fødselsmodul har HealthCare Simulation i Sør-Carolina og Dr. Carol Simmons utviklet en rekke scenarier:

SimMom er en avansert helkropps-fødselssimulator med nøyaktig anatomi og funksjonalitet for å tilrettelegge multiprofesjonell obstetrikkopplæring ved fødselshåndtering, med både manuelle og automatiske fødselsmoduser. MamaBirthie er en enkel, brukervennlig obstetrisk treningsenhet som kan kobles sammen med en standardisert pasient eller brukes som en ferdighetstrener.

Sammen tilbyr SimMom og MamaBirthie en løsning for levering av effektive obstetriske simuleringer som oppfyller læringsmål når det gjelder stell, kommunikasjon og ferdigheter.

 

LnT_logo.png

Utviklet i samarbeid med Limbs & Things

Laerdal bidrar til at SimMom er et brukervennlig simulatorsystem, mens Limbs & Things tilfører produktet realisme, både når det gjelder anatomi og obstetrikk-opplevelsen. 

SimMom-spesifikasjoner

Fødsler og øvelser

 • Normal fødsel
 • Setefødsel
 • Assisterte fødsler: forceps og vakuum
 • Skulderdystoci
 • Navlestrengprolaps
 • Eklampsi og preeklampsi
 • Maternall kollaps
 • Postpartum blødning (PPH)
 • Sepsis
 • Uterusinversjon
 • Livmor ruptur

Bekken anatomi

 • Fostervannsekk
 • Dilaterende livmorhals
 • Vurdering av anus etter fødsel
 • Atonisk livmors moduler (for PPH, livmor inversjon og fastsittende morkake)
 • Væsker (f.eks., blod, flekket fostervann og urin)
 • Urinkateterisiering
 • Morkake: fullstendig og ufullstendig

Luftvei

 • Vanskelig luftvei: laryngospasme, tungeødem og oppsvulmet svelg
 • Høyre lunge, venstre lunge og lungeblokkering i begge lunger
 • Hodetilt/haketilt, kjeveløft
 • Teknikker for sug (oral og nasofaryngeal)
 • Bag-maskeventilasjon
 • Orofaryngeal og nasofaryngeal intubasjon
 • Combitube, LMA og annen luftveisenhetsplassering
 • Endotrakeal intubasjon (ET)
 • Retrograd intubasjon
 • Nasal og oral fiberoptisk intubasjon
 • Transtrakeal jet ventilasjon
 • Intubasjon i høyre hovedbronkie
 • Kirurgisk og krikotyreotomi
 • Innsetting av toraksdren
 • Stemmebånd
 • Støtter Sellick-manøver

Pusting

 • Simulert spontanrespirasjon
 • Variable åndedrettsfrekvenser
 • Bilateral og unilateral brystheving og -fall
 • Normale og unormale pustelyder
                - 4 fremre auskultasjonsområder
                - Bilateral midtre axillar-områder

Sirkulasjon

 • Justerbare BP-nivåer: systolisk/diastolisk
 • BP målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoff-lyder
 • Bilateral hals- og armpuls, radial (kun høyre side) puls synkronisert med EKG
 • Pulsstyrke variabel med BP
 • Merkbar puls detekteres og logges
 • Støtter NIBP

Vaskulær

 • Forhånds innsatt IV-tilgang i begge armer
 • Subkutane og intramuskulære injeksjonsområder
 • Voluminfusjon
 • Realistisk flashback

Hjerte

 • HLR: kompresjoner og ventilasjoner i sanntid
 • HLR-kompresjoner genererer følbare pulser, blodtrykk-kurver og EKG-artefakter
 • Registrering og loggføring av en serie kompresjoner
 • Omfattende EKG-bibliotek
 • Hjertelyder synkronisert med EKG
 • EKG-rytmeovervåking
 • 12-avlednings EKG-display
 • Defibrillering, kardioversjon og pacing

Bevegelse

 • Anfall
 • Kan stå på alle fire: realistisk rotasjon av skuldrene og hofteledd, bein bøyer ved knærne, armer bøyer ved albuen
 • Andre posisjoner: tilbakebøyd, halvliggende, venstre sideleie, bein i stigbøyle, McRoberts-posisjon

Annet

 • Lyder: tarm, hjerte, fosterhjerte, lunger
 • Vekslende pupiller: normale, dilaterte  og kontrahert
 • Pasientstemme: forhåndsopptatte og egendefinerte lyder, instruktør kan simulere pasientens stemme

Baby

 • Realistisk vekt og størrelse på fullbåret barn
 • Følbare lemmer og fontaneller
 • Anatomiske kjennetegn for å identifisere posisjon av baby
 • Naturlige hodebevegelser
 • Åpen munn

Valgfritt (med valgfritt tilbehør)

 • Automatisk levering
 • Ikke-gravid mageskinn
 • Ultralydtrening (LSUS)

Deliveries & drills

 • Normal delivery
 • Breech presentation
 • Assisted deliveries
  • Forceps
  • Vacuum
 • Shoulder dystocia
 • Cesarean Section
 • Cord prolapse
 • Eclampsia & pre-eclampsia
 • Maternal collapse
 • Post Partum Hemorrhage
 • Sepsis
 • Uterine inversion
 • Ruptured uterus

Pelvic components

 • Atonic uterus modules (for PPH, uterine inversion and retained placenta)
 • Fluids (e.g. blood, stained amniotic fluid and urine)
 • Urine catheterisation/ instillation

Movement

 • Seizure
 • Able to position on all fours:
  • Realistic rotation of the shoulder and hip joints
  • Legs bend at the knees
  • Arms bend at the elbow
 • Other positions:
  • Supine
  • Semi-recumbent
  • Left lateral
  • Legs in stirrups
  • McRoberts position

Breathing features

 • Simulated spontaneous breathing
 • Variable respiratory rates
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 4 anterior auscultation sites
  • Bilateral midaxillary sites

Airway features

 • Tongue oedema
 • Right lung, left lung and both lung blockage
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust
 • Suctioning techniques (oral and nasopharyngeal)
 • Bag-Valve-Mask ventilation
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal intubation
 • Combitube, LMA and other airway device placement
 • Endotracheal intubation (ET)
 • Retrograde intubation
 • Nasal and oral fiberoptic intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Right mainstem intubation
 • Surgical and needle cricothyrotomy
 • Chest tube insertion

Cardiac features

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds synchronised with ECG
 • ECG rhythm monitoring
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Other features

 • Bowel sounds and foetal heart rate (not at the same time)
 • Interchangeable pupils (normal, blown and constricted)
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly

Circulation features

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Bilateral carotid and brachial pulse, radial (right side only pulses synchronised with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse palpation is detected and logged

Vascular access

 • Pre-ported IV access (both arms)
 • Subcutaneous and intramuscular injection sites

Chest Compressions

 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artifacts
 • Detection and logging of a series of compressions

Optional features

 • Automatic delivery
  • Normal delivery (OP, OA)
  • Breech
  • Shoulder dystocia
  • Instrumental delivery

Patient monitor

 • Highly configurable
 • X-Ray display
 • Debriefing
 • Touch screen
 • Mother's vital signs and EFM
 • Oxygen saturation and waveform

patientMonitor

MamaBirthie-spesifikasjoner

Fødsler og øvelser

 • Normal fødsel
 • Setefødsel
 • Assisterte fødsler: forceps og vakuum
 • Skulderdystoci
 • Vaginalundersøkelse
 • Bukundersøkelse

Anatomi

 • MamaBirthie
             Realistisk fødselskanal og bekkenbunn for å muliggjøre naturlig rotasjon av hodet når det går ned i fødselskanalen
             Bekken med palperbare kjennetegn
             Livmorhalsinnlegg med 4, 6 og 8 cm utvidning og modning
 • BabyBirthie
             Anatomiske kjennetegn for å identifisere posisjon av baby
             Realistisk nakke artikulasjon
             Palperbare fontaneller
             Simulering av chignoneffekt

Annet

 • Bordklemme for ferdighetstrening
 • Hoftestropp for bruk på en standardisert pasient
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsatt være pålogget?

Fortsett Logg ut