Dette er en øvingsdefibrillator som ser ut og fungerer nøyaktig som en virkelig FRx-defibrillator, bortsett fra at den ikke gir elektriske støt. Øvingsdefibrillatoren brukes til å vise hvordan FRx-defibrillatoren brukes i akuttsituasjoner med plutselig hjertestans.