SimMan® er en bærbar og avansert simulator for opplæring i grupper. SimMan® har virkelighetstro anatomi og klinisk funksjonalitet. SimMan kan gi en simuleringsbasert opplæring som utfordrer studentene og setter deres kliniske ferdigheter og beslutningsdyktighet på prøve i realistiske scenarioer med pasientbehandling.

 
- SimMan med ny dukke – egenskaper og funksjoner (PDF)
- Oppgrader din SimMan med ny monitor og nye programvarefunksjoner (PDF)

 Produktets fordeler:

 • Sørger for effektiv opplæring med en svært realistisk simuleringsbasert opplæringsopplevelse for øving på ferdigheter som samarbeid, ledelse og kommunikasjon.
 • Flerfunksjonell – kan brukes i opplæring av mange typer helsearbeidere og innenfor alle fagområder knyttet til pasientpleie.
 • Kostnadseffektiv – dukken er solid og pålitelig, noe som gjør at den varer lenge og gir reduserte kostnader.
 • Øving på uvanlige scenarioer – opplæring i de sjeldne tilfellene som eleven kan stå overfor i virkeligheten.
 • –Enkel å bruke og styre – gir fleksibilitet ved at flere instruktører kan bruke simulatoren i opplæringsprogrammet.
 • Anatomisk virkelighetstro – legger til rette for øving på en lang rekke intervensjoner i forbindelse med medisinske akuttsituasjoner.
 • Dukken er logistikkvennlig, praktisk og bærbar, og kan monteres og demonteres raskt og enkelt.
Produktets egenskaper:
 • Denne pasientsimulatoren i full størrelse gjør det mulig å øve på relevante ferdigheter og scenarioer i forbindelse med avansert livredning.
 • Den interaktive dukken gir umiddelbare tilbakemeldinger på intervensjoner.
 • Den simulerte pasientmonitoren har berøringsskjerm, og gjør det mulig å konfigurere utstyret og innholdet etter simuleringsmiljøet.
 • SimMan-programvaren leveres med forhåndsprogrammerte scenarioer, men instruktørene kan også utvikle og lagre sine egne pasientcaser.
 • ’Trendkurvene på instruktørens kontrollpanel styrer hvordan de fysiologiske parameterne endrer seg over tid, og flere trender kan kjøres samtidig med kumulative effekter.
 • Simulatoren bruker programvare som genererer automatisk evaluering basert på hendelsesloggen synkronisert med videobilder. Dette gir øyeblikkelig detaljerte tilbakemeldinger på elevenes ferdigheter.
 • Det patenterte luftveissystemet gir nøyaktig simulering av alle relevante scenarioer med håndtering av vanskelige luftveier.
 • Realistisk øving på innsetting av toraksdren
 • Koniotomi med kanyle eller kirurgi
 • Bronkietreet har anatomisk riktig størrelse, farge og tekstur samt de nødvendige anatomiske landemerkene for realistiske øvelser i fiberoptisk bronkoskopi.

SimMan®-programvare:  

 • simulert pasientmonitor med berøringsskjerm
 • Den simulerte pasientmonitoren kan gi øyeblikksbilder av røntgen, EKG med tolv avledninger og trender.
 • SimMan-programvaren leveres med forhåndsprogrammerte scenarioer, men instruktørene kan også utvikle og lagre sine egne pasientcaser.
 • Funksjonen for avanserte hendelsesforløp lar brukeren skape automatiske reaksjoner
  på studentenes handlinger.
 • ’Trendkurvene på instruktørens kontrollpanel styrer hvordan de fysiologiske parameterne endrer seg over tid.
 • Flere trender kan kjøres samtidig med
  kumulative effekter.
 • Det innebygde videoevalueringssystemet kombinerer hendelsesloggen med synkroniserte opptak fra pasientmonitoren og videoopptak fra scenarioet.
 • Kommentarer lagt inn av brukeren kan legges til loggen automatisk
  som en hjelp i evalueringen av ferdighetene.
 • Scenarioene kan også generere kommentarer automatisk i loggen.
    

’Besøk Laerdals SUN-nettsted: nyheter, arrangementer, nedlastinger, elektroniske veiledninger, diskusjonsfora med mer.