Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Hvordan koble til ShockLink for å trene med en ZOLL-hjertestarter

ZOLL X og Propaq MD Series

En ZOLL elektrodeadapter kreves for å koble til ShockLink til en ZOLL hjertestarterkabel.

I dette oppsettet kan ShockLink funksjonene bli brukt som normalt og på den normale måten og kan benyttes fullt ut når Resusci Anne QCPR og SimPad SkillReporter blir brukt.

ABOWOETW.jpg
AEEQUSRC.jpg

ZOLL AED Pro og AED Plus

Begynn med å koble til ZOLL treningselektroder i hjertestarteren og ShockLink inn i pluggen på treningselektrodens ende, ved å bruke ZOLL elektrodeadapter . Som vist på bilde til høyre

For å finne ZOLL treningselektrode kan du bruke ZOLL elektrodefinner
Vi har brukt ZOLL CPR-D-padz Demo-elektrode i vårt eksempel.

ZOLL connection.jpg

Du kan nå velge hvilken treningselektrode du vil bruke på dukken.

Du kan enten:

a. Bruk av Laerdal treningselektroder

Ved å velge Laerdal treningselektroder vil du kunne bruke ShockLink funksjoner som vanlig og få full benyttelse ved bruk av Resusci Anne QCPR og SimPad SkillReporter.

Laerdal treningselektroder krever tilkobling til ShockLink på samme måte som ZOLL treningselektroder

Som vist på bildet under, når man kobler ShockLink til ZOLL CPR-D-padz Demo - elektroder, kan elektrodene kobles fra sensoren som måler kompresjoner.

b. Bruk av ZOLL treningselektroder

Hvis du velger å bruke ZOLL treningselektroder, kan ikke korrekt elektrodeplassering detekteres og dermed ikke bli loggført i SimPad SkillReporter.

ShockLink viser simulerte hjerterytmer på monitoren og instruktøren kan enkelt gjøre endringer i rytmen ved bruk av fjernkontrollen eller appen.

Ingen treningselektroder trengs å kobles til ShockLink i dette oppsettet, som vist nedenfor.

_8LR6700.jpg
Med ShockLink kan du koble skarpe defibrillatorer til treningsdukker for å skape en mer realistisk basal- og... Med ShockLink kan du koble skarpe defibrillatorer til treningsdukker for å skape en mer realistisk basal- og defibrilleringstrening.

ShockLink