Gå vidare till
Öppna vägledning

Hur du ansluter ShockLink för att träna med en ZOLL-hjärtstartare

ZOLL X och Propaq MD-serien

En ZOLL elektrodadapter behövs för att koppla in kabeln till ZOLL-hjärtstartare.

I den här uppsättningen kan ShockLink-funktioner användas på ett normalt vis och hela funktionsuppsättningen kan nyttjas när Resusci Anne QCPR och SimPad SkillReporter används.

ABOWOETW.jpg
AEEQUSRC.jpg

ZOLL AED Pro och AED Plus

Börja genom att koppla in ZOLL utbildningsdynor i hjärtstartaren och ShockLink i kontakten på ZOLL-utbildningsdynor med hjälp av ZOLL elektrodadapter. Som du kan se på bilden till höger.

För att hitta ZOLL-utbildningsdynor kan du använda ZOLL:s elektrodsökare.
Vi har använt ZOLL:s demodynor CPR-D-padz i vårt uppsättningsexempel.

ZOLL connection.jpg

Du kan nu välja vilka utbildningssdynor du faktiskt vill använda på modelldockan.

Du kan antingen:

a. Använda Laerdal-utbildningsdynor

Genom att välja att använda Laerdal-utbildningsdynor kommer du kunna använda ShockLink-funktioner på ett normalt vis och hela funktionsuppsättningen kommer kunna nyttjas när Resusci Anne QCPR och SimPad SkillReporter används.

Laerdal-utbildningsdynor behöver anslutas till den ShockLink som sattes in i ZOLL-utbildningsdynor.

Som du kan se på bilden nedan kan elektroderna kopplas bort från sensorn för kompressionsmätning när du ansluter ShockLink till demodynorna ZOLL CPR-D-padz.

b. Använda ZOLL-utbildningsdynor

Om du väljer att använda ZOLL-utbildningsdynor kan korrekt placering av dynorna inte avläsas och sådana händelser kommer inte loggas i SimPad SkillReporter.

ShockLink kommer tillåta simulerad hjärtrytm att visas på monitorn och att en instruktör gör förändringar av denna rytm med hjälp av en fjärrkontroll eller appen.

Inga tränings kuddar måste föras in i ShockLink i den här inställningen, som visas nedan.

_8LR6700.jpg
Med ShockLink är det möjligt att ansluta en skarp hjärtstartare till en träningsdocka, och på så sätt åstadkomma... Med ShockLink är det möjligt att ansluta en skarp hjärtstartare till en träningsdocka, och på så sätt åstadkomma en mer realistisk träningssituation vid HLR-träning med hjärtstartare.

ShockLink