Gå til innhold

SimNewB

Bidra til å forbedre resultater for nyfødte

Avansert opplæring i neonatal gjenoppliving

SimNewB er en trådløs nyfødtsimulator som er laget i samarbeid med American Academy of Pediatrics. Den er designet for å bidra til å forbedre neonatal gjenoppliving, og å oppfylle spesifikke læringsmål i de neonatale gjenopplivingsprotokollene.

SimNewB fokuserer på livets første 10 minutter, og gir realistisk opplæring innen alvorlige intervensjoner som f.eks. lungerekrutteringsmanøvre og avansert luftveisadministrasjon.

Samarbeid for å forbedre resultater for nyfødte

SimNewB nyfødtsimulator er utviklet i samarbeid med American Academy of Pediatrics, og gir nye muligheter for å integrere de mest moderne teknologiene i opplæringsprogrammer for nyfødte.

Når man kombinerer SimNewB med utdanningsinnhold som er utviklet og validert av organisasjoner som f.eks. American Academy of Pediatrics, kan brukerne mestre de nødvendige ferdighetene for stell av neonatale pasienter, og til syvende og sist forbedre pasientresultatene.

Operasjons- og debriefingsvalg

SimPad PLUS

Med sitt intuitive grensesnitt, berøringsskjerm, mobile design og scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg, bidrar SimPad PLUS til at dere enklere oppnår læringsmålene deres.

LLEAP Instruktør PC

LLEAP-programvaren samler kontrollen av alle PC-drevne Laerdal-simulatorer, og hjelper deg med å utføre simuleringstrening og utvikle nye scenarier slik at du enklere kan nå læringsmålene dine.

Integrert debriefing

Spill inn, del og debrief treningsøkten ved hjelp av synkronisert lyd, video og simuleringsinformasjon fra ett av Laerdals debriefingsalternativer.

Integrer SimNewB i det kliniske neonatale opplæringspensumet deres, for å bidra til bedre neonatale resultater.

Spesifikasjon

Airway

Anatomically accurate, realistic airway
Lung recruitment manoeuvre
Oral and nasal ET tube insertion
LMA Insertion
Sellick manoeuvre
Positive-pressure ventilation
Right mainstem intubation
Suctioning
Variable lung resistance
Gastric tube insertion

Breathing/Respirations

Spontaneous breathing, with variable rate
Bilateral and unilateral chest rise and fall with mechanical ventilation
Normal and abnormal breath sounds
Simulated oxygen saturation
Breathing complications
Pneumothorax
Unilateral chest movement with mechanical ventilation
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis, mid-axillary

Cardiovascular System

Extensive ECG Library with rates from 10 - 300 bpm
Simulated ECG monitoring via 3-lead monitor

Vascular Access

Patent, cuttable umbilicus with venous and arterial access for bolus or infusion
Simulated blood flashback upon cannulation
Bilateral interosseous access

Other Features

Rotating (selectable) pupils with normal, blown and constricted pupils
Moving limbs: limp, tone, spontaneous motion and seizure
SimStore Scenarios to include 7th Edition NRP curricula

Circulation

Heart Sounds
Palpable umbilical pulse
Bilateral brachial pulse
Central cyanosis

Sounds

Vocal: Grunt breathing, crying, hiccups and others
Lung: Normal, stridor, pneumonia and others
Heart: Normal, diastolic murmur, systolic murmur and others
[‎01.‎02.‎2018 13.18] Posterior and Anterior lung sounds

Debriefing

Web-camera recording (SessionViewer PC)
Debrief event log
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging