Przejdź do treści

SimNewB

Pomagamy poprawiać wyniki noworodków

Zaawansowany trening z resuscytacji noworodków

SimNewB to bezprzewodowy symulator noworodkowy stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, zaprojektowany, aby pomóc udoskonalić resuscytację noworodków i spełnić określone cele nauczania w zakresie protokołów resuscytacji noworodków.

SimNewB skupia się na pierwszych 10 minutach życia, oferując realistyczne szkolenie z zakresu interwencji w stanach nagłych, takich jak rekrutacja płuc i zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych.

 

Karta produktu

Lepsza jakość wentylacji

Zbyt wysokie szczytowe ciśnienie wdechowe oraz duża objętość oddechowa podczas wentylacji ręcznej mogą uszkodzić płuca noworodka. Dokładne informacje zwrotne dotyczące ciśnienia i objętości wentylacji podczas szkolenia mogą znacząco poprawić jakość wentylacji, a tym samym wyniki pacjenta.

Ze szczegółowymi informacjami zwrotnymi dotyczącymi następujących parametrów:

 • Czas do pierwszej wentylacji
 • Czas do pierwszego oddechu
 • Wentylacja przerywana (niejednorodna)

Współpraca, aby poprawić wyniki noworodków

Noworodkowy symulator SimNewB, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, daje nowe możliwości wprowadzenia najnowszych technologii do programów treningowych w neonatologii.

Połączenie SimNewB oraz treści edukacyjnych stworzonych i zatwierdzonych przez organizacje takie jak Amerykańska Akademia Pediatryczna pozwoli uczestnikom szkolenia doskonalić umiejętności niezbędne w opiece nad noworodkami, a tym samym poprawić wyniki pacjentów.

Specyfikacja

 • Drogi oddechowe
 • Układ sercowo-naczyniowy
 • Dostęp naczyniowy
 • Odgłosy
 • Inne właściwości
 • Debriefing

Drogi oddechowe

 • Anatomicznie dokładne, realistyczne drogi oddechowe
 • Intubacja dotchawicza przez usta i przez nos
 • Zakładanie maski krtaniowej
 • Manewr Sellicka
 • Jednostronne i obustronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Intubacja oskrzela głównego prawego
 • Odsysanie
 • Zmienny opór płuc
 • Wprowadzanie zgłębnika żołądkowego

Układ sercowo-naczyniowy

 • Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne przy użyciu stetoskopu
 • Wyczuwalne tętno na obu tętnicach ramiennych
 • Wyczuwalne tętno na pępowinie
 • Sinica
 • Obszerna biblioteka rytmów EKG w przedziale od 20 do 360 uderzeń/min
 • Wyświetlanie rytmów serca za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG
 • RKO

Dostęp naczyniowy

 • Drożna pępowina, którą można przeciąć, z dostępem dożylnym i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
 • Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
 • Wkłucia doszpikowe w obu kończynach dolnych

Odgłosy

 • Wokalne: chrapliwy oddech, płacz, czkawka i inne
 • Płuca: normalne, stridor, zapalenie płuc i inne
 • Serce: normalne, szmery rozkurczowe i skurczowe i inne

Inne właściwości

 • Źrenice normalne, zwężone i rozszerzone
 • Ruchome kończyny: bezwładne, drgawki, prawidłowe odruchy
 • Scenariusze, a także trendy i procedury obsługi, mogą być wstępnie zaprogramowane przez użytkownika lub pobrane z SimStore

Debriefing

 • Rejestracja za pomocą kamery sieciowej
 • Przeglądanie raportu z przebiegu sesji wraz ze zsynchronizowanym zapisem z danych z monitora pacjenta i materiałami wideo

Opcje obsługi i podsumowania

SimPad PLUS

Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu, mobilnej budowie i łatwym do obsługi scenariuszom, a także zintegrowanemu dziennikowi danych SimPad PLUS pomoże łatwiej zrealizować wyznaczone cele edukacyjne.

Komputer instruktora LLEAP

Oprogramowanie LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi z poziomu komputera i pomaga prowadzić trening symulacyjny, a także tworzyć nowe scenariusze, aby łatwiej realizować cele edukacyjne.

Zintegrowane podsumowanie

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji treningowych za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo i dotyczących symulacji, pochodzących z jednej z opcji podsumowania firmy Laerdal.

Włączenie SimNewB do programu nauczania w zakresie noworodkowego treningu klinicznego pomoże poprawić wyniki noworodków.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.