Gå til innhold

Laerdal Airway Management Trainer

Ferdighetstrener med realistiske luftveier for opplæring og utdanning i håndtering av luftveier for voksne

Gå til seksjonen

Oversikt

Prosedyretrening

Realistisk opplæring er viktig for å utvikle gode ferdigheter i håndtering av luftveier.  Laerdal Airway Management Trainer har naturtro torso og hode som simulerer komplikasjoner som kan oppstå ved ulike teknikker innen  intubering, ventilering  og bruk av sugepumpe.

Tren på ferdigheter i et trygt miljø

På Laerdal Airway Management Trainer kan studentene trene på scenarier innen intubering, ventilering og bruk av sugepumpe om og om igjen til de føler seg sikre på at de mestrer både kliniske ferdigheter og kommunikasjon. 

Maske-bag ventilering

 • Visuell inspeksjon av lungeekspansjon
 • Gir akulasjon av pustelyder 
 • Sellick manøver (Cricoid pressure)  
 • Larynxspasme 

Intubasjon

 • Trakeal (oral og nasal)
 • Faryngal (oral og nasal)
 • Øsofagus
 • Bronkial
 • LMA insettelse
 • Endotrakeal intubasjon
 • Innleggelse av supraglottisk luftvei
 • Korrekt tube plassering
 • Tilbakemelding på for hardt trykk ved laryngoskopi
 • Evaluering av tup posisjon ved Bronkoskopi

Bruk av sugepumpe

 • Munnhule
 • Oro- or nasopharynx  
 • Oro- or nasotracheal, via endotrakeal tube  
 • Gastrisk drenering

Ferdighetstrenere

Våre ferdighetstrenere for luftveishåndtering brukes til trening i grunnleggende og avanserte ferdigheter, som for eksempel gjennkjenning og behandling av en blokkert luftvei, nyfødt intubasjon og kirurgisk crikotomi. Gjentagende praktiske øvelser øker elevenes trygghet og ferdigheter. ​