Gå vidare till

Laerdal Airway Management Trainer

Kompetenstränaren för utbildning och träning i hantering av vuxna luftvägar.

Översikt

Realistisk övning är nyckeln till väl utvecklade färdigheter i luftvägshantering. Laerdal Airway Management Trainers realistiska övre torso och huvud simulerar verkliga komplikationer vid övning av intubations-, ventilations- och aspirationstekniker.

Produktfördelar:

 • Realistisk representation av mänsklig anatomi, vävnad och hud.
 • Ger deltagarna träning som är direkt överförbar till den kliniska miljön.
 • Praktisk övning i att öppna en blockerad luftväg och att suga bort främmande vätska.
 • Minimalt underhåll och robust design ger kostnadseffektiv träning.
 • Montering på basplatta ger stabila övningsförhållanden.
 • En hård förvaringsväska gör modellen enkel att förflytta och förvara.

Produktegenskaper:

 • Öva intubering via mun och näsa.
 • Öva på att använda larynxmask (LMA) och Combitube®.
 • Kontrollera korrekt tubplacering med ett praktiskt inflationstest.
 • Realistiska anatomiska egenskaper möjliggör demonstration av Sellicks manöver och laryngospasm.
 • Öva ventilering med andningsballong (BVM).
 • Simulera intubering av magsäcken och kräkning.
 • Bekräfta visuellt att lungorna vidgas.
 • Möjlighet att auskultera andningsljud.
 • En modell för luftvägsdemonstration medföljer varje luftvägstränare.
You must be logged in to submit the form.