RQI - Program for kvalitetsforbedring av gjenoppliving

A En banebrytende ny metode for gjenopplivingsopplæring

     

     

Vanlige utfordringer med dagens HLR-opplæring

Kvalitet

HLR er ikke en del av den vanlige kliniske hverdagen for mange helseansatte. For noen er HLR svært sjelden aktuelt, utenom HLR-kurs som gjennomføres hvert eller annethvert år (1)

Forskningen viser at kvaliteten på kompresjoner og ventilasjoner svekkes når ferdighetene ikke er i bruk og det gjør også den generelle kvaliteten på HLR. Dette kan skje alt 3 måneder etter opplæring (2)

Samsvar med gjeldende protokoll

Hvordan kan helseinstitusjoner sikre HLR av god kvalitet og vise at protokoller følges? Helsepersonell har travle dager og bruker utallige timer på å sortere, bekrefte og dokumentere oppmøte som kreves for ekstern og intern rapportering. 

Kostnad

Tradisjonell HLR-opplæring foregår utenfor arbeidsstedet. Dette koster på flere plan. Helsepersonell må forlate avdelingen for å lære og instruktører skal ha betaling. Når mindre tid brukes hos pasientene kan dette gå utover pasientomsorgen. 

     

RQI-programmet er designet for å håndtere disse utfordringene

Lavdose-høyfrekvent opplæring - for å opprettholde kompetansen

     

RQI-stasjon med elevtilbakemelding (klikk for å forstørre)
 

     

RQI gjør det mulig for helsepersonell å lære i korte, hyppige intervaller - kjent som lavdose-høyfrekvent opplæring. Skills Station (Ferdighetsstasjoner) plasseres på praktiske steder på arbeidsstedet og brukes til kvartalvise ferdighetsvurderinger som kan gjennomføres i snitt på 10 minutter, 24/7. Brukere får verbal og visuell tilbakemelding i sanntid når kompresjoner og ventilasjoner utføres. HLR-kvaliteten måles og det gis en skår. 

En studie i pediatri vister at korte og hyppige og opplæringsøkter, kjent som lavdose-høyfrekvent opplæring, mer enn dobelt opprettholdelsen av høy kvalitet på HLR-ferdigheter (3).

Laerdal Analytics - støtter overholdelse av protokoll og kvalitetsforbedring

     

Analyseresultater for individuelle ferdigheter og organisatorisk oversikt (klikk for å forstørre)

     

   

RQI har kraftig databehandlingsverktøy, som f.eks. dedikert opplæringsbehandling og analyseverktøy. I tillegg til sanntids-tilbakemelding til bruker, gir dette en visuell analyse av organisatoriske, avdelingsmessige og individuelle ytelsesdata som kan spres over tid. Disse rapportene vil også identifisere mål for kvalitetsforbedringstiltak som er svært verdifulle når det gjelder revisjons- og ledelsesrapportering. 

    

In-situ-opplæring (opplæring på stedet) - reduserer kostnad og gir mer tid til pasientene

     

Registrert data viser at RQI-stasjoner brukes hele døgnet, hele uken.
 

     

Med RQI blir opplæringen selvstyrt og kommer til brukeren. Helsepersonell kan dermed bli på arbeidsplassen, opplæring kan tilpasses arbeidsdagen og gjennomføres der det er mest praktisk. Data fra allerede implementert RQI-programmer viser at opplæringen nå foregår 24/7 og med opplæringstopper rundt skiftbytte. 

Dette frigjør også tid og penger for instruktører og fakultetslærere som kan bruke ressurser på teamopplæring og risikoområder i stedet for grunnleggende ferdigheter. 

Se for deg at du ga 1000 ansatte årlig opplæring i grunnleggende HLR i tre og en halv time hver. Ved å implementere RQI-programmet, kunne du redusere opplæringen med minst en time per person, som et minimum. Det er reduksjon på ett tusen timer - per år. 


Tusen timer på mer pasientomsorg. 

    

RQI i bruk

Texas Health Resources, USA

To år etter implementeringen av RQI-programmet ved sykehuset Texas Health Resources i Dallas, Texas, har de oppnådd:

  • 98 % gjennomføring av kvartalvise kurs
  • USD 250 000 lavere kostnad i HLR-opplæring
  • 21 % økning i overlevelsesrater

Personalet ved Texas Health Resources omfavner RQI-programmet og ønsker ikke gå tilbake til klasserombasert opplæring, da programmet oppfyller deres behov for kvalitetsforbedring av HLR. 

Cabrini Health, Australia

For å oppfylle nasjonale standarder for sikkerhets- og kvalitetshelsetjenester (NSQHS), tok Cabrini Health i Australia RQI-programmet i bruk for hele staben av helsepersonell.  

100 % av personalet fullførte opplæring og data viste at opplæringen foregikk 24/7, med opplæringstopper rundt skiftbyttene.

Ved hjelp av RQI oppnådde de et "bestått med glans"-bevis i sin sykehusgodkjennelsen.

 

    

     

    

Da vi startet programmet var det drevet av data som viste at bare 25 % av personalet kunne utføre hjertekompresjoner og ventilasjoner med riktig frekvens. Det kostet oss over USD 500 000 i året, og sporingen av samsvar med gjeldende protokoll var tungvint. Nå overgår mer enn 90 % av personalet standarden, og vi vet at 100 % av personalet har gjennomført opplæringen.

Matt Johnson

Utdannelsesdirektør
Cabrini Health, Australia

    

Referert forskning:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.
  2. Part 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933
  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151