Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

V-VAC™ Manuelt håndsug

All-in-one manuelt håndsug

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.