Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Zmniejszenie śmiertelności matek i noworodków w Rwandzie

Birth simulation in a hospital in Rwanda

W ramach programu prowadzonego przez UNFPA, który pomaga włączyć symulację szkoleniową do systemu edukacji pielęgniarek i położnych w Rwandzie, jedenaście instytucji w tym kraju otrzymało z programu Kup jeden, podaruj jeden trenażery MamaBirthie i MamaNatalie. Celem programu jest poprawa jakości opieki poprzez zwiększenie dostępności szkoleń praktycznych, które wpływają na ograniczenie zgonów matek i noworodków.

Immaculee Mukandepandasi należy do moderatorów, którzy otrzymali trenażery porodowe i aktywnie prowadzi szkolenia z ich użyciem. Immaculee pracuje na Politechnice Kibogora w Prowincji Zachodniej i przedstawia zalety wykorzystania trenażerów z programu Kup jeden, podaruj jeden.

„Jako moderator uważam, że wykorzystanie tej metody nauczania jest wyjątkowo efektywnym sposobem przekazywania wiedzy i umiejętności. Trenażery są doskonałym narzędziem, ponieważ pomagają pracownikom ochrony zdrowia rozwinąć lub odświeżyć umiejętności i przeprowadzać ćwiczenia. Umożliwia im to później świadczenie lepszej opieki w skomplikowanych przypadkach bez zbędnych opóźnień".

- Immaculee Mukandepandasi
Politechnika Kibogora

Jakie były największe wyzwania, w których rozwiązaniu pomogło wykorzystanie trenażerów porodowych?

„Sytuacja była trudna zarówno dla moderatorów, jak i uczestników szkolenia, ponieważ modele dotychczas wykorzystywane do ćwiczeń i demonstracji nie umożliwiały zaprezentowania wymaganych umiejętności. Mieliśmy trudności z demonstracją rozwarcia szyjki macicy, przekazaniem wiedzy w zakresie ułożenia dziecka, nauczeniem postępowania w przypadku krwotoku poporodowego lub konieczności ręcznego wydobycia łożyska. Przed otrzymaniem trenażerów w ramach programu Kup jeden, podaruj jeden mogliśmy przekazywać studentom wiedzę jedynie w formie teoretycznej. Teraz możemy przekazywać ją w praktyce. Dzięki nim studenci rozpoczynający staże kliniczne mają większe umiejętności, co ogranicza błędną diagnozę i niewłaściwe leczenie przyczyniające się do zgonów oraz stanów patologicznych matek i noworodków".

W jaki sposób używane są trenażery?

„Trenażery zostały włączone do wybranych szkoleń w różnych ośrodkach, w tym szkoleń organizowanych w ramach programów Helping Babies Breathe i Helping Mothers Survive. Oczywiście często też korzystamy z nich podczas szkolenia studentów, ponieważ eliminuje to problem zdobywania przez uczestników wiedzy teoretycznej bez rozwijania praktycznych umiejętności."

 

Czy symulacja szkoleniowa (rozwój umiejętności, trening zespołowy itp.) zwiększyła umiejętności w zakresie opieki nad pacjentem? Lub ratowania życia? Czy masz historie, którymi warto się podzielić?

„Tak, szkolenie umiejętności zaowocowało lepszą opieką nad pacjentami. Wiele położnych, zarówno w trakcie stażu, jak i przed stażem uratowało życie pacjentkom poprzez bezpieczne ręczne wydobycie łożyska. Dzięki programowi Helping Babies Breathe udało się również uratować dzieci. Wielu uczestników stwierdzało, że szkolenia oparte na symulacji ułatwiły im zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy oraz postępowania w skomplikowanych przypadkach”.

 

Więcej informacji o wdrożeniu szkoleń opartych na symulacji w Rwandzie.