Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Laerdal-stills-8072-1200x800-5b2df79 (1).jpg Laerdal-stills-8072-1200x800-5b2df79 (1).jpg

7 nawyków skutecznych ekspertów symulacji medycznej

Symulacja jako pomost między salą lekcyjną a rzeczywistymi wynikami klinicznymi

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz szkolenie w centrum symulacji medycznej odzwierciedlające sytuacje występujące na oddziale ratunkowym, oddziale intensywnej terapii (OIOM) czy porodowym, symulacje przekazują niesamowitą wiedzę i doświadczenie bez narażania pacjentów lub pracowników ochrony zdrowia na ryzyko. Nauka przez doświadczenie jest tym, czego potrzebuje każdy pracownik ochrony zdrowia, ale często tak niewielu ma do niego dostęp.

Dla instytucji, które dostrzegają korzyści płynące z wdrożenia szkoleń opartych na symulacji, oto siedem sekretów uruchomienia skutecznego programu:

 

1. Rozpocznij z myślą o końcu

Symulacja może obejmować dość wyrafinowany sprzęt, ale nie ma potrzeby nadmiernego komplikowania procesu, jeśli chodzi o opracowanie programu szkolenia symulacyjnego. Dobrze zdefiniowane na samym początku cele szkoleniowe  pozwolą uniknąć nieporozumień i późniejszych zmian. Co ważniejsze, pomogą one w zarządzaniu oczekiwaniami i zaangażowaniem zasobów.1

Stworzony przez Ciebie model może być wspaniałym dziełem, ale jeśli nie trafiłeś w oczekiwania, prawdopodobnie nie zobaczysz owoców swojej pracy.

Aust, S., Zapewnienie powodzenia projektu modelowania symulacyjnego, Quality Digest

2. Pozostań wierny swoim celom edukacyjnym

Jeśli celem jest na przykład opanowanie przez uczestników szkolenia podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), nie ma potrzeby włączania złożonego scenariusza symulacji, który dotyczy awarii sprzętu lub pracy w chaotycznych warunkach np. podczas pożaru. Aby zachować koncentrację, porównaj wszystkie decyzje z określonymi celami nauczania i wciąż zadawaj sobie pytanie "Czy ta funkcja będzie wspierać to, co staramy się osiągnąć?".

 

3. Dziel się tym, jak nauka powinna być stosowana podczas pracy

Instruktorzy muszą dokładnie informować o tym, co uczestnicy powinni wynieść z symulacji i zastosować przy łóżku pacjenta. Pomoże to zwiększyć poczucie celu, zaangażowanie w naukę i zapamiętywanie informacji.

Jeśli od uczestników oczekuje się przeprowadzenia oceny kardiologicznej, należy wyjaśnić, co to oznacza. Czy oczekuje się, że osłuchają tony serca we wszystkich polach, podłączą pacjenta do monitora i zinterpretują jego EKG i/lub uzyskają historię wszystkich powiązanych chorób i leków? Oczekiwania instruktorów mogą się różnić, więc bycie konkretnym pozwoli wyjaśnić rozbieżności.2

 

4. Wykorzystaj moc krótkoterminowych zysków

Eksperci od symulacji zdają sobie sprawę, że przekonanie do wdrożenia symulacji oznacza wykazanie zwrotu z inwestycji (ROI) - im szybciej, tym lepiej. Zazwyczaj odwołują się oni do modelu Kirkpatricka, aby wykazać, że szkolenie symulacyjne jest warte inwestycji: 3

 

Skuteczne komunikowanie krótkoterminowych korzyści napędza zaangażowanie, entuzjazm i morale wśród kluczowych osób decyzyjnych. Ilustruje również związek między zaangażowaniem pracowników a zwrotem z inwestycji, pokazując w praktyczny sposób, w jaki sposób symulacja może zapewnić natychmiastowe korzyści.

5. Myśl o rozwoju wydziałów

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu nauczania w klasie, w której nauczanie jest skoncentrowane na nauczycielu, nauczanie oparte na symulacji jest skoncentrowane na uczniu, a nauczyciel odgrywa rolę facylitatora w procesie uczenia się.4 Jest to inny metodologia, wymagająca innego rodzaju nauczania. Oznacza to, że rozwój kadry jest kluczowym elementem każdego skutecznego programu symulacji.

6. Stwórz symulację nastawioną na autorefleksję

Aby zaprojektować udany debriefing, należy dostosować go do ustalonych wcześniej celów edukacyjnych. Jeśli dobrze zdefiniowałeś te cele - na przykład wokół opanowania określonej umiejętności technicznej lub aspektu zachowania zespołu - debriefing pozwoli ci ocenić, jak ściśle wyniki uczestników są zgodne z celami i jakie działania należy podjąć, aby wypełnić wszelkie zaobserwowane luki.

7. Określ co i jak będzie mierzone

Symulacja oparta na metrykach zapewnia, że sesje szkoleniowe są czymś więcej niż tylko symulowanymi "doświadczeniami" klinicznymi, ponieważ postęp można obiektywnie zmierzyć. Ważne jest, aby określić, co będzie mierzone i w jaki sposób.

Szkolenie powinno koncentrować się na tym, co należy zrobić i w jakiej kolejności, ale powinno także koncentrować się na błędach w działaniu, które należy przynajmniej zredukować, a najlepiej wyeliminować.5

 

Stosowanie najlepszych praktyk w praktyce symulacji

Symulacja to spora inwestycja czasu, pieniędzy i zasobów, ale korzyści dla uczestników są nieocenione. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami ekspertów w dziedzinie symulacji, którzy przetarli szlaki, będziesz na najlepszej drodze do stworzenia programu symulacji, który będzie procentował przez wiele lat.

Bibliografia

1. Aust, S., Ensuring a Successful Simulation Modeling Project, Quality Digest, http://www.qualitydigest.com/ nov00/html/simulation.html
2. NetCE, Teaching Healthcare Professionals Using Simulation, (2015), http://www.netce.com/coursecontent. php?courseid=1180
3. Kirkpatrick, J. and Kirkpatrick, W., An introduction to the new work Kirkpatrick model. (2015) The One and Only Kirkpatrick, www.kirkpatrickpartners.com
4. Jeffries, P., A Framework for Designing, Implementing and Evaluating: Simulations Used as Teaching Strategies in Nursing, Nursing Education Perspectives, March / April Vol. 26 No. 2
5. Gallagher, A., Metric-based simulation training to proficiency in medical education: What it is and how to do it, (2012), 81(3): p 107–113