Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Find Computer Specifications

Znajdź specyfikację dla swojego komputera

Sposób wyszukiwania informacji technicznych różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows. Wytyczne można uzyskać od firmy Microsoft.

Znajdź benchmark CPU

Aby znaleźć „mark CPU” dla swojego komputera, zalecamy wykorzystanie wszechstronnych informacji na temat CPU podanych na stronie internetowej PassMark Software.

  1. Korzystając z powyższych wskazówek, można zapisać informacje o procesorze swojego komputera.
  2. Przejdź do adresu URL http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
  3. Wyszukaj swój procesor: (CPU).
  4. Wynik benchmarku wyświetlony zostanie w kolumnie „Passmark CPU Mark” (jak pokazano na rysunku poniżej).