Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
simJunior_oxyMask.jpg simJunior_oxyMask.jpg

Identyfikacja i leczenie sepsy

Pomimo zwiększonego nacisku na zapobieganie infekcjom, sepsa nadal jest główną przyczyną śmierci w szpitalu.1 Około połowa pacjentów z sepsą, którzy trafiają na oddział ratunkowy (SOR), jest tam transportowana przez zespoły ratownictwa medycznego.2 Z tego powodu ratownicy medyczni odgrywają integralną rolę we wczesnej identyfikacji sepsy i podawaniu antybiotyków.

Każdego roku na całym świecie sepsa dotyka ponad 30 milionów ludzi i powoduje aż 6 milionów zgonów3.

W ciągu ostatnich kilku lat kampania Surviving Sepsis (Przeżyć sepsę) skupiała się na zmniejszeniu śmiertelności z powodu sepsy poprzez jej wczesne rozpoznanie i szybkie rozpoczęcie leczenia4Jedno z badań przeprowadzonych przez system ratownictwa medycznego hrabstwa Greenville (GCEMS, Greenville County EMS) w Stanach Zjednoczonych wykazało, że antybiotykoterapia wdrożona w ciągu pierwszej godziny od rozpoznania ciężkiej sepsy zaowocowała 80% wskaźnikiem przeżywalności5. Wnioski te zmotywowały GCEMS do opracowania protokołu oceny i leczenia dla ratowników medycznych i terenowych zespołów ratowniczych. Po wdrożeniu protokół ten pozwolił uzyskać najniższą śmiertelność pacjentów z powodu sepsy w całej historii systemu szpitalnego.

Działania GCEMS dowodzą, iż istnieje szansa, by także inne systemy EMS znacznie zwiększyły swoją skuteczność w tym zakresie.

Ratownicy medyczni mogą mieć trudności z rozpoznaniem sepsy, ponieważ nie mają takiego samego dostępu do badań laboratoryjnych i obrazowych, jak lekarze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jednak niektóre dowody sugerują, że skuteczne rozpoznawanie sepsy w systemie ratownictwa medycznego wymaga jedynie prawidłowej oceny częstości oddechów, tętna, temperatury i prawdopodobieństwa infekcji6.

Mimo że pomiar poziomu mleczanu może być przydatny w ocenie ciężkości sepsy, może nie być konieczne w celu rozpoznania sepsy i rozpoczęcia leczenia.

Eksperci zalecają szkolenie zespołów ratowniczych i ratowników medycznych w zakresie rozpoznawania sepsy za pomocą trzech konkretnych scenariuszy symulacyjnych:

  • Sepsa standardowa
  • Odróżnianie sepsy lub zapalenia płuc od grypy
  • Wstrząs septyczny7

Zidentyfikowano te trzy konkretne scenariusze, ponieważ gwarantują one bardziej wszechstronną ocenę stanu pacjenta i możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia pacjentów z sepsą.

Wstępnie zaprogramowane scenariusze mogą zapewnić korzyści w postaci standaryzacji procedur wśród różnych zespołów ratownictwa medycznego. Szkolenia oparte na symulacji mogą zapewnić podstawowemu i zaawansowanemu personelowi ratownictwa medycznego szybsze i bardziej precyzyjne szkolenie w zakresie diagnozowania sepsy.

Nasze wskazówki

Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem wydajności swojego programu symulacji, możesz to osiągnąć za pomocą systemu zarządzania programem symulacji SimCapture, który ułatwia zarządzanie, rejestrowanie i ocenę szkolenia symulacyjnego. Łatwe w użyciu raporty i statystyki dotyczące wydajności pomagają śledzić wykorzystanie zasobów, wskaźniki KPI i efekty uczenia się. Ułatwia to podejmowanie świadomych decyzji i zwiększa zwrot z inwestycji w rozwiązanie symulacyjne poniesionej przez organizację.

Contact us for Sepsis Solutions

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Powiązane rozwiązania symulacyjne

Bibliografia

  1. Walchok, J.G., Lutz, M.E., & Pirrallo, R.G. (2016). South Carolina EMS integrates in-hospital sepsis care into protocols. Pobrane z: http://www.jems.com/articles/print/volume-41/issue-9/special-focus-septic-alert/south-carolina-ems-integrates-in-hospital-sepsis-care-into-protocols.html
  2. Green, R.S., Travers, A.H., Cain, E., Campbell, S.G., Jensen, J.L., Petrie, D.A., et al. (2016). Paramedic Recognition of Sepsis in the Prehospital Setting: A Prospective Observational Study. Emergency Medicine International2016. DOI: 10.1155/2016/6717261
  3. Światowa Organizacja Zdrowia. (2018). Sepsa. Pobrano z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis)
  4. Walchok, J.G., Lutz, M.E., & Pirrallo, R.G. (2016). Patrz pozycja nr 1.
  5. Ibidem
  6. Dix, A. (2017). 3 scenarios to train for diagnosis, treatment of sepsis. Pobrane z: https://www.ems1.com/ems-products/Capnography/articles/274506048-3-scenarios-to-train-for-diagnosis-treatment-of-sepsis/
  7. Ibidem