Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Poprawa pracy zespołu medycznego poprzez symulację

hospitals.png

Szpital Westfields

Jako ważny członek systemu opieki, szpital Westfields ma za zadanie obsługiwać bardzo duży obszar. Pomimo wyzwania, jakim jest zapewnienie opieki medycznej dla rozproszonej populacji, udało się mu zdobyć liczne nagrody i wyróżnienia (Top 20 Critical Access Hospital, U.S. News & World Report High Performing Hospital, pięciogwiazdkowa ocena za doświadczenia pacjentów).

Co zapewniło im sukces?

Westfields, dzięki swojemu podejściu skoncentrowanemu na pacjencie, rozumie, że skuteczna opieka nad pacjentem zaczyna się od zapewnienia, że cały personel medyczny wie doskonale co musi zrobić w danej sytuacji. Najlepszym sposobem budowania współpracy jest praktyka, dlatego też w Westfields regularnie odbywają się szkolenia symulacyjne.

westfield-hospital.jpg
"Nasz personel uważa, że symulacje są niezwykle cenne, ponieważ zapewniają im bardzo dużą dawkę edukacji, praktyki i dyskusji."

- Jean Meier, Kierownik Centrum Zdrowia Kobiet i Narodzin w Westfields

Dzięki możliwości szkolenia w sytuacjach odzwierciedlających rzeczywiste nagłe przypadki medyczne, poszczególni członkowie personelu medycznego uczą się, jak muszą współpracować, wykonując swoje konkretne zadania, aby zapewnić jak najlepszą opiekę i poprawić wyniki pacjenta. Im rzadsza sytuacja kryzysowa, tym bardziej istotne jest, aby członkowie zespołu byli pewni zarówno zdolności zespołu do prawidłowego i skutecznego działania, jak i swojej roli w zespole.

Jak symulacja przygotowuje każdego członka zespołu?

Poprzez wdrożenie. Bycie postawionym w sytuacji realistycznie odzwierciedlającej możliwy przypadek, pozwala na testowanie różnych opcji i popełnianie błędów, gdyż wszystko dzieje się w bezpiecznym środowisku. Jednak nie chodzi o same procedury i komunikację - wyjaśnia Meier. "Symulacja pozwoliła nam przejść przez kroki nakreślone w naszych przepływach pracy i polityce, jak również zoptymalizować zestawy niezbędnych badań i sprzętu." Na zakończenie symulacji dodatkowo następuje dyskusja i debriefing. "Każdy jest zaangażowany i każdy się uczy" - dzieli się Meier. "Po symulacji omawiamy co poszło dobrze, co mogliśmy zrobić inaczej, jakie wyzwania się pojawiły? Ta dyskusja dostarcza ogromnej ilości spostrzeżeń i wniosków."

Teraz jest przestrzeń do indywidualnej nauki i dalszego rozwoju. Członkowie są zachęcani do zadawania pytań i planowania różnych wyników lub zmiennych, analizowania, które ostatecznie przyczynia się do poprawy wynikówcałego zespołu. Jak mówi Meier, ta refleksja po symulacji "...pozwala pracownikom wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia, patrzenia w przyszłość i przewidywania".

building-seamless-teamwork-through-simulation-simtraining.jpg

Jak wygląda szkolenie oparte o symulację?

Jak wspomnieliśmy w artykule, opieka nad rodzącą jest obszarem wymagającym obszernego i szczegółowego szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do reakcji w przypadku wystąpienia komplikacji. Westfield szkoli na różne sposoby za pomocą szkoleń opartych o symulacę, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.

"Ponieważ jesteśmy małym szpitalem i nie przyjmujemy w skali miesiąca dużej liczby pacjentek położniczych, tym ważniejsze jest, abyśmy byli dobrze przygotowani na każdy nagły przypadek położniczy. Uczestnictwo w szkoleniach opartych o symulację pozwala personelowi na wdrożenie naszych zasad i przepływów pracy, a także najnowszych odkryć naukowych."

Zdarzenie

Umiejętności zdobyte podczas symulacji zostały dobrze wykorzystane w maju 2022 roku.

Kobieta nie posiadająca badań prenatalnych, a także z historią uzależnienia od narkotyków doznała po porodzie krwotoku poporodowego.

Każdy z członków zespołu przystąpił do wykonywania swoich zadań.

Pielęgniarka anestezjologiczna  zamówiła krew

Pielęgniarka wezwała zespół szybkiego reagowania i zaczęła zajmować się chorą

Lekarz z SOR oraz dyżurny chirurg przybyli aby zapewnić wsparcie do czasu przekazania Pacjentki na salę operacyjną na oddziale ginekologiczno-położniczym

 

Bezbłędne wykonanie procedury sprawiło, że matka i dziecko opuściły szpital wkrótce po interwencji. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że Westfields szkoliło w zakresie tego samego scenariusza niecały rok przed tym zdarzeniem.

"4-godzinne symulacje odbywają się 2 razy w roku - mówi Meier. Dlaczego wybraliśmy scenariusz krwotoku poporodowego jako temat szkolenia? Decyzję podejmujemy na podstawie tego, jakie sytuacje lub nagłe przypadki położnicze są najbardziej znaczące w odniesieniu do wyników, opieki, umiejętności krytycznego myślenia itp. Opieramy sie również na tym, jakie nagłe przypadki  nie są tutaj tak często spotykane, ale mają ogromny wpływ na naszych pacjentów i ich wyniki. Kiedy wybieraliśmy ten temat, opieraliśmy się na nowych standardach Joint Commission i fakcie, że te nagłe przypadki wymagają natychmiastowej uwagi i działania."

Dzięki szkoleniom opartym o symulację Westfield jest w stanie stworzyć silne zespoły, które podejmują nagłe interwencje. Te kilka godzin rocznie poświęcone na szkolenie, oznacza lepszą współpracę, wyniki, a także najlepsze doświadczenia matek i niemowląt rozpoczynających swoje wspólne życie.