Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Jak dotrzeć z symulacją położniczą na obszary wiejskie

Historia klienta

hospitals.png

Szpital Uniwersytecki
w San Antonio

Texas, USA

Szpital Uniwersytecki w San Antonio to wiodący szpital kliniczny w regionie. Za pomocą programu Perinatal Outreach wspiera lokalne szpitale w Południowym Teksasie, w zakresie multidyscyplinarnego położniczego szkolenia symulacyjnego.

"MamaBirthie jest idealnie dopasowana do naszego programu. Szczególnie przydatna jest funkcja dystocji barkowej."

Rozwiązanie

Prosta i przystępna symulacja

Zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego w San Antonio uruchomił program symulacji Perinatal Outreach, mający na celu przeszkolenie pracowników ochrony zdrowia w szpitalach znajdujących się na obszarach wiejskich południowego i środkowego Teksasu. Celem programu jest poprawa jakości i standaryzacja opieki, postępowanie w przypadku dystocji barkowej, PPH i stanu przedrzucawkowego oraz poprawy pracy zespołowej i komunikacji. Aby osiągnąć założone cele, rozwiązanie zastosowane w programie musiało być łatwe w użyciu, przenośne i ekonomiczne.

Czy wiesz, że...?

Dystocja barkowa to sytuacja położnicza występująca w 1 na 200 porodów. Często nie można jej zapobiec ani przewidzieć. Może pozbawić dziecko tlenu, prowadząc do uszkodzenia mózgu lub śmierci. Może też spowodować urazy takie jak złamanie ramienia lub barku dziecka, lub uszkodzić nerwy np. splotu ramiennego. Dystocja barkowa może również prowadzić do komplikacji u matki, w tym pęknięcia macicy lub krwotoku. Dlatego tak ważne jest, aby zespoły położnicze mogły ją szybko i skutecznie zidentyfikować oraz wdrożyć odpowiednie algorytmy postępowania.

Idealne połączenie realizmu i edukacji

Głównym celem programu było stworzenie realistycznych symulacji, dających możliwość uczenia się na bieżąco. Wśród integralnych elementów programu znajdują się MamaBirthie, służąca do rozwoju poszczególnych kompetencji i umiejętności twardych, oraz standaryzowany pacjent, dzięki któremu zwiększamy realizm symulacji i rozwijamy umiejętności miękkie.

 

Przeprowadź proste symulacje z MamaBirthie i standaryzowanym pacjentem i przećwicz algorytmy postępowania. Uczestnicy symulacji na pewno wiele wyniosą ze szkolenia.

Dr Alejandro Gonzalez, MD, FAAP konsultant ds. Symulacji

Standaryzowani pacjenci mogą nie tylko werbalizować swoje odczucia, które są z kolei przydatne do gromadzenia historii pacjenta i diagnozowania objawów; ale również wykorzystują język ciała do przekazywania informacji. Pracownicy ochrony zdrowia mają więc okazję, aby doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne oraz spostrzegawczość. Ponadto to połączone podejście, polegające na przypięciu MamaBirthie do standaryzowanego pacjenta, umożliwia umieszczenie pacjentki w różnych pozycjach i przećwiczenie manewrów takich jak np. McRoberts'a czy Gaskin'a.

"Dajemy możliwość przećwiczenia, poprawienia postępowania w danej sytacji, by w ostateczności osiągnąć perfekcję. Myślę, że tak pozyskana wiedza zostaje z uczestnikami szkolenia na zawsze."

Nadchodzi taki moment, w którym uczestnicy całkowicie angażują się w symulacje. Podczas podsumowania naprawdę widać, że są w stanie powiedzieć, że wiedzą, co i jak należy zrobić i naprawdę czują się przygotowani i pewni siebie.

Allison Moreno, BSN, RSC-OB Maternal Fetal Transport Team Coordinator, Specjalista ds. Symulacji, Położna

W przyszłości

Pomaganie w samoszkoleniu personelu

Korzystanie z mobilnego, dostępnego, ekonomicznego symulatora niskiej wierności, takiego jak MamaBirthie, wraz ze standaryzowanym pacjentem, oraz zastosowanie metodologii RCDP, umożliwia dostosowanie symulacji i dostępność dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, gdziekolwiek się znajdują.

Moim marzeniem jest, aby szpitale usytuowane na obszarach wiejskich miały własne programy symulacji położniczych.

Dolores Perry, MSN, RSC-OB Pedagog

Kluczowe wnioski

Praktyka czyni mistrza


Szkolenia RCDP (Rapid Cycle Deliberate Practice) umożliwiają uczestnikom ciągłe powtarzanie ćwiczeń

Stwórz realistyczne środowisko


Wprowadzenie standaryzowanego pacjenta pozwala na zwiększenie realizmu i zaangażowania uczestników

Wybierz odpowiednie narzędzia


MamaBirthie idealnie wpasowuje się w szkolenia RCDP i daje możliwość użycia wraz ze standaryzowanym pacjentem

Obejrzyj cały film

Dziękujemy zespołowi Szpitala Uniwersyteckiego w San Antonio za podzielenie się swoją historią

 

university-health.png

www.universityhealthsystem.com

CS Team Lightroom-02-1201x822-55f0df1.jpg
MamaBirthie to trenażer porodowy umożliwiający nabycie podstawowych umiejętności i rozwój kompetencji w zakresie... MamaBirthie to trenażer porodowy umożliwiający nabycie podstawowych umiejętności i rozwój kompetencji w zakresie mechaniki porodu, włącznie z badaniami przez powłoki brzuszne i przez pochwę, porodem fizjologicznym, porodem z wykorzystani...
SimMom Listing Image.jpg
Najlepsze efekty szkoleń symulacyjnych dzięki połączeniu pełnopostaciowego symulatora wysokiejwierności SimMom... Najlepsze efekty szkoleń symulacyjnych dzięki połączeniu pełnopostaciowego symulatora wysokiejwierności SimMom oraz trenażera porodowego MamaBirthie.Te rozwiązania stosowane razem, jako wszechstronny zestaw narzędzi symulacyjnych,...